Uppföljning av hemsidan

Medlemmar från Kyrkorådet träffades för en uppföljning av hemsidan den 27 maj kl 19.00 i Lilla Salen tillsammans med Chikezie, Peter och Christer.

David var initiativtagare och från församlingen kom Jole, Yu-Kyung Andres, Josef och Maria.

Visitor april 2009Utgångspunkter för församlingsprojektet presenterades i en storbildsvisning. Under den senaste månaden finns läsare från 44 städer i Sverige och 15 länder.  Se bild.

Hemsidans olika delar diskuterades. Frågor som kom upp var:

1.     Ansvaret. Huvudansvaret för hemsidan har Kyrkoherden.

2.     Utveckling av ny hemsida. Ny hemsida ersätter den gamla och innehåller ett publiceringsverktyg som heter Joomla!

3.     Detta nya är att flera kan delta aktivt och samtidigt hemma, på en resa eller annan ort där en dator finns med Internet-uppkoppling. Vi kan boka och planera möten och aktiviteter i församlingen långt i förväg. Ansvaret för aktuell information och hemsidans vidareutveckling kan så fördelas på flera redaktörers och ledares händer.

4.     På en månad skapade Kommunikationsgruppen på 4 personer ett omfattande innehåll, som visar på möjligheten med ny hemsida. En traditionell lösning diskuterades, men det skulle ha tagit 8 månader att genomföra. En sådan lösning gör att allt blir mer bundet till en eller ett par specialister.

5.     Kommunikationsgruppen. Den bildades initialt för att utveckla mål, modell och innehåll. Den bestod av Chikezie, Anthony, Peter och Christer. Den ingår nu i Redaktionsgruppen.

6.     Redaktionsgruppen. Syftet är att denna skall bestå av medlemmar i Kyrkorådet och av ansvariga som leder församlingens olika grupper. Här finns vetskapen om vad som behöver bli känt eller göras

7.     Vem blir redaktör? Det är helt frivilligt. För att blir redaktör krävs en auktorisation. Ytterst ansvarig är kyrkoherden. Peter verkställer i Joomla de rätta befogenheterna.  Berörda utbildas. Det ger säkerheten. Inga andra tillåts skriva.

8.     Administrativa befogenheter. Ingen kan skriva utan att blir auktoriserad. 4 olika nivåer finns. Redaktören har rätten att publicera artiklar och ändra texter i andra artiklar. En annan nivå är de som kan editera artiklar för korrektur. Dessa kan inte skriva egna artiklar. En tredje nivå är att kunna delta i dialogen på Forum. Den högsta nivån gäller all säkerhet och auktorisering i Joomla!. Den rollen har Peter.

9.     Dokumentering. All dokumentering kan kopplas direkt till hemsidan som protokoll, nyheter, meddelande etc. Vid större möten som vid denna uppföljning kan genom en storbildsvisning information hämtas från eller sparas direkt på hemsidan. 

10. Kompetens. Alla har inte datorvana. Presentationen förtydligade olika frågeställningar om hemsidans tillkomst om hur, vad och varför.

11. De i Kyrkorådet som inte är så datorvana men som vill och behöver publicera en artikel kan vända sig till Christer eller Peter via email. Texten publiceras sedan på hemsidan. Allt liknar en vanlig ordbehandlig. Den som kan Word, kan också lära sig Joomla! En vägledande folder finns hos Kyrkoherden och på hemsidan. Genom att öva under vägledning går det snabbt att lära sig grunderna.

12. Typ av vår hemsida? En informationssida eller nyhetssida likt en tidning? Vår hemsida syftar till en evangelisering och att förmedla väsentliga nyheter.

Hemsidan skiljer så mot många andra kyrkliga hemsidor med ett aktivt innehåll.

13. Fler artiklar av nyhetskaraktär behövs. Dessa har blivit färre. Detta har påverkat antalet besökare. Så kan alla medverka till att aktualiteten och kvaliteten på hemsidan blir hög genom att bevaka, tipsa och stödja förmedlingen av nyheter. Viktig information för utländska källor behöver även översättas.

14. Teologiska artiklar bedöms av kyrkoherden

15. Rubriksättningen. Veckoblad och veckorelaterade artiklar skall ange tema och veckonummer i rubriken för att göra innehållet mer lättillgänglig

16. Lättillgängligheten. Övre menyraden med länkar har alla inte förstått. Den kan förtydligas i sin utformning.

17. Utseendet. Bilder eller inte bilder i huvudet? Olika alternativ bedömdes. Bilder ger en personlig karaktär åt församlingen, visar gemenskapen och finns som en inbjudan att delta i församlingens aktiviteter.

18. Länkar. Fler länkar till Katolska kyrkans olika församlingar. Även till nyhetsmedia inom och utanför Katolska kyrkan. Alla kan medverka i en inventering

Vid anteckningsblocket

Christer

 

 

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen