Starkare ryskortodoxa - katolska relationer


Nutien Mennini

Den ryskortodoxa kyrkan vill förbättra sina relationer med katolska kyrkan. Det säger den ansvarige för Moskvapatriarkatets utlandsavdelning, ärkebiskop Hilarion Alfeyev, efter ett möte i förra veckan med apostoliske nuntien i Ryssland, ärkebiskop Antonio Mennini.

Vatikanradion 090519

- Mötet ägde rum i ett klimat av ömsesidig förståelse och öppenhet, hette det i ett officiellt meddelande från Moskvapatriarkatet. Relationerna mellan katolska kyrkan och Moskvapatriarkatet har aldrig varit så goda som nu, bekräftar också ärkebiskop Mennini efter mötet med den ryske patriarken Kirill.

- Vi talade främst om arbetet i den katolsk-ortodoxa kommissionen (se nedan), säger Mennini. Ärkebiskop Hilarion som är chef för patriakatets utlandsavdelning, gläder sig åt att kommissionen skall träffas ännu före sommaren...

Nutiien MinniniHan förklarade sina tankar om, hur han vill se ett samarbete mellan katoliker och ortodoxa i framtiden. Det handlar om att med förenta krafter motverka sekularismen och materialismen. Han bad mig också sammanträffa med så många ortodoxa biskopar som möjligt. Det kunde främja förtroendet gentemot katolska kyrkan, sade ärkebiskop Mennini.

- Ärkebiskop Hilarion talade mycket positivt om påven. Han betonade att den Helige fadern är mycket uppskattad hos ryssarna. Det gäller särskilt för hans sätt att handla och för hans trohet till traditionen, avslutar nuntien Mennini, se bild.

Anm: Nuntien är en benämning på påvligt diplomatiskt sändebud. Nuntierna är chefer för Heliga stolens ambassader, och har enligt Wienkonventionen, artikel 14, första diplomatiska rang, som ambassadör.

Ryska kyrkan i Rom får gåva av kardinal

Kardinal KasperKardinal Walter Kasper, som leder det Påvliga sekretariatet för kristen enhet, överlämnade nyligen i samband med kyrkoinvigningen en relik av den heliga Katarina till den nybyggda rysk-ortodoxa Sankta Katarinakyrkan i Rom.

Bredvid den nya kyrkan, som befinner sig inom synhåll från Vatikankullen, skall även ett ryskt kulturcentrum uppstå, enligt den ansvarige prästen Filip Vasiltsev.

Bemödandena om en rysk-ortodox kyrka i Rom går tillbaka till 1800-talet, då tillströmningen av rysk-ortodoxa kristna väckte behovet av en kyrka. Sammanlagt har Italien mer än en miljon ortodoxa troende.

Förutom Moskvapatriarkatet är även även patriarkaten i Konstantinopel, Bukarest och Belgrad verksamma i landet med egna strukturer.

Vatikanradion/kap 090525

Biskop Hilarion blir rysk-ortodox "utrikesminister"

Biskop Hilariio

Den rysk-ortodoxe biskopen i Wien, Hilarion Alfeyev, blir den ryska ortodoxa kyrkans "utrikesminister", enligt beslut i kyrkans Heliga synod.

Han blir därmed, som chef för patriakatets utlandsavdelning, den nyligen valde patriarken Kirills efterträdare på denna post. Hans ansvarsområde blir det ryska patriarkatets stift, församlingar och institutioner i utlandet. Ryska kyrkan kommer att representeras i EU av prästen Antonij Iljin.

Biskop Hilarion är född 1966. Han studerade först vid Moskvakonservatoriet - på senare år har han komponerat bland annat en Matteuspassion och ett Juloratorium. Han blev munk i Vilnius 1987, studerade teologi i Sergijev Posad och doktorerade i filosofi i Oxford 1995. 1999 doktorerade han i teologi i Paris. Sedan 2005 undervisar han i dogmatik vid det katolska universitetet i Fribourg/Schweiz

Hilarion Alfeyev blev biskop 2002 och verkade först i London, sedan i Ryssland. 2003 utsågs han till biskop i Wien. Han är sedan länge ekumeniskt engagerad, tillhör den officiella kommissionen för dialog mellan katolska och ortodoxa kyrkan och har höga poster inom Kyrkornas Världsråd.

Biskop Hilarion har flera gånger besökt Sverige, senast för Johannes Krysostomos-föreläsningen som han höll i höstas i Göteborg.

Katolskt Magasin, Vatikanradion - kap m fl 090402

Den katolsk-ortodoxa kommisionen i Ravenna 2007

Under  oktober 2007 skedde det 10:e ekumeniska mötet mellan den katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan i Ravenna.

Den blandade internationella kommissionen grundades av påven Johannes Paulus II och av Konstantinopels patriark Dimitrios I, på den Helige Andreas högtid den 30 november 1979, och den startade sitt arbete i Patmos-Rodi, 1980.

Kommissionens arbete går ut på djupa teologiska studier, som berör relationen mellan den katolska kyrkan och den ortodoxa. Årets tema har sina rötter i det första mötet 1980, och tar upp relationen mellan den katolska kyrkan med orientaliska ritet, och den ortodoxa, efter kommunistregimens fall, i öst-Europa.

Kommissionen består av 30 katoliker och 30 ortodoxa. Ansvariga under årets möte är mons. Walter Kasper, president i det påvliga rådet för de kristnas enhet, och Patriarken Joannis, Metropolit i Pergamo.

Övriga deltagare från den katolska kyrkan är både biskopar, präster och specialiserade lekmän. De ortodoxa patriarkerna som deltar är förutom patriarken av Konstantinopel, grekiska patriarker från Alexandria och Antiokien, Jerusalempatriarken, och Moskvapatriarken, patriarkerna från Serbien, Rumänien, Bulgarien liksom finns diverse ortodoxa kyrkor från olika länder representerade, bland dem även en representant för det ortodoxa Estland och Finland.

Det är viktigt att göra framsteg i dialogen, säger mons Fortino, vid det påvliga rådet för de kristnas enhet. Ett känsligt ämne är påvens roll, och det kommer inte att lösas under detta möte, men man hoppas på ökad förståelse och övverenskommelse.

Den här dialogen understryker två aspekter, fortsätter han. Kärlekens dialog och Sanningens dialog. Utan en god dialog i kärlekens namn är den teologoska dialogen lönlös. Initiativen i kärlekens namn är många och går bra, relationer mellan katolska och ortodoxa församlingar, mellan katolska och ortodoxa fakulteter osv. Detta hjälper till att fördjupa relationen.

Han avslutade: "När Johannes Paulus II tog detta initiativ i slutet av 70-talet, var hans förhoppning att denna katolsk-ortodoxa dialog skulle utöka sig till mer öppna dialoger även med andra kyrkor och samfund i världen. Även dem sinsemella.

En starkare enhet mellan den katolska kyrkan och den Ortodoxa, bidrar till att hjälpa alla andra dialoger i världen.

Vatikanradion 10.10.07

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen