Hänt i församlingen

Här kan du läsa sådan som har hänt i församlingen.

Vill du bli reporter? Tag kontakt med någon i kommunikationsgruppen eller personalen!

Hemsidans utveckling

Webbstatistik

 

 

På en månad har vår församling blivit känd på en rad platser i Sverige och i 11 länder. Det visar Google-statistik. Huvudparten av besökarna är naturligtvis från Göteborg.

Det är en mycket glädjande utveckling. Som vi har uppfattat det, har församlingen tagit emot denna nya hemsida positivt.

Allt är ännu lite nytt för för oss och vi lär oss hur vi kan förbättra.

En redaktionsgrupp tillsammans med mig kommer att utvärdera och planera nästkommande steg. Vi välkomnar alla med synpunkter om förbättringar till mig, Peter eller Christer.

Vi har både svensk och engelsk information ute på hemsidan. Denna information borde vi renodla för resp språkgrupp. Översättare behövs.

Som vi har berättat tidigare kan vi med detta nya publiceringsverktyg bjuda in flera redaktörer med insikt om församlingsarbetet med planeringen av olika möten, sammankomster, föredrag och andra aktiviteter i församlingen. Du kan även skriva artiklar. Var och en kan delta där det finns en Internet-uppkopplad dator.

Intresserade kan kontakta mig.

Kyrkoherde Chikezie Onuoha MSP

Upptagen i katekumenatet

Efter prekatekumenatet upptogs Jonathan Lee Davis i katekumenatet hos oss söndagen den 8 mars 2009. Detta var det första liturgiska steget.

Det är sammanlagt fyra perioder och tre liturgiska steg som leder katekumenerna i katolska Kyrkans fulla gemenskap.

Det andra liturgiska steget består av admissio (medgivande) och namnskrivning, då de odöpta katekumenerna ger sitt medgivande att skrivas in i församlingens katekumenbok och får tillträde till initiationssakramenten.

Steg tre innehåller initiationssakramenten: dop, konfirmation och eukaristi.

Efter initiationssakramenten följer Mystagogin – katekesen efter dopet, den tid under vilken de nyinitierade gör erfarenheten av att helt och fullt tillhöra den kristna gemenskapen både genom fortsatt undervisning men främst genom att tillsammans med de troende delta i firandet av eukaristin på högmässan.

RCIA (Ordningen för vuxna människors kristna initiation) har sina rötter i och är en del av en fornkyrklig tradition i kyrkan vilket går tillbaka till 300- och 400-talet med företrädare som Augustinus av Hippo, Ambrosius av Milano, Kyrillos av Jerusalem, Teodor av Mopsuestia och Johannes Chrysostomos. Människor som på denna tid önskade att bli kristna fick under en tidsperiod undervisning och en inövning i att lära sig leva som kristna. Centralt av katekumenatet var omvändelse och lärlingskap.

Församlingen välkomnar Jonathan i katekumenatet!

Utdelande av askan på askonsdagsmässan

Kyrkoherden, Chikezie Onuoha, msp,  utdelar askan

Som en traditionell inledning till fastetiden firade församlingen askonsdagens mässa med utdelande av askan, i år på onsdagen den 25 januari.

Kyrkoherden tecknade i början av mässan enligt en gammal katolsk sed ett kors med aska på varje dKeijo med aska på pannaneltagares panna med orden: "Omvänd er, och tro på evangeliet." Detta är en påminnelse om människans dödlighet och behovet av botgöring under fastetiden, som varar i 40 dagar.

Efter en kort  predikan läste kyrkoherden biskopens brev "Så firar vi fastan 2009". På den uppmanar biskopen alla att bl.a. bruka försoningens sakrament: "...Fastetiden är förlåtelsens tid. 'Mitt barn, dina synder är dig förlåtna' (Mark 2:5), säger Jesus i dagens evangelium till den lame. Samma sak säger han varje gång vi går till bikt och tar emot försoningens sakrament. Det är Guds stora glädje att få förlåta oss. Ingen är så efterlängtad som den förlorade sonen. I vår tid vimlar det av förlorade söner och döttrar, som alla är hett efterlängtade av vår oändligt barmhärtige Fader. Som katoliker är vi privilegierade som har tillgång till detta sakrament..."

Tidpunkten för askonsdagen är rörlig. Den inträffar enligt kyrkokalendern 40 dagar före påsk, vilken i sin tur inträffar första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Det är således månens bana som styr tidpunkterna för varje år.

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen