Brev till församlingen

Published on Wednesday, 01 September 2010 09:06
Written by Chikezie Onuoha msp

 

Kära församlingsmedlemmar!

 

Nu är de flesta av er tillbaka från en förhoppningsvis riktigt skön och fin semester. Med dessa rader vill jag hälsa er välkomna tillbaka.

Ni får visserligen nyheter om vår församling via församlingsbladet som sänds två gånger per år och via vår hemsida men nu har jag en särskild anledning att vända mig till Er. Många av er bidrar på olika sätt i utvecklingen av vår församling genom er bön, deltagande i mässorna, kyrkoavgiften och olika insatser som kateket, kommunionutdelare, sakristian, ministrant, lektor, kör, kommunikation, böngrupp och ekonomi - och pastoralråds medlem. Församlingen är i ständigt behov av frivilligarbetare på alla plan. Utan ert stöd skulle det vara omöjligt för församlingen att klara sitt uppdrag.

 

Varje katolsk församling är kallad att fira Gudtjänst till Guds ära, bilda en gemenskap och göra Jesus känd till sin omgivning. Vår församling befinner sig i en viktig tid i sin historia. Några fortsätter att delta i mässorna och aktiviteterna i våra grannförsamlingar av olika skäl bl.a. tradition, ingen egen kyrkolokal, vår församlings kompletta frånvaro av nationella präster m.m. Kyrkan är en och som katolik kan man delta i mässan i någon katolsk församling. Samtidigt är det viktigt att vi är medvetna om att vi har plikter mot vår naturliga församling. Genom att vi tillhör S:ta Maria Magdalenas församling med anledning av att vi bor i dess område, har vi en plikt att bidra till dess utveckling så att församlingen kan uppfylla sin kallelse.

 

I dag visar statistik att vi är 2741 registrerade medlemmar i församlingen. Vi vet att det också finns ett antal som inte ännu är registrerade. Vi är en växande församling som kräver strategiskt och metodiskt arbete. Utvecklingen av en församling kräver samarbete på alla plan. Vi är glada att vi gör stora framgångar trots alla svårigheter. Gud bygger sin kyrka men han vill ha oss som medarbetare i detta uppdrag. Var och en av oss har ansvar att bidra till skapandet av församlingssamhörighet. Det är alltid en stor utmaning att bygga något nytt. För denna utmaning har vi den kunskap och kompetens som krävs. Vad vi behöver är lite mer villighet och deltagande.

 

Förra året köpte vi med hjälp av stiftet före detta Häckensborgs klubbhus nu kallad Mariaborg. Vi hade räknat med att ombyggnaden skulle ha varit färdig i november i år. På grund av att bygglovet ännu inte är färdigt har ombyggnaden fördröjts. Nu räknar vi med att vi ska kunna börja ombyggnaden i november och att kyrkan invigs någon gång i juni eller juli nästa år. Den 12 sept. efter mässan har vi informationsmöte om projektet med vår arkitekt.  Välkommen! Tack för att ni genom kyrkoavgiften stöder vår Kyrka.

 

Vi är tacksamma för alla ekonomiska bidrag till ombyggnaden. STÖD VÅR KYRKOFOND bankgiro 447-5620. Inbetalningsavi bifogas.

 

Stenungsund är vår enda utpost för nuvarande. Tanken är att ge församlingsmedlemmar som bor där möjlighet till en söndagsmässa två gånger per månad, den 1:a och den 3.e söndagen i månaden kl. 14:30 i Kristinedals kyrka, Stenungsund.

 

Jag vill av hjärtat tacka er för allt stöd jag fått sedan jag blev er kyrkoherde. Som kyrkoherde tänker jag på er alla som engagerar sig i vår församling och gör Kristus synlig i det svenska samhället. Jag är inte en färdig människa utan en medkristen som tillsammans med er samarbetar med Guds nåd för att bygga upp hans kyrka. Be för mig så att jag alltid blir en trogen förvaltare av de mysterier som Herren har anförtrott åt mig. Vi behöver också nå ut till församlingsmedlemmar som inte har kontakt med idag i församlingen. Detta blir vår strävan i idag och de kommande åren!

 

Än en gång välkommen tillbaka och fortsätt höra av dig med synpunkter om hur vi bäst fortsätter utveckla vår församling.

 

Jag försäkrar er om min förbön!

 

 

 

 

Pater Chikezie Onuoha MSP

Er kyrkoherde

 

 

Göteborg den 24 augusti 2010