2008

10 Söndagen 2008  Följ Mig

11 Söndagen 2008 - I Vem Har Du Din Stolthet?

12 Söndagen 2008- Är Du Rädd?

14 Söndagen 2008  - Kom Till Mig, Alla Ni Som Är Tyngda Av Bördor

15 Söndagen 2008- Vilka Är Vi?

18 Söndagen 2008 -  För Den Som Mött Jesus, Finns Inte Skäl Att Lämna Honom

19 Söndagen 2008  Lugn, Det Är Jag. Var Inte Rädda!

19-29 Juli 2008 - Händer I Församlingen, ett församlingsbrev

20  Söndagen 2008 - Det Skall Bli Som Du Vill)

21 Söndagen 2008 - Jesus Är Annorlunda Än Vi Trodde

22 Söndagen 2008 - Vilket Hopp

23 Söndagen 2008 - Utmaning I Kärlek

25 Söndagen 2008 -  Mina Tankar Är Inte Era Tankar…

26 Söndagen 2008 - Det Avgörande Ja Eller Nej

26th-5th August  2008 - Händer I Församlingen

27 Söndagen 2008 - Att Bära Äkta Frukt

30 Söndagen Under Året A 2008 - Skapad För Att Älska

31  Söndagen  2008 - Lever Du Som Du Bekänner

33 Söndagen 2008 - Att Förvalta Talenterna

9 Söndagen 2008 - Tro Och Praktik

Andra Söndag I Advent 2008 - För Herren Är En Dag Som Tusen År Och Tusen År Som En Dag

Den Helige Trefaldigets Dag 2008 - Enhet I Mångfald

Det Heliga Korsets Upphöjelse 2008 - Mötet Med Den Andra

Fjärde Söndag I Advent 2008 - Gud Uppfyller Sitt Löfte

Första Söndag I Advent B,  2008 - Håll Er Vakna

Kristi Kropps Och Blods Högtid

Kristus Konungen A, 23 Nov 2008 - Kom Och Var Min Herre

Lateranbasilikans Invigningsdag, 2008  - Ni Är Guds Tempel

St Petrus Och St Paulus, Apostlar - Vem Är Jesus För Dig?

Tredje Söndag I Advent B, 14 Dec 2008 - Gläd Er Alltid I Herren, Be Ständigt Och Tacka Gud

Världsmissionssöndagen Under Året A 2008 - Evangeliet Kom Med Kraft Och Helig Ande

Webbdesign: Peter Tynkkynen