Gud ser njurar och hjärta 12:e söndagen under året 2017

Mina vänner, idag känns det som om vi befinner oss i den sista tiden. Avguderi och alla typer av hyckleri verkar tagit över hela världen. Kapitalismen tyranni har skapat en värld i vilken det enda godkända värdet är nihilismen och värdelöshet. Ödmjukhet, trofasthet, sanning, integritet vinner inte längre människors hjärta. Många människor idag lider av en "utbredd okunnighet och förnekar och avfärdar inte bara kyrkans förkunnelse utan också Skriften och Guds existens, himlen och helvetet. De som inte lever i Skriften och känner sina bilder första hand är mer benägna att se bibliska språket som irrelevanta eller inflammatoriska. Att tala öppet om ens kristen tro verkar ha blivit kriminell handling i vissa länder idag. Någon berättade för mig några dagar sedan hur han blivit uppsagt för att han förklarat den katolska äktenskaps lära på sin arbetsplats inte av icke troende utan av ’Kristina chefer’. Bibeln och dess lära tycks tillhöra förgångna tider och ska inte tillämpas i nutid. Ändå står Guds ord i evighet. Det spelar ingen roll vad du och jag tycker, känner eller tro.

Profeten Jeremia som kallades vid 22 års ålder var en av de största profeterna i Gamla Testamentet. Jeremia levde under en svår tid i det utvalda folkets historia. Israel, det norra riket hade besegrats av Assyrien 721 f. Kr. och folket togs i exil. Juda, det södra riket överlevde fram till 587 då Babylon intog det och skickade dess folk i exil. Profeten Jeremia menade att folkets synder hade orsakat detta straff. Under fyrtio år varnade profeten Jeremia Juda folk att inte lämna Guds förordningar. Jeremia kallas också för 'gråtande profet' för han hade stort medlidande med Judas folk liksom Gud. Han grät för dem och ville att de skulle lyssna för att undervika den tragedi som skulle falla över dem. Många skrattade åt honom och ville döda honom. Israel och Juda hade förnekat Gud och de hade sagt: Herren betyder inget"(Jer. 5:12). Israel och Juda måste omvända sig. Jeremia varnade kung Sidkia att inte förråda kung Nebukadnessar eller revoltera mot honom och hans arme eftersom konsekvenserna skulle vara enorma för hela folket. Folket vägrade att tillbe Gud. Sidkia lyssnade inte, därför fick detta otroliga konsekvenser för hela folket. De fördes bort i exil och berövades sin frihet i 70 år. Sidkia trodde att han kunde göra som han ville. Men han blev förödmjukad av Nebukadnessar, den babyloniske kungen. Ändå glömde Gud inte sitt folk.

Jeremias erfarenhet finner eko hos många inom och utanför kyrkan (Jer 20:10-13). I torsdag läste jag en artikel av Matthew Schmitz i Catholic Heralds om Kardinal Robert Sarah, och hans fiender.  Under det senaste familj synoden i Rom var Kyrkan delade över hur som kyrkan hon kan sträcka händer mot dem som känner sig marginaliserade av Kyrkans sexuella lära och samtidigt proklamera sanningen till en fientlig världen. Kardinal Sarah utmanade att kyrkan fortfarande måste förkunna sanningen inför dessa två stora utmaningar. "Å ena sidan avgudadyrkan av västerländsk frihet; Å andra sidan islamisk fundamentalism: ateistisk sekularism mot religiös fanatism. " Sarah har utstått hån, narr och massa attacker från även biskopar för att han hade utmanat synodens fäder att hålla fast till Guds ord och kyrkans tradition. Jag finner likheter i Jeremias liv och hur Kardinal Sarahs hånas och förtalas bland vissa kyrkoledare. Å ena sidan, rädsla för religiöst förtryck inducerar vissa att dyrka en avgudad frihet. Å andra sidan lider attacker mot mänsklig natur några att omfamna den falska försäkran av religiös fundamentalism. Han menar att varje ondska frestar dem som fruktar det för att böja sig för motsatsen. Liksom med kommunismen och nazismen i 20-talet måste båda motsättas. "Kyrkan skulle begå ett dödligt misstag om hon utmattade sig för att ge ett slags socialt ansikte mot den moderna världen som har släppts ut av frimarknadskapitalismen”, observerar han.

Det är verkligen anmärkningsvärt att Sarah har lidit denna massa av narr med sådan nåd. I sin nyligen publicerade bok, Tystnadens kraft hör vi hans kväva skrik:

”Jag har smärtsamt upplevt mördande skvaller, förtal och förödmjukelse, och jag lärde mig att när en person har bestämt sig för att förstöra dig, har han ingen brist på ord, trots och hyckleri. Lögn har en enorm förmåga att konstruera argument, bevis och sanningar ur sand. När detta är beteendet hos kyrkans män, och särskilt biskopar, är smärtan fortfarande djupare. Men ... vi måste förbli lugna och tysta och be om att nåd aldrig ska ge sig till rancor, hat och känslor av värdelöshet. Låt oss stå fast i vår kärlek till Gud och för hans kyrka i ödmjukhet”.

Dagens människor vill ge fritt utlopp åt sina passioner, preferenser, sin aggressivitet, alla sina önskningar. Klart är det inte ärlighet att ge efter för varje impuls. Det var detta som Apostlar Jakob och Johannes frestades till när de frågade Jesus: ”Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem?” (Luk 9:51-62). Den helige Paulus räknar självbehärskning som en av Andens frukter (Gal 5:22).

För alla som marginaliseras, hånas och förtalas för att dem håller fast vid Herrens ord, är det tröstande att få höra vad Jesus säger i dagens evangelium: ”Var inte rädda. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagens och ingenting dolt som inte skall bli känt.” (Matt 10:26-33). Att älska och frukta Herrens heliga namn, att inte låta något skilja oss från Guds kärlek och faderliga omsorg är en svår utmaning för de flesta kristna i vår tid.Om någon vill gå i mina spår måste denne förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Av erfarenhet vet jag att alla människor frestas och prövas.  Jag vet också att vi som kristna ofta har det svårt att lita på Jesus. Detta kan ha något att göra med att vi har en felaktig gudsbild. Det händer att vi ofta krymper tron till endast våra känslor och därför handlar utifrån detta. 

Har du någon gång blivit anklagad för det som du inte har gjort? Har du blivit offer för medmänniskors grymma och hänsynslösa attacker? Har du blivit missförstått och attackerad av människor som du trodde arbetade för samma syfte som du? Ibland kan vi bli offer för grymma och urskillningslösa gärningar av dem som anser sig vara våra motståndare eller fiender och sprider falska rykten om oss. Denna typ av människor anser sig alltid ha rätt och kan inte tänka sig att de kan ha fel. Till och med kan vissa av dem se så oskyldiga ut att de många gånger lurar goda och intelligenta människor att tro på dem. Många av dessa människor är alltid övertygade att de har rätt och de ber aldrig den som de har kränkt eller smutskastat om förlåtelse när motsatsen är bevisad.

Har du blivit frikänd av all anklagelse och kritik? Då vet du och förstår det som profeten Jeremia säger idag: "Herren vår rättfärdighet". Det finns fördel i att vara anklagad och kritiserad. Det finns alltid fördel i att ha opponenter och motståndare. Syftet med detta är inte att säga till er att det är behaglig när någon anklagar er falskt eller konspirerar för att sätta er på fall. Aldrig är det lätt för den som utsätts för detta utan ger många sömnlösa nätter. Men när vi är anklagade på detta sätt, kan det hålla oss vakna och uppmärksamma på tidens tecken som är väsentligt för ett lyckat liv. Ska vi önska döden för våra fiender och motståndare. Inte alls. Liksom Jeremia bör vi lägga fram vår sak för Herren.  Viktigt är det att be Herren att alltid ge oss ett lydigt hjärta, så att vi kan skilja mellan gott och ont och gör oss villiga att handla efter det goda oavsett vad som än händer.

Genom sitt kors och sitt blod har han gjort alla rättfärdiga. Det är ett faktum att förbundet har ingåtts med Kristi blod. Det är genom honom vi får vår rättfärdighet (Rom 4:25).

Vi får vår rättfärdighet som gåva av Herren. Hebreiska ordet Tsidkenu (sid-kay-nu) kommer från tsedsk (sid Kay) som betyder 'rakt' eller 'rätt' och possessiv pronomen nu (vår) - Yahweh Tsidkenu - Gud vår rättfärdighet. För att kunna förstå innebörden i ordet är det viktigt att först se på Guds egenskaper. Gud är själv rättfärdighet.

Kritik är alltid legitim men måste utgå från viljan att bygga upp inte att förstöra. När man kritiserar och utmanar med bitterhet finner kritiken inte något öra. Kan du tänka dig att du själv kan ha fel i din kritik och anklagelser? Då måste all kritik framföras med kärlek och ödmjukhet för att den ska var konstruktiv. Och kärleken är den enda kraft som kan förvandla människan. Motivet till kritiken är helt avgörande om hur den tas emot. "Den som inte är mot oss, han är för oss", säger Jesus. Även bland helgonen rådde ibland missförstånd och kritik. De var inte alltid överens. Petrus och Paulus var inte alltid överens om missionsstrategier. Den helige Bonifatius anmälde den helige Vergilius, matematiker och naturvetare på 700-talet till den helige påven Sakarias för att Vergilius lärde att jorden var klotformad och att det skulle finnas människor på andra sidan som går upp och nervända i förhållande till människor på jorden. Bonifatius oro grundade sig på att dessa människor inte skulle kunna härstamma från Adam, och därmed inte kunde ha del i arvsynden. Till följd av detta skulle de inte frälsas av Kristus. Därför anmälde han Vergilius som inte fick några problem utan utnämndes till biskop av Salzburg och senare helgonförklarades av Gregorius IX år 1233.

Någon som verkligen älskar evighetens liv måste våra beredd att ta sitt kors och följa Kristus och om det är nödvändigt att offra sitt liv så som Kristus gjorde. Jesus använder ordet människosonen fyrtio gånger i evangeliet, en titel som går tillbaka till Gamla Testamentet. Vi är kallade att dagligen bära vårt kors och följa Herren. Genom tiderna har det varit otaliga människor som lidit och dött martyrdöden för Kristi skull. Det kan innebära att tolerera en gnatig maka eller make, besvärliga syskon eller vänner och släktingar.  Dessutom kan det betyda att se med kärlek och förlåtelse på de som hatar, smutskastar och diskriminerar oss på jobbet. Vi får uppleva orättvisa och folk som vittnar falskt mot oss. Det kan också vara att vi konfronteras med motgångar, mår psykiskt rätt dåligt, med kanske olika former av ångest, tvångstankar, självmordstankar och mycket annat. Då måste vi våga lita på Guds ord. De som utan förbehåll tjänar Gud får hans välsignelse.

Idag har många kristna en à la carte inställning till Guds ord. Vi väljer vad som passar och vill ha inflytande i våra liv och förkastar eller förnekar det som inte passar oss. På så sätt skär vi styckvis sönder Gud.Världens synd kanske till mesta del är dess självtillräcklighet. Hatet mot den kristna tron är stark. Vi behöver mätta oss med Guds ord och inte med våra egna preferenser och agendor. En källa till fridfull glädje är medvetenhet och acceptans att tillvaron vilar i Guds hand. Vägen till glädje är inte att ge efter för livets begär. Glädjen finns i vårt innersta, och vårt innersta har vi alltid helt nära oss, i abstinens och varande i Guds ord. Glädjen finns mitt i lyhördhet till Gud, han som ser njurar och hjärta. Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen