Vår Fru i Guadalope 1531 - den nya Eva

Azteker var ett indianfolk i centrala Mexikos högland som från 1300-talet och framåt formade en stat med massoffer av människoliv som det högsta och som bestod tills det erövrades av spanjorerna. 1521 faller huvudstaden.

En av de mest omfattande omvändelserna i modern tid

Mindre än 20 år senare har 9 miljoner invånare omvänt sig till kristen tro i detta land, där man i århundraden bedrivit mångguderi och offer av människor.

År 1487, offrades omkring 20.000 indianer till ormguden Quetzalcoatl. År 1519 fann spanjorerna 136.000 människokranier längs aztekernas  tempel.

Kristendomen kommer till den nya världen

När Nauati en frostbiten vinterlördag i december 1531, träder in i kyrkohistorien som ett utvalt  redskap för Guds handlande, gör han det under sitt kristna namn Juan Diego.

Denna morgon  visar sig "Himlens drottning" för Juan Diego, en 57-årige aztekindian från Tolpetlac, tre mil utanför Mexico City. Han var på väg att bevista morgonmässan hos franciskanerna. Han har lärt sig komma i god tid. Därför sprang han långt före soluppgången.

Ungefär halvvägs mellan de båda byarna ligger en liten kulle på vars topp, där  finns det ännu ruiner kvar efter ett tempel helgat åt aztekernas forna modergudinna. Plötslig hör han fågelsång från många fågelarter. Sedan tystnar det lika plötsligt. En stillhet sprider sig.

Uppenbarelsen

Han hör en röst som kallar på honom. Han vänder sig om ser såg en ung mexikansk flicka i 14-årsåldem stå däruppe. Hon var strålande vacker och omgiven av ljus. Hon avslöjar sig som den Heliga Maria, moder till den sanne Guden som är skaparen och uppehållaren av livet. Herre över himmel och jord.

Hon önskar bygga en kyrka på denna offerplats. Hon ber Juan framför detta till biskopen i Mexico City.

Tecknet

Biskopen tvekar och ber om ett tecken. Utan dröjesmål besvaras den begäran.

Vår Fru i Guadalope

Juan Diiego
Hon sänder sin infödde budbärare upp till kullens topp mitt i december månad för att samla ihop ett fång  rosor. De har visats sig vara katalanska rosor. Han gör detta och lägger dem i en hög framför Henne. Jungfru Maria började sedan ordna dem vackert och lägger dem i tillman som han håller upp. Till slut knöt hon ändarna på tilman, kring hans nacke.

För att ytterligare bekräfta biskopens önskan låter Jungfru Maria inpränta övernaturligt en bild av Henne på Juan Diogos tillma,en sliten cape i vilken han var klädd, vävd av acantustråd. Denna skulle efter 20 var helt förmultnad men är efter 478 år är den helt intakt.

Hennes budskap är kärlek och barmhärtighet och ett universellt löfte om hjälp för hela mänskligheten.

I bilden gömmer sig även många detaljer, bilder på personer och kristna tecken som studerats under lång tid. En spegelbild har identifierats av Juan i Marias högre ögonvrå.

Spegelbid av DiegoDet finns en orsak att Maria visar sig i sin härlighet vid kullens fot intill Tolpetlac och i sin moderliga omsorg arrangerar rosorna fysiskt. Det gör denna uppenbarelsen särskilt speciell. Det är också en påminnelse för oss om vad Bibeln säger om Hennes betydelse både i GT och NT.

Idag finns en stor Basilika byggd på denna plats. 18 - 20 miljoner pilgrimer kommer hit.

25 påvar har ärat denna uppenbarelse. Påven Johannes Paulus II besökte Guadalupe vid 4 tillfällen. Festdagen är den 12 december. Denna dag är av Påven tillägnat de oskyldiga barnens liv och då särskilt de ofödda barnen, de oönskade.

En otroligt lång lista finns om helande, mirakler och svar på förböner.

I reformationens tidevarv

Samtidigt som denna händelse sker, pågår reformationen i Europa efter 1517. Den tiden leder till en lång rad revolutioner som splittrar och förnekar. Den skulle leda kyrkan bort ifrån från Maria, bort ifrån att vörda Henne, trots att Hon är Guds moder och så Kyrkans moder. På alla platser där Hon kommit vördas Hon djupt och innerligt. Uppenbarelserna tillhör Traditionen och så Kyrkan.

I Sverige kan vi påminnas om Henne. Hon finns i visor som Kristallen den fina, blomsternamnen och den svenska flaggan med det gula korset mot den blå bakgrunden. I medeltida kyrkor som i Västergötland och Gotland finns Hon i kyrkmålningar.

Sankta Maria av Guadalope

Kalla mig och min bild Santa Maria av Guadalupe, hade hon sagt. Namnet är troligen, enligt senare forskare, en sammanblandning av en för spanjorerna känd Maria av Guadalupe, funnen på 1200-talet i Estremadura i Portugal.

Det är en bild inför vilken bl.a. Cortez, Mexicos erövrare, hade böjt knä före sin första resa. I aztekiskerna språk Nahuati finns ett ord  som är "coastlaxopeu", vilket uttalas "quatlasupe" betyder "den som har trampat på ormen av sten" liknar uttalet av "Guadalupe". Terrorn i världen utrycker samma orsaker som för aztekerna.

För aztekerna betydde det att kvinnan på Tepeyac-kullen hade besegrat den fruktansvärde ormguden Quetzalcoatl.

Den nya Eva

När de såg bilden kunde de tolka den. Kvinnan bar på solens tecken och var klädd med en stjärnsmyckad mantel som en drottning.

Solstrålarna strålade fram bakom Henne och dolde solskivan. Hon var således mäktigare än deras Solgud. En gestalt med vingar, en ängel, bar upp kvinnans släp som fick henne att tillhöra himlen. Det för oss själva till Upp 12:1-2.

Halvmånen som kvinnan stod på var som förkolnad. Den representerade ormguden Quetzalcoatl, som var tillintetgjord. Många detaljer som korset i halssmycket, var samma symbol som spanjorerna visade.

Så erkände invånarna kristendomen som sann. Bilden leder oss själva till 1 Mos 3:15 om den nya Eva, som skulle krossa ormens huvud. Det är också budskapet i Fatima 1917 "I slutet kommer jag att triumfera".

Källa: English link

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen