Uncategorised

Veckoprogram (vecka 34, 2019)

Veckoprogram (Vecka 34, 2019): 2019.08.19 – 2019.08.25

 

Måndag 19 augusti

Ingen Mässa

 

Tisdag 20 augusti

18.00 Vesper

18.30 Mässa

 

Onsdag 21 augusti

18.00 Vesper

18.30 Mässa

 

Torsdag 22

18.00 Vesper

18.30 Mässa

 

Fredag 23 augusti

17.30 Eukaristisk tillbedjan

18.30 Mässa

19.00 Bikt

 

Lördag 24 augusti

Ingen Mässa

 

Söndag 25 augusti 

09.30 Mässa (polska)

11.00 Mässa (svenska)

17.00 Mässa (engelska) 

 

 


Karta

 

Presentation av aktiviteterna

Här finner du alla våra aktiviteter och en presentation av dem.

Välkomna att delta!


Redaktiongruppen för vår nya webb

Joomla logoDetta församlingsprojekt startade i december 2008 för en ny kvalitativ, kommunikativ, mångfaldig och lättskött hemsida, där fler kan medverka för att

 • sprida förkunnelsen om evangeliet till än fler
 • ge inblick i vår församling
 • främja och informera om församlingslivets utveckling och gemenskap
 • främja samverkansformerna
 • förbättra informationen till medlemmarna om kyrkans och de olika gruppernas möten och planer
 • öppna upp för ett forum där vi kan mötas om vår församlings olika frågeställningar och förbättringar.
 

Arbetet är lätt med publiceringsverktyget Joomla!

Vår nya hemsida är uppbyggd med publiceringsverktyget Joomla!, som är ett webb-baserat program som bygger på öppen källkod. 

Joomla! gör det enkelt att arbeta med innehållet, eftersom allt arbete sköts via en webbläsare från vilken dator som helst som har internetkoppling, t.ex. hemifårn, programmet är installerad på en server på nätet. Inga förkunskaper i webbpublicering behövs. Vanlig datorvana räcker.

Många människor kan självständigt arbeta samtidigt var och när som helst med innehållet. Användarna loggar in i programmet med sina inloggningsuppgifter, som de får från administratorn. Sedan är det bara att med knapptryckningar, som i vilket datorprogram som helst, hantera text och bild, planera kalenderhändelser, bygga upp bildgalleri, skapa debattinlägg på Forum mm. Kunskaper i arbete med Word är dock ett plus, eftersom artiklarna skrivs i en Word-liknande ordbehandlare (i webbläsaren). När du skrivit en artikel och sparat, då finns det publicerat på nätet.

Nu kan vem som helst, som är intresserad, delta i redaktionsarbetet, när det passar henne/honom. Ja, det öppnar en ny väg för oss att samverka och förse församlingsmedlemmarna med intressant och aktuell information.

De som gör detta blir auktoriserade att skriva och redigera dokument.

En redaktions- och samverkansgrupp med dem som leder och är aktiva

En redaktionsgrupp för vår nya webb formas tillsammans med dem som leder eller är aktiva i en viss verksamhet. De har insikten och fungerar i samverkan. Ett nav och forum i församlingen. Den grupp får ansvar att ta fram aktuell information om vad som händer och sker i församlingen och informera om detta samt meddela om kommande händelser eller skriva relevanta artiklar om Kyrkan och församlingen. En annan uppgift är att översätta våra artiklar, då hemsidan är tvåspråkig - svenska och engelska. En tredje uppgift gäller att samla och organisera bildmaterial om fester, högtider, vallfärder, händelser eller bibelmotiv. Andra kan moderera Forumet, som är en samlingsplats för alla att diskutera allt mellan himmel och jord.

Alla kan delta i våra grupper, verksamheter och vara med, också i redaktionsgruppen. Kyrkan är en familj, en enhet i Gud.

Du som deltar kommer att få utbildning. En folder finns framtagen som informerar om församlingsprojektet. I den finns även en instruktion som är lätt att följa.

Det som kanske har varit till en hinder att kunna nå ut till många, kan förvandals till något stimulerande och lätt att genomföra. En ändring tar endast någon minut. Webben finns som gemensam och aktuell "anslagstavla".

Kommunikationsgruppen, som jag haft till min hjälp för detta, har bestått av Peter Tynkkynen, som är systemansvarig för Joolma!, Anthony Omouafo, som är ansvarig för befintlig webb, och Christer Brandt som medhjälpare. Vi har så varit 4 personer som skapat den nya webb parallellt, samtidigt och direkt utan mellanhänder på en kort tid. 

Vi kommer att återkomma om en ny informationsträff. 

En folder, den 5 mars, om församlingsprojektet som även innehåller en checklista om hur publicera dokument, bilder och boka in tider i Joolma! Detta blir ett mediaverktyg för oss. 

Presentation del 1. Församlingsprojektet: Bakgrund, Mål och Syfte (7 MB)

Presentation del 2. Vad är Joomla? Ett publiceringsverktyg, funktioner och hur gå vidare (6,8 MB)


Barn- och ungdomsaktiviteter

[Beskrivning av verksamheten här]

 

Katolsk Bibel Rörelse (KBR)

Katolsk Bibel Röresle är en rörelse, som bildades i den Heliga Maria Magdalenas Församling, Göteborg.
 
 
Den kom till som en respons från pater Chikezie Onuoha msp, till församlingsmedlemmarna och andra i kringliggande församlingar, som ville ha en bönegrupp, där de kunde träffas till bibelstudier, bön och lovsång till Herren.
 
 
 
Den 18 jan 2007 träffades 9 personer i S:ta Maria Magdalenas församling.
 
 
Nu vill vi vända mig till alla som vill vara med. Vi samlas till reflektion över veckans bibletexter samt bön. Allt sammans sker på måndagar i ojämna veckor i MÅNADEN (oavsettom det är en är en jämn eller ojämn vecka i kalendern) i kyrksalen på Hisingsgatan 26, kl. 18.30.

Med bön och välsignelse i Herren!


Pensionärsgrupp

Välkomna till våra pensionärsträffar!
 
 
Vi träffas i församlingshemmet i Brämaregårdens kyrka, Lilla salen, för att lära känna varandra lite bättre och för att försöka göra vår församling mera levande. Våra träffar börjar klockan 12.00 och avslutas med mässa som börjar klockan 14.00.
 
 
Datum 2009 Vårterminen:
 
 
 
 
Tisdagen
 
den 3 mars den 17 mars den 31 mars
den 21 april den 5 maj den 19 maj
den 2 juni Utflykt
 
 
 
 
Program:
 
Kaffe, the, smörgås och kaka (pris 20:- kronor).
 
Vi samtalar med varandra, och ett kortare föredrag hålls av kyrkoherden. Den här terminen pratar vi mest om Paulus brev.
Vi avslutar med mässa.
Har du några frågor, kontakta expeditionen eller Berit 031-55 53 15.
 
 
Alla är hjärtligt välkomna!

Rosenkransen

På tisdagar 17.45 -18.30. Fredagar efter Påsk samlas vi samma tid.
 
Vi ber den heliga Guds moder och vår moder, Jungfru Marias, förbön för
 • Kyrkan
 • den Kristna enhetens förnyelse och för Påskens återförening och enhet
 • påven
 • alla präster, biskopar och kardinaler
 • alla patriarker
 • ordensfolk
 • kära, anhöriga, bröder och systrar
 • sjuka
 • deprimerade eller är missbrukare, att de blir helade till kropp, själ och ande
 • alla döende denna dag eller denna natt, så att de bevaras från helvetets eld och kommer till paradiset, särskilt då alla barmhärtiga
 • de fängslade, att de vinner styrka, tro, hopp och frid
 • alla hårdhjärtade
 • alla bittra, att de återfinner kärleken och att de högmodiga blir ödmjuka
 • alla flyktingar och hemlösa finner en hemstad
 • alla barn och ungdomar,så att de erfar Kristus, vårt sanna Jag, i denna vilsna och revoltära tid
 • alla själars frälsning
 • alla heliga själar i skärselden att de blir befriade och att rättvisans eld dämpas
 • alla de ofödda barnens själar att de når himmelriket
 • att all trafficking, sexhandel och barnslaveri upphör
 • att alla krig, all terror, terrorutbildning och vapenhandel upphör
 • alla nationers ledare ledsagas av visdom, fredsvilja och blir sitt folks välgörare
 • Sverige, Sveriges folk, vår regering och vår församling.

Tro och Ljus

är en internationell, kristen, ekumenisk förening för mentalt funktionshindrade, deras familjer och vänner. Vi träffas en gång i månaden i Brämaregårdens kyrka. Vi åskådliggör en text i bibeln genom att mima, rita, måla eller tala om texten på ett enkelt sätt, vi sjunger och ber, är tillsammans och fikar och är goda vänner. Vi gör också utflykter tillsammans och en gång om året har vi ett läger.
Alla som är villiga att älska människor som dom är, är välkomna att vara vänner i Tro och Ljus.
Maria Magdalenas kör
Den som sjunger en gång ber två gånger säger den helige Augustinus. Kom och sjunga med oss i vår lilla kör. Du behöver inte vara professionell sjungare. Allt som krävs är att sjunga med hjärtat till Herren.Vi träffas tisdagar kl 19.00.
Varmt välkommen!

Förstå din tro

Sakrament

Dop

[Förklaring här]

Bikt

[Förklaring här]

Första heliga kommunion

[Förklaring här]

Konfirmation

[Förklaring här]

Äktenskap

[Förklaring här]

Sjukas smörjelse

[Förklaring här]

Vigning

[Förklaring här]

Webbdesign: Peter Tynkkynen