Hänt i församlingen

Här kan du läsa sådan som har hänt i församlingen.

Vill du bli reporter? Tag kontakt med någon i kommunikationsgruppen eller personalen!

Ljusprocession och barnvälsignelse på kyndelsmässan

Ljusprocession på kyndelsmässodagen. Foto: Peter TynkkynenLjusvälsignelse och ljusprocession inledde traditionsenligt kyndelsmässan, som firades den 7 februari 2010.

Att ljus förknippas med kyndelsmässan hänger samman med evangelietexten för dagen, Josef och Maria bär fram Jesusbarnet i Templet där Jesus beskrivs som "ett ljus med uppenbarelse" (Luuk 2:32).

Ljusprocessionen är en bild på hur Kyrkan går sin pilgrimsvandring här i tiden med Kristi ljus i händerna.

Kyndeslmässan kallas också missa candelarum eller ljusets mässa.

Read more...

Församlingen på ett ekumeniskt bönemöte

Folke Palmer, pastor i Metodiskyrkan, delar symbolisk brödet. Foto: Peter TynkkynenFörsamlingen deltog på ett ekumeniskt bönemöte för kristen enhet på S:t Matteuskyrkan (metodiskyrka) den 19 januari 2010.

Detta var i samband med den årliga ekumeniska böneveckan, som firas 18-25 januari.

Temat var "Vittna om den uppståndne!" och var hämtat från Lukasevangeliets 24e kapitel.

Materialet har sedan 1966 producerats i samarbete mellan Kyrkornas världsråd och den katolska kyrkans råd för främjande av kristen enhet, och i år hade det förberetts av kristna i skotska Edinburgh.

Närvarande på bönemötet var, förutom vi från Katolska kyrkan, bl.a. Metodiskyrkan, Frälsningsarmén, Missionsförbundet och Baptistsamfundet. Svenska kyrkan i Brämaregården kunde inte närvara p.g.a. engamemang på annat håll. 

Det var sång och tal och bön, och som avslutning läste vi tillsammans den niceanska trosbekännelsen.

Efteråt var det fika och vi fick tillfälle att prata och umgås med varandra.

På bilden delar Folke Palmer, pastor i Metodiskyrkan, ett bröd som symbol för den kristna enheten.

Mer bilder från bönemötet finns i vårt bildgalleri. Klicka här

Epifania 2010 & julfesten

alt

Här nedan finns även bilder från julfesten!

Hälsningar Christer

 

Read more...

Fjärde advent med biskop Anders

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Read more...

Biskopen Anders andra dag. Engelsk mässa och knytkalaset

alt

Read more...

Webbdesign: Peter Tynkkynen