Hänt i församlingen

Här kan du läsa sådan som har hänt i församlingen.

Vill du bli reporter? Tag kontakt med någon i kommunikationsgruppen eller personalen!

En lyckad vallfärd!

Vallfärdare 50-års jubileumsvallfärd Oskarström

Det doftade stark av pollen och solen sken varmt redan kl. sju denna lördag morgon den 30 maj då jag cyklade till Kristus Konungens kyrka för att därifrån åka med dem buss till Oskarsström. Jag skulle nämligen delta på stiftets 50-års jubilemusvallfärd. Temat var "Maria, Vägens moder", och den andliga ledaren var vår biskop, Anders Arborelius OCD.

En kvart försenad anlände bussen till startplatsen, som låg långt in i skogen på en smal skogsväg. Därifrån skulle vi pilgrimsvandra den ca. 2,5-3 km långa sträckan på denna krokiga skogsväg till Mariakyrkan i Oskarström - den sista biten på en asfaltväg. Eftersom vi var ca. en kvart försenade missade vi biskopens välkomstanförande och själva starten, men det var fortfarande många grupper, främst asiatiska kvar på startplatsen och väntade otåligt på att få börja vandra. Det måste ha varit flera tusen deltagare allt som allt. Jag hamnade i den sista gruppen, jag tror att det var den vietnamesiska. Det var en märklig upplevelse att se alla dessa hundratals asiater mitt i den svenska skogen bärandes på Mariastastatyer och sjungandes asiatiska psalmer.

Read more...

Uppföljning av hemsidan

Medlemmar från Kyrkorådet träffades för en uppföljning av hemsidan den 27 maj kl 19.00 i Lilla Salen tillsammans med Chikezie, Peter och Christer.

David var initiativtagare och från församlingen kom Jole, Yu-Kyung Andres, Josef och Maria.

Visitor april 2009Utgångspunkter för församlingsprojektet presenterades i en storbildsvisning. Under den senaste månaden finns läsare från 44 städer i Sverige och 15 länder.  Se bild.

Hemsidans olika delar diskuterades. Frågor som kom upp var:

1.     Ansvaret. Huvudansvaret för hemsidan har Kyrkoherden.

2.     Utveckling av ny hemsida. Ny hemsida ersätter den gamla och innehåller ett publiceringsverktyg som heter Joomla!

3.     Detta nya är att flera kan delta aktivt och samtidigt hemma, på en resa eller annan ort där en dator finns med Internet-uppkoppling. Vi kan boka och planera möten och aktiviteter i församlingen långt i förväg. Ansvaret för aktuell information och hemsidans vidareutveckling kan så fördelas på flera redaktörers och ledares händer.

4.     På en månad skapade Kommunikationsgruppen på 4 personer ett omfattande innehåll, som visar på möjligheten med ny hemsida. En traditionell lösning diskuterades, men det skulle ha tagit 8 månader att genomföra. En sådan lösning gör att allt blir mer bundet till en eller ett par specialister.

5.     Kommunikationsgruppen. Den bildades initialt för att utveckla mål, modell och innehåll. Den bestod av Chikezie, Anthony, Peter och Christer. Den ingår nu i Redaktionsgruppen.

6.     Redaktionsgruppen. Syftet är att denna skall bestå av medlemmar i Kyrkorådet och av ansvariga som leder församlingens olika grupper. Här finns vetskapen om vad som behöver bli känt eller göras

7.     Vem blir redaktör? Det är helt frivilligt. För att blir redaktör krävs en auktorisation. Ytterst ansvarig är kyrkoherden. Peter verkställer i Joomla de rätta befogenheterna.  Berörda utbildas. Det ger säkerheten. Inga andra tillåts skriva.

8.     Administrativa befogenheter. Ingen kan skriva utan att blir auktoriserad. 4 olika nivåer finns. Redaktören har rätten att publicera artiklar och ändra texter i andra artiklar. En annan nivå är de som kan editera artiklar för korrektur. Dessa kan inte skriva egna artiklar. En tredje nivå är att kunna delta i dialogen på Forum. Den högsta nivån gäller all säkerhet och auktorisering i Joomla!. Den rollen har Peter.

9.     Dokumentering. All dokumentering kan kopplas direkt till hemsidan som protokoll, nyheter, meddelande etc. Vid större möten som vid denna uppföljning kan genom en storbildsvisning information hämtas från eller sparas direkt på hemsidan. 

10. Kompetens. Alla har inte datorvana. Presentationen förtydligade olika frågeställningar om hemsidans tillkomst om hur, vad och varför.

11. De i Kyrkorådet som inte är så datorvana men som vill och behöver publicera en artikel kan vända sig till Christer eller Peter via email. Texten publiceras sedan på hemsidan. Allt liknar en vanlig ordbehandlig. Den som kan Word, kan också lära sig Joomla! En vägledande folder finns hos Kyrkoherden och på hemsidan. Genom att öva under vägledning går det snabbt att lära sig grunderna.

12. Typ av vår hemsida? En informationssida eller nyhetssida likt en tidning? Vår hemsida syftar till en evangelisering och att förmedla väsentliga nyheter.

Hemsidan skiljer så mot många andra kyrkliga hemsidor med ett aktivt innehåll.

13. Fler artiklar av nyhetskaraktär behövs. Dessa har blivit färre. Detta har påverkat antalet besökare. Så kan alla medverka till att aktualiteten och kvaliteten på hemsidan blir hög genom att bevaka, tipsa och stödja förmedlingen av nyheter. Viktig information för utländska källor behöver även översättas.

14. Teologiska artiklar bedöms av kyrkoherden

15. Rubriksättningen. Veckoblad och veckorelaterade artiklar skall ange tema och veckonummer i rubriken för att göra innehållet mer lättillgänglig

16. Lättillgängligheten. Övre menyraden med länkar har alla inte förstått. Den kan förtydligas i sin utformning.

17. Utseendet. Bilder eller inte bilder i huvudet? Olika alternativ bedömdes. Bilder ger en personlig karaktär åt församlingen, visar gemenskapen och finns som en inbjudan att delta i församlingens aktiviteter.

18. Länkar. Fler länkar till Katolska kyrkans olika församlingar. Även till nyhetsmedia inom och utanför Katolska kyrkan. Alla kan medverka i en inventering

Vid anteckningsblocket

Christer

 

 

 

Den första heliga kommunionen

Första kommunionen 21 maj 2009
Kristi Himmelsfärdsdagen firades med att 10 ungdomar i vår församling mottog för första gången den Heliga kommunionen. Sedan hade vi en stor fest denna så vackra vårdag. Bilder om detta finns i vårt bildgalleri.
Christer

Bilder från Berit och Laszlo Keszeis Guldbröllop

Berit och Laszlo vid bordet på festenTack Berit & Laszlo för er fina fest! Bilderna finns nu att se under Bilder (klicka på någon av bilderna så startar ett bildspel).

 

 

 

 

 

 

 Berit och Laszlo förnya sina äktenskapslöften

 

 

 

 

 Berit och Lazlo förnyar sina äktenskapslöften.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny medlem i Kyrkan och församlingen

Jonathan efter upptagningen

På påskvakans mässa den 11 april 2009 upptogs Jonathan Lee Davis i kyrkans fulla gemenskap genom dop och konfirmation.

Jonathan är född på Bahamas och har svensk mor och bahamisk far. Han har bott i Sverige sedan 1982.

Eftersom Jonathan saknar dopbevis från den kyrka som han tillhörde tidigare i USA fick han ta emot även dopets sakrament.

Nu följer Mystagogin, katekesen efter dopet, då Jonathan får fortsatt undervisning av P. Chikezie en gång i veckan fram till pingst.

-  Jag har besökt protestantiska kyrkor, rysk-ortodoxa kyrkan, anglikanska kyrkan, mormonkyrkan, nimai (hinduistisk församling) och många andra, men jag har aldrig känt mig riktigt hemma i någon av dessa kyrkor. Men när jag kom till den katolska kyrkan, kände jag att jag hade kommit hem. Katolska kyrkans oförändrade sakrament och sättet att be har varit två av de viktigasteJonathan döps av fr. Chikezie orsakerna till min konvertering. En bild på en bedjade katolik som jag såg när jag var yngre gjorde ett starkt intryck på mig. Jag har även haft katolska vänner - visa av dem ganska belästa i teologi - som har välvilligt förklarat för mig kyrkans tro och lära, vilket har gett mig en "pusch", säger Jonathan själv.

På bilden döper P. Chikezie Jonathan. Hans fadder, Josef Beningar, står bakom som stöd med handen på hans axel.

Församlingen och hela den katolska kyrkan välkomnar Jonathan i kyrkans och församlingens fulla gemenskap!

Webbdesign: Peter Tynkkynen