Presentation av kyrkoherden

alt


Chikezie Onuoha MSP heter jag och är född i en katolsk familj till Julius och Isabella Iheanaetu Onuoha i syöstra Nigeria. Grundskolan gick jag i min hemby och en del av gymnasiet i norra Nigeria, i delstaten Plateau.

Som ung fanns där inte något speciellt interesse för mig att bli präst trots att jag gick till mässan med alla andra på söndagar. Tanken på livet som missionärpräst tog jag på allvar först efter mina gymnasiestudier.

År 1989 inträdde jag i S:t Pauli Missionärer apostoliska orden. Min prästutbildning har jag gjort i vår ordens missionsseminarium.   Den tog 9 år med höjdpunkten år 1998 då jag blev vigd till präst. Novitiatet tog två år och filosofi, teologi och andra humaniora ämnena blev sju år. Utbildningen hade fokus på missionsarbetet i andra länder än vårt.

Från och med år 1998 till år 1999 var jag vicedomkyrkoförsamlings administratör i Minna Stift i Norra Nigeria. Därefter utnämndes jag av Biskop Martin Uzoukwu till kyrkoherde i S:t Johannes Doparens församling, Chanchaga i Minna stad. Under min tid där hade jag också ansvar för Stiftets Karismatiska rörelse och Den Barmhärtighetens Hjärta bönegrupp. Jag började också med tro och liv -vuxenundervisning som kallas "Förstå Din Tro" som pågar i hela stiftet än idag.

Det var år 2000 som jag blev sänt tillsammans med min medbroder, Pater Damian O. Eze MSP, kyrkoherde i S:t Pauli församling Gävle av vår dåvarande ordens fader general, Very Revd Felix Elosi MSP till Sverige. När jag kom till Sverige, blev jag kaplan i S.t Lars församling i Uppsala, där jag först och främst ägnade mig åt att läsa svenska och lära mig svensk kultur. För mig har det varit viktigt att få förstå och uppskatta svenska samhället. Det är en förutsättning för mig som missionär för evangeliets förkunnelse, det som jag är tjänare. I augusti 2001 blev jag kaplan i 3 år i Vår Frus församling i Västerås med f. Björn Göransson som kyrkoherde. Vår tid tillsammans vår mycket berikande, vilket är jag tacksam honom och Mariasystrarnas i församlingen för. Livets är som skola för mig där vi lär varje dag. Troligen har jag lärt mig en hel del om Katolska Kyrkan i Sverige idag och de övriga samhällsorganisationer. Jag är öppen att få lära mig mera och bättre.

I augusti 2004 tillfrågade biskop Anders om vår orden skulle kunna tjäna Guds folk i S:t Pauli församling i Gävle, en församling uppkallad efter vår ordens patron, den helige Paulus av Tarsus. Damian och jag flyttade dit och Damian blev kyrkoherde och jag tjänstgjorde som subsidiär. Nu finns en tredje medbroder, i vår kommunitet i Gävle, Pater Livinus Torty MSP, rektor för Afrikanska missionen.

År 2006 blev jag av biskopen utnämnd och installerad som kyrkoherde i S:t Maria Magdalenas församling i Göteborg. Fader Håkan Jerrhage som var tidigare kyrkoherde i församlingen tjänstgjorde som subsidiär.

Sedan jag kom till Sverige har jag också vidare utbildat mig. Jag har en masters uppsats från Göteborgs universitet med titel: "Bioetik och folkhälsa". I maj 2007 disputerade jag vid Uppsala universitet med en avhandling "Bioetik över gränserna". Vid Newman institutet undervisar jag i ämnet Allmän etik.

Jag ber om Guds nåd och kraft och om den Helige Andens ledning för mig, församlingen och de människor jag kommer i kontakt med i min tjänande. En av mina önskningar är att församlingens medlemmar, särskilt de som inte kommer till vår församling, ska kunna förstå  sina skydigheter i församlingen. Genom att en katolik bor i ett visst församlingsområde är man automatisk medlem i den  församlingen vare sig man vet det eller inte. Att man fortsätter delta i aktiviter i någon annan församling än den som man hör till enligt kyrkolagen innebär inte att de är medlemmar i församlingen dit man går. Kyrkan inbjuder alla som bor i ett visst församlings- område att hjälpa till med att bygga upp församlingen  genom sin delaktighet i församlingens gudsjänster och gemenskapskapande och att göra Jesus känd i omgivningen. Alla som hör till S:ta Maria Magdalenas församlings område har detta som uppgift oavsett om de accepterar det eller inte.  Detta betyder att man måste ha ett bra skäl som gör, att man inte vill delta i aktiviteter i församlingen där man bor.  Låt oss anförtro oss åt den heliga sankta Maria Magdalena, hon som är uppståndelsens första förkunnare.

Jag hoppas med tiden att kunna lära känna alla i församlingen. Till sist vill jag tacka för er bön och fortsatta stöd och insatser för Gud och människor i vår församling. Jag tackar biskop Anders för visat förtroende och att han valde Kristi Förklaringsdag att installera mig som kyrkoherde.

Pater Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen