Predikningar

Tack för det som varit- p. Chikezie Onuoha MSP avsked predikan, 23 sön 9 sept. 2018

Det är tyvärr sant, att jag lämna som er kyrkoherde. Jag har inget tvivel att jag är omtyckta bland många i vår församling och i hela Göteborg. Det klart att jag lämnar ett stort tomrum efter mig hos många som har samarbetat med mig och de flesta som jag hade förmånen att möta i olika sammanhang under min tid i församlingen.Som jag har skrivit i mitt sista församligsbrev känns det lite konstigt och märkligt eftersom jag har varit verksam så länge och haft så många goda möten med församlingsbor, volontärer och så vidare. Församlingen är en stor del av mitt liv men ingenting i livet är självklart. Det blir ett känslosamt farväl”. Aldrig är det lätt att säga hejdå till nära vänner. Jag kommer kanske inte att kanske träffa många igen i livet. Det enda som jag skulle vilja göra idag är att tacka Gud och er för den tid som varit. Vi har anledning att glädja oss och fira. Idag firas minnesdagen av vår församlings invigning den 4:e september 2011 samt min avskedshögmässa som er första ordinarie kyrkoherde 2006–2018. Det har varit en fantastisk period. Jag har fått hjälp i arbetet och mött en välkomnande attityd.

Read more...

Låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, 22 sön sept. 2, 2018 B

Mina vänner, den femte Moseboken betyder ”den andra lagstiftningen”. Den innehåller många av de lagar som redan finns i de fyra första Moseböckerna.  Boken innehåller tre långa tal som läggs i Mose mun. När de anlände till Moabs land, från vilket de kunde se det utlovande landet, samlade Mose folket och uppmanade dem att inte glömma förbundet som Gud hade slutit med dem på Sinai berg. Han manade dem att stå fasta när de kommit in i det utlovade landet. Om Guds folk håller Guds lag kommer andra folk och stammar att prisa Gud. De blir ett gott exempel för andra folk. De ska inte ändra Guds lag utan hålla den så som de får den. Genom detta kommer folket att vara större än de andra folken där de bor. Hedningarna ska vara visare i världsliga saker men Guds folk kommer att ha kunskap som hedningarna kommer att häpna över. Somliga hedningar hade raffinerade lagar men Israels lagar var en del av det förbund som formar dem som ett folk och individer till Gud.

Read more...

Nej, Herren är vår Gud, 21 sön 2018 B

Mina vänner, i söndags min predikan hade temat: ”ty dagarna är onda”. Profeten Hesekiels ord eker i mitt hjärta: ”Herrens ord kom till mig. Han sade: Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem, till herdarna: Så säger Herren, Herren: Ve er, ni Israels herdar, som har sörjt endast för er själva! Var det då inte för hjorden som herdarna borde sörja? Hör Herrens ord: Så säger Herren, Herren: Se, jag skall komma över herdarna och utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Och herdarna skall då inte mer kunna sörja för sig själva, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir till mat åt dem”. Dessa ord är mycket relevanta med tanke på ’herdar’- präster, biskopar och kardinaler i vår dag som gjort sig skyldiga till fruktansvärt brott mot barn, kyrkan och Gud. Jag har svårt att förstå hur människor kan välja leva i lögn i Guds namn.

Read more...

Ty dagarna är onda, 20 sön 2018 B

Mina vänner, idag kräver det mycket mod att leva på riktigt det kristna livet i denna onda tidsåldern. Många har kroppen till sin gud. De är stolta över det som de borde skämmas för, och allt de tänker på är livet här på jorden. Det ökar misstänksamhet, svek, klandra och förråd bland människor. Bland alla religioner verkar det finnas vissa medlemmar som verkar leva på ett oförnuftigt eller ovist sätt. Ändå övergår Guds löfte allt vi kan önska eller tänka. Vishet har alltid varit ett viktigt element för dem som vill vandra på Guds väg och leva enligt den. Att gå på Guds väg har alltid krävt att lära av Guds vishet och hålla sig till den. Det innebär att vara en vis person.  Mitt i ett ont och fördärvat släkte kan vi lysa som stjärnor på himlen (Fil 2:15).

Vi är kallade som vi får höra ur Ordspråksboken (9:1–6) att 'gå fram på förståndets väg'. Vad innebär det att göra detta?  När jag reflekterar över mitt liv och livets olika händelser som jag ser runt omkring mig och i världen antingen genom att läsa om dem eller se dem på TV, är jag mer och mer övertygad av en dimension av livet som är helt och hållet andligt och oupptäckbart av människor. Att gå fram förståendets väg kan beskrivas som att komma till insikt om denna dimension av livet. Förståndets väg i detta ljus är kunskapens väg, sanningens väg och ödmjukhetens väg. Det är i detta sammanhang att någon människa skulle kunna få del av denna väg om den inte tilldelas av den som är själva källan till livet. Endast de som har kommit till insikt och accepterat detta kan verkligen förstå det bästa sättet att agera med livets fenomen och händelser.

Read more...

Stig upp och ät 19 sön 12 aug 2018 B

Mina vänner, vår civilisation hotas av falska ideologier och avfall från kyrkan. Tron på Gud och allt som har att göra med Kristendomen utsätts för allvarlig angrep både inifrån och utifrån. Att delta i gayparad har blivit moden för många människor. Sedan det första gayparaden i USA i 1970 har antalet deltagare ökat varje år. I Sverige vill ingen bli stämplad antigay.  Tusental människor deltar i paraderna runt om Sverige. I många städer runt om i världen arrangeras Regnbågsfestivalen Pride, som hävdas hylla mångfald och uppmärksamma HBTQ-personers situation. Ger dessa parader ära till Gud? Står gayparaden under Guds välsignelse, står homosexualitet under Guds välsignelse? Dessa är viktiga frågor som varje person måste ge ett svar på.

I detta sammanhang kan det rätta svaret komma ur Guds ord och vilja för människan. Kristi rike är annorlunda än jordens riken och deras härlighet, som Satan visar upp för oss. Han upphör aldrig att visa upp dem för oss. Försöket att göra tron till en politisk faktor har alltid misslyckats. Kristi rike kan inte få formen av ett politiskt rike. Det är en frestelse som har uppstått i olika former genom historien. Jesu rike kan inte vara identiskt med något politiskt system så som demokrati, socialism.

Read more...

Webbdesign: Peter Tynkkynen