Uncategorised

Alla offentliga gudstjänster är inställda tillsvidare

 

Maxbegränsningen för allmänna sammankomster ändras till åtta personer från den 24 november 2020. Som ett led i bekämpningen av coronaviruset har myndigheterna beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. 

Vi kommer därför inte att fira offentliga gudstjänster i vår församling i den meningen att de skulle vara öppna för allmänheten. Men möjligheten kvarstår att erbjuda mindre grupper – enligt normen om max åtta personer – att delta i mässa. Åtta personer gäller även vid dop eller vigsel. Vid begravningsgudstjänster får dock tjugo personer delta.

 

För mer information, kontakta kyrkoherden:

p. Livinus Torty MSP

Tel. 070 767 92 46

 

I Coronatider! Behöver du hjälp?

 

 

Vi är en grupp i församlingen som gärna hjälper

Dig med inköp och andra ärenden.

 

Ta kontakt med Berit Keszei (0708 55 53 15; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 så hjälper hon till med kontakten mellan er.

 

   

Sakrament

Dop

[Förklaring här]

Bikt

[Förklaring här]

Första heliga kommunion

[Förklaring här]

Konfirmation

[Förklaring här]

Äktenskap

[Förklaring här]

Sjukas smörjelse

[Förklaring här]

Vigning

[Förklaring här]

Holy Mass online in different languages

Masses online

MÄSSOR FRÅN VÅRT STIFT PÅ SVENSKA:

 • Vår Fru av Rosenkransens katolska församling i Karlstad sänder mässor via Facebook. Mässtiderna finns på församlingens hemsida.
 • S:t Lars katolska församling i Uppsala sändermässor via sin youtubesida. Mässtiderna för de livesända mässorna finns på församlingens hemsida.
 • S:t Franciskus katolska församling i Jönköping sänder dagliga mässor och andra gudstjänster via Facebook och församlingens hemsida där man också hittar mässtiderna.
 • Kristi Lekamens katolska församling i Visby sänder mässor via Youtube.
 • S:t Thomas av Aquinos katolska församling i Lund sänder mässa varje söndag kl. 10 via Youtube. Mer information finns på församlingens hemsida.
 • Heliga Trefaldighets katolska församling i Jakobsberg sänder mässor via Facebook. Mässtiderna finns på församlingens hemsida.
 • Heliga Korsets församling i Eskilstuna sänder mässor via Facebook. Mässtiderna finns på Facebooksidan.
 • S:ta Eugenia församling i Stockholm sänder mässor varje söndag kl. 11 (svenska) och kl. 18 (engelska) via församlingens hemsida.
 • Från S:t Ansgars katolska församling i Södertälje sänds mässor varje söndag kl. 10  live via Facebook
 • Kristus Konungens katolska församling i Göteborg sänder mässor varje söndag kl. 11 live via Youtube.
 • Från S:t Sigfrids katolska församling i Borås sänder mässor varje söndag kl 9 (polska) och kl. 11 (svenska) live via Facebook.

 

ORIENTALISK-KATOLSKA MÄSSOR FRÅN VÅRT STIFT:

 • Från Jungfru Maria kyrka i Södertälje sänds kaldeisk liturgi live via Facebook.
 • Från kaldéiska missionen i Göteborg sänds kaldeisk liturgi live via Facebook.
 • Från syrianska katolska kyrkan i Tensta sänds mässor live via Facebook.
 • Från den helige Marouns kyrka i Sätra sänds maronitisk liturgi live via Facebook.

 

MÄSSOR ENLIGT ROMERSK RIT FRÅN VÅRT STIFT PÅ ANDRA SPRÅK:

 

MÄSSOR FRÅN ÖVRIGA VÄRLDEN PÅ OLIKA SPRÅK:

Livesända mässor på polska

Livesända mässor på engelska

Livesända mässor på tyska

 

Livesända mässor på franska

Mässor sänds också via KTO: Télévision Catholique.

 

Livesända mässor på spanska

Livesända mässor på slovakiska

Livesända mässor på danska

Livesända mässor på norska

Livesända mässor på koreanska

Livesända mässor på portugisiska

 

Livesända mässor på ukrainska

På ukrainska från Vatikanen

 

Livesända mässor på arabiska

Mässor sänds också via Charity TV

Mässor online från stiftet och övriga världen

Mässor online

MÄSSOR FRÅN VÅRT STIFT PÅ SVENSKA:

 • Vår Fru av Rosenkransens katolska församling i Karlstad sänder mässor via Facebook. Mässtiderna finns på församlingens hemsida.
 • S:t Lars katolska församling i Uppsala sändermässor via sin youtubesida. Mässtiderna för de livesända mässorna finns på församlingens hemsida.
 • S:t Franciskus katolska församling i Jönköping sänder dagliga mässor och andra gudstjänster via Facebook och församlingens hemsida där man också hittar mässtiderna.
 • Kristi Lekamens katolska församling i Visby sänder mässor via Youtube.
 • S:t Thomas av Aquinos katolska församling i Lund sänder mässa varje söndag kl. 10 via Youtube. Mer information finns på församlingens hemsida.
 • Heliga Trefaldighets katolska församling i Jakobsberg sänder mässor via Facebook. Mässtiderna finns på församlingens hemsida.
 • Heliga Korsets församling i Eskilstuna sänder mässor via Facebook. Mässtiderna finns på Facebooksidan.
 • S:ta Eugenia församling i Stockholm sänder mässor varje söndag kl. 11 (svenska) och kl. 18 (engelska) via församlingens hemsida.
 • Från S:t Ansgars katolska församling i Södertälje sänds mässor varje söndag kl. 10  live via Facebook
 • Kristus Konungens katolska församling i Göteborg sänder mässor varje söndag kl. 11 live via Youtube.
 • Från S:t Sigfrids katolska församling i Borås sänder mässor varje söndag kl 9 (polska) och kl. 11 (svenska) live via Facebook.

 

ORIENTALISK-KATOLSKA MÄSSOR FRÅN VÅRT STIFT:

 • Från Jungfru Maria kyrka i Södertälje sänds kaldeisk liturgi live via Facebook.
 • Från kaldéiska missionen i Göteborg sänds kaldeisk liturgi live via Facebook.
 • Från syrianska katolska kyrkan i Tensta sänds mässor live via Facebook.
 • Från den helige Marouns kyrka i Sätra sänds maronitisk liturgi live via Facebook.

 

MÄSSOR ENLIGT ROMERSK RIT FRÅN VÅRT STIFT PÅ ANDRA SPRÅK:

 

MÄSSOR FRÅN ÖVRIGA VÄRLDEN PÅ OLIKA SPRÅK:

Livesända mässor på polska

Livesända mässor på engelska

Livesända mässor på tyska

 

Livesända mässor på franska

Mässor sänds också via KTO: Télévision Catholique.

 

Livesända mässor på spanska

Livesända mässor på slovakiska

Livesända mässor på danska

Livesända mässor på norska

Livesända mässor på koreanska

Livesända mässor på portugisiska

 

Livesända mässor på ukrainska

På ukrainska från Vatikanen

 

Livesända mässor på arabiska

Mässor sänds också via Charity TV

Webbdesign: Peter Tynkkynen