Alla offentliga gudstjänster är inställda tillsvidare

 

Maxbegränsningen för allmänna sammankomster ändras till åtta personer från den 24 november 2020. Som ett led i bekämpningen av coronaviruset har myndigheterna beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. 

Vi kommer därför inte att fira offentliga gudstjänster i vår församling i den meningen att de skulle vara öppna för allmänheten. Men möjligheten kvarstår att erbjuda mindre grupper – enligt normen om max åtta personer – att delta i mässa. Åtta personer gäller även vid dop eller vigsel. Vid begravningsgudstjänster får dock tjugo personer delta.

 

För mer information, kontakta kyrkoherden:

p. Livinus Torty MSP

Tel. 070 767 92 46

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen