Europas kristnade - Aposteln Jakob och Jungfru Maria

Visionen i Saragossa

Vilken betydelse har aposteln Jakob och Jungfru Maria i Europas kristnande?

Namnet "Aposteln Jakob" betyder "Sant Iago" på spanska. Han blev Spaniens skyddshelgon.

Evangelsering av det blivande Europa

Aposteln Jakob var en av Jesu närmaste lärjungar med Petrus och Johannes. Kanske var han en kusin eller styvbror till Jesus. Han började sin evangelisation först i Israel och därefter fortsatte han sin resa genom Romarriket. Efter en tid kom han till den Iberiska halvön, det som senare skulle bli Spanien. Nio personer följde med honom på hans resa.

Kartan visar pilgrimsvägar till Santiago de Compostella. De är som "ljusstrålar"över Europa. Santigo de Compestela ligger vid Spaniens västligaste kust och var som världens ände. Längre kunde aposteln Jakob inte komma.

 

Den första kända uppenbarelsen av Jungfru Maria

Marias bostad i Efesos
År 40 år sker den första kända uppenbarelsen av jungfru Maria i byn i Sargossa i nordöstra Spanien. Hon lever vid denna tidpunkt i Efesos i Turkiet. Huset finns kvar än idag kvar.

Landet som aposteln Jakob valde, tog inte emot honom med någon större entusiasm, när han förklarade evangeliets glada budskap. Detta bemötande gjorde honom mycket sorgsen och han visste inte vad han skulle ta sig till. En dag medan han var i bön kom jungfrun till honom i en vision som en hjälp i nöden.

Vår Fru på Pelaren

En pelar av jaspis

Hon stod ovan en pelare av jaspis buren av änglarna. Maria höll en liten träskulptur av sig själv med Jesusbarnet i famnen. Hon gav pelaren och statyn till aposteln Jakob och bad honom om att bygga en kyrka på samma plats till hennes ära.

Så har det också skett vid andra uppenbarelser att en kyrka byggs på den plats Hon visat sig. Den lilla figruren som Jakob fick finns kvar än idag, (höger bild).

De föremål hon gav honom skulle han använda på altaret. Han byggde ett litet kapell för henne, som senare ersattes med basilikan på samma plats. Detta lilla kapell är det allra första till vördnad för Guds moder. Lokalbefolkningen började snart strömma till denna plats. Så började kristendomen sprida sig.

Den dag till ära är den 12 oktober varje år.

Led martyrdöden och begravdes i Spanien

I visionen påminde hon också Jakob att åtevända till Jerusalem. När kapellet var färdigbyggt, for han till Jerusalem, där han av Herodes dömdes till döden och led martyrdöden 44 e. Kr.

Han nekades efter sin död en begravning i Jersualem. Hans lärjungar förde hans kvarlevor till den plats i Spanien, som kom att heta Compostella. Här fann man en lämplig begravningsplats för honom.

Det moriska väldet 711 - 1492

alt
711 erövrade morerna Iberiska halvön som fick namnet Al-Andalus. Ingen tänkte längre på att den heliga aposteln Jakob fanns begravd här.

Anfallet mot det blivande Europa kom via Nordafrika, som erövrades 640. Sedan tog man Sicilien år 666. Morerna var till en början överlägsna folken i Europa med sina hästkavallerier. Europa kunde ha gått förlorat och tillhört Euroasien; och förstört en kristen civilisation. Så allvarligt var detta.

Maria kommer även senare som Hjälpare och beskyddare av Europa. Andra märkestider förutom år 666 är 1332 och 1998. Dessa visar trefaldiga intervall av och epoker under "666" för en falsk och motsatt väg, tro och Kristus.

Därefter fortsatte morerna norrut, men stoppades av den frankiske kungen Karl Martell vid slaget vid Poitiers 732. Alla som hade hästar samlades och detta gav segern.

Campus stellae - den lysande platsen

alt
Det var inte förrän under 800-talet som ett rykte sprids sig att apostelns grav fanns i norra Spanien.

År 813 hände detta att en herde, Pelayo från Galicien, hörde musik komma från en skog och såg sedan ett ljus. Han drogs till ljuset och kom till en plats med ett ljus som lyste som en stjärna.

Denna lysande platsen heter på latin, "Campus stellae", som sedan har blivit Compostela. Man fann här graven efter aposteln Jakob. Stjärnljuset såg ut som en snäcka.

altKarl den store 742 - 814

Det var Karl den store som kom att erövra graven från morernas välde. År 778, mitt under kriget med Sachsen, marscherade Karl över Pyrenéerna och in i det moriska emiratet Córdoba med alla soldater han kunde avvara. Alla städer och befästningar han anföll besegrade han.

Han blev sedan kejsare år 800 över Tysk-Romerska riket, då han kröntes av Påven i Rom. Karl den store blev med sina erövringar grundaren av det som skulle bli det kristna Europa. Han krävde sedan stora pilgrimsfärder till Compostela.

Ett kapell byggdes över aposteln Jakobs grav. Detta kapell blev snart för litet och en ny och större kyrka byggdes. Denna kyrka invigdes 889 och fanns kvar i nästan ett sekel, då morerna bände ner detta år 997.

Spaniens skyddspatron. Spanien bildas 1479.

Aposteln Jakob blev Spaniens skyddspatron. Det enade de tidigare små och många kristna kungarikena i befrielsen från det muslimska väldet.

1031 kollapsade kalifatet och de muslimska områdena på Iberiska halvön. De föll sönder och delades upp mellan flera mer eller mindre självständiga förläningar, de så kallade taifa-kungadömena. Dessa var en självständig stadsstat med omkringliggande landsbygd för en självständig försörjning av samhället. De kristna staterna i norr och väster kunde därefter steg för steg utöka sin ställning över Spanien.

Galicien, Asturien och León, tillsammans med Baskien, Navarra, Katalonien blev kristnas baser. Under de kommande seklerna växte makten för de kristna i Aragonien och Kastilien. Ett genombrott skedde när Kastilien 1085 erövrade den historiska huvudstaden Toledo. Saragossa erövrades 1118 och Sevilla 1248.

När Granada återtogs 1492 av den kristna armén som förenats under Isabella I av Kastilien och Ferdinand II av Aragonien upphörde al-Andalus att existera efter nära 800 års moriskt välde. 1479 kunde Ferdinand tillträda tronen och det året räknas som början för det moderna Spanien. Så blev Europas stater grundade på kristendom. Begreppet Europa kom till.

Namnet Europa är ett samlande begrepp som tillkommer efter Konstantinopels fall 1453, då det bysantinska riket faller. Namnet användas av kyrkliga ämbetsmän som ett samlande begrepp för att bilda en kristen och kulturell gemenskap.

alt

Kristna kungadömen

Det kan här nämnas att i de kristna kungadömena, som bildades runt 1000-talet, levde olika folk tillsammans. Det hade en gemensam ledare, krönt till en kristen konung genom kyrkan av Gud.

Olof Skötkonung blev krönt till en kristen kung över svear och göter år 995.

Olof Skötkonungs och hustrun Estrids dotter hette  Ingegärd Olofsdotter. Hon skulle komma att bli vida mer känd än sin far. Hon blev den heliga Anna av Novgorod. Kristendom spreds så även till Ryssland.

Erik den helige, Erik Jedvardsson, Erik IX, S:t Erik, blev Svea, Götes och Vendes konung av Sverige i slutet av 1150-talet. Han blev kung av sitt folk. Kungadömets hade sin sociala mening och kungen skulle vara sitt folks välgörare och vägledare.

De kristna kungarna företrädde Kristi Konungen och var korskonungar att sprida kristendomen. Förebilden var kung David som besegrade Goliat i tilliten på Gud genom små medel. De skulle kristna folk och erbjuda dem att leva i fred, tro och frihet. De som sa ja blev hans undersåtar och medborgare i hans rike. För dem gällde barmhärtighetens banér. För dem som sa nej gällde rättvisans banér. Det skulle inte ske med övermakt, som kunde förleda, utan i tillit till Gud.

Kungadömet lägger grundet till samhällets trefaldiga utveckling:

  • kungen som representerar lagen och rätten dvs rättslivet
  • folket som skapar samhället genom arbete och den kristna kulturen
  • naturhushållningen som bildar näringslivet och handeln

Refomationen 1517

Reformation 1517 kom att splittra kristendomen i Europa. Kungar kom att följa antingen den katolska eller den protestantiska tron. Valet tvingade också folket att följa efter sin kung. Avvikelsen bestraffades.

Reformationen har sin upprinnelse i renässansen som återknyter banden till Antikens ideal och tänkande, som beskriver epoken "1332". Denna nya kultur väckte såväl furstar som kyrkans ledare önskan att börja omge sig med stor prakt och furstliga byggnader.

Revolutionernas tid 1517 - 1917

Efter reformationen 1517 kom det 30-åriga kriget och sedan en lång rad omvälvningar som den industirella revolutionen och den franska socialpolitiska revolutionen 1789 och den ryska revolutionen 1917. De moderna politiska och ekonomiska systemen utvecklas. Dessa motpoler alstrar samhällskonflikter.

Mot liberlismen kommer socialismen. Båda har samma rötter och vilar på kontrollen över kapitalet. Marx skrev "Das Kapital" 1867 som en kritik mot den liberalpolitiska ekonomin och som blev en ny politisk ekonomi där allt blev statsägt istället för privatägt. 1800-talet blev en tid i en djup social misär med stora epidemier och svält. Samtidigt kommer de stora tekniska och medicinska framstegen genom ångmaskinen, telegrafen, läkekonsten och utvecklingen av hygien.

Samhällen blev republiker för ett enda folk. Nationalismen utvecklades och splittrade Europa. Politiska krafter söker väg att krossa kejsardömet Österrike som rådde över Östeuropa. Nationaliseringen av folken ledde till de stora världskrigen.

Samhällets enhet vilar på den mänskliga gemenskapen

Samtidigt växer det civila samhället fram genom folkrörelser, sociala, ideella, idrottsliga och kulturella föreningar. Det leder till demokrati, den sociala välfärdspolitiken, försvaret av de mänskliga rättigheterna, yttrandefrihet, religionsfriheten, utveckling av skola, sjukvård och hela den ekonomiska infrastrukturen.

Samhällets ursprung bygger på enhet i den mänskliga gemenskapen med och för varandra till det gemensamma bästa. Det är den katolska sociallärans förklaring. De mänskliga rättigheterna är förutsättningar för samhällets varande. Enhet visar på ett skapande i fred, solidaritet, harmoni mellan människor och naturen. Framtiden gäller en global gemenskap för och med alla folk.

Kyrkans enhet är så Kristi mystiska kropp. Där i finns hela frågan för framtiden om ett välde i kärlek, fred och enhet.

Bassilikan Santiago de Compostela

alt
alt
.
Bild 1: St Jakobs grav. Bild 2: Bassilikan Santiago de Compostela

Bassilikan Santiago de Compostela byggde under 1000-talet till 1200-talet. Ett mästerverk i byggnadskonst. En väldig hantverskicklighet utvecklades som kom samhällsutvecklingen till godo. Påven Calixtus II grundade ett ärkebiskopssäte där 1120, och ärkebiskopen har sin cathedra i katedralen.

Sedan ungefär 1100, har Santiago de Compostela varit den mest besökta vallfartsorten efter Rom och Jerusalem. 1884 godkände påven Leo XIII att relikerna av Aposteln Jakob i Santiago de Compostela är äkta.

Vår Fru på Pelaren och St Boscos vision

alt
Vad betyder pelaren i Saragossa? Varför visade sig Jungfru Maria just på detta sättet inför aposteln Jakob?

Det finns en vision som kom långt senare år 1862, som kan ge förklaringen. I en vision visade Herren St John Bosco (1815 - 1888) hotet mot kyrkan, som ett skepp, Petruskeppet, omgiven av fiender, som vill förstöra kyrkan från alla sidor.

Plötsligt stiger två pelare upp ur havets djup. En var krönt med det Heliga sakarmentet, Monstranten. Den andra är en pelare med Maria Immaculate - "Hjälpen till de kristna." Pelarna skildrar tillsammans Himmelsporten.

Denna vision kommer i en tid då kyrkan angrips på olika sätt.

La Salette 1848

Den tidigare uppenbarelsen i La Salette 1848 har förvarnat om detta förfall och angrepp på kyrkan, i samhället och i tron. Den förvarnade även om jordens rubbningar och klimatförändringar i en kommande framtid.

Hon kom till den franska bergsby som Moses och talar om 10 Guds bud. Människor arbetar på söndagarna och gick inte till mässan. Ett socialistisk arbetsliv styrde samhället.

1848 kommer Marxs och Engels kommunistiska manifest. Det leder senare till den ryska revolutionen 1917 och  Fatima.

Lourdes 1858

altI Lourdes 1858 öppnade Jungfru Maria en vattenkälla i grottan såsom Moses öppnade vattnet ur klippan i Sinai öken, 2 Mos 17. Livet kommer från Gud! Många människor blev här helade genom denna källa.

Hon avslöjar sitt namn: Den Obefläckade Avlelsen - "I AM THE IMMACULATE CONCEPTION." Namnet knyter ann till de första människorna Adam och Eva. Hon är den nya Eva, 1 Mos 3:15. Kristus är den nye Adam. Människan kommer från Gud! Allt börjar om på nytt.

Modernismen gror på 1800-talet som blir till en humanistisk strävan på 1900-talet att söka efter det nya och eliminera Gud från det sociala livet. Familjelivet förstörs. Den förkastar tidigare traditioner och överskrider tabun.

Liberalteologin når in i kyrkan bland biskopar och präster. Det moderna samhället danar den liberala lagstiftningen. Epoken är "1998". En falsk kristus skapas därmed. Tider är förvarnade. Splittringen sker nu inifrån.  Skriften och evangeliet överges.

Maria som Kyrkans och vår moder

Marias uppenenbarelser efter Kristi uppståndelse återknyter till händelser från Gamla Testamentet in i modern tid. Hon är Arken och Tabernaklet. Hon är så Kyrkans moder. Kristi kropp och blod till människorna kom genom Henne. Hon är helt förenad med Kristus. Hon är medfrälserskan. De bildrar Hjärtats enhet. De är de Två Hjärtan som skall triumfera.

Påven och hans trogna försvarar kyrkan i Boscos vision och hittade säkerhet förankrad mellan de två pelarna. Vindarna avtog och havet blev stilla. Segern blev fullständig.

Allt detta påminner även om en annan vision om "biskopen i vitt", den tredje hemligheten, i uppenbarelsen i Fatima 1917, som gäller framtiden. Den rör kyrkans enhet. Kyrkan är en i en Kristus och Uppståndelse. Så var Fornkyrkan en.

Krafter finns som söndrat både utifrån och inifrån att få den att följa en politisk väg och en ny ordning. Också det sker att kyrkan söker återförening. Anglikanska grupper söker Rom.

St John Bosco försäkrar oss att när kyrkan är misshandlade av fiender inifrån eller utifrån, kan frälsningen endast komma från:

JESUS i Eukaristin, MARIA IMMACULATE, Hjälpen till de kristna och Påven som är KRISTI STÄLLFÖRETRÄDARE PÅ JORDEN.

Jungfru Maria har i modern historia kommit till många nationer för att förbereda vägen för Kristi återkomst. Hon känner mer än väl denna vildmark som råder på jorden. I Lourdes helande hon de sjuka. Hon ber oss att öppna våra hjärtan för Kristus, Hennes son. Hon talar till oss som vår Heliga moder och vill beskydda oss. Hon är också Nationernas moder.

Maria kom som hjälpen till aposteln Jakob i hans nöd och han fick i Saragossa satyetten av Vår Fru på Pelaren. Det är en vägvisning för alla. Kyrkan skall till sist segra med de Två Hjärtan.

 

alt

 

Christer Brandt

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen