Är vi inte alla främlingar? 30 sön A 2017

Mina vänner, idag är vi frestade att enbart intellektuellt acceptera det kristna livet medan dess moraliska implikationer inte angår oss. Under veckan hade jag ett samtal med en person som berättade hur vissa kristna ledare säger att de inte är intresserade av att ta emot flyktingar. Jag kunde knappast tro det och var chockad över att detta skulle förekomma ibland dem som är kallade att vara herdar för Guds folk.

Bibelord är ord att lita på och leva efter. Vi behöver höra vad Bibeln säger kanske idag mer än någonsin. Orden är lika aktuella idag som de var när de först sades. Herren sade till Mose: ” En främling skall du inte förorätta eller förtrycka. Ni har ju varit främlingar i Egyptens land”. Judarna i gamla tider och i moderna tider har varit främlingar i många länder. Efter revolten 6 e.Kr. skingrades judarna bland alla folk. Det var först 1948 som de kunde återvända till hemlandet och börja återuppbygga landet.

Texten som vi läser idag är Israels skyldigheter mot främlingar, änkor och faderlösa. På ett speciellt sätt handlar de om hur vi behandlar de som har invandrat till oss. Med andra ord kan vi säga att de talar om utlänningslagen, asyl och migrationspolitik. Ett annat ämne som avhandlas i dagens texter gäller hur ekonomiska transaktioner mellan människor bör gå till. Genom tiderna har Gud visat människor vad människovärdet betyder. Hur är det med marknadsekonomi och dess inflytande i relation till medmänsklighet? Sverige och alla länder har något att lära från Guds ord och behöver evangeliets ljus. Om man sätter människovärdet och alla människors lika värde i centrum då kan lagstiftning, tolkning och tillämpning av lagar bli mer mänsklig. I den första läsningen (2 Mos 22:21-27) för vi höra: ”En främling skall du inte förorätta eller förtrycka. … Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land”. Dessa ord har en evig giltighet. Med globaliseringen har vi idag ökat den.

Vandringen från Egypten till Kanaan skulle inte ha varit möjlig utan Guds omsorg och kärlek med vilken han försörjde dem med mat och dryck. Alla människor är skapade till Guds avbild och liknar därmed Gud genom att ha en rationell själ. Migration påverkas av en kombination av politiska, ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer, antingen i migrantens ursprungsland eller i destinationslandet.

Asyl- och migrationsfrågor har varit i fokus de senaste åren. Just nu försöker EU-länderna skapa ett nytt system där asylsökande fördelas mellan alla medlemsländer. Två länder: Polen och Ungern har motsatt sig en omfördelning. 2015 kom en flyktingström till EU-länderna via Turkiet och Nordafrika i en omfattning som inte setts tidigare. Det ledde till att EU-länderna med stor majoritet beslutade att sprida ut asylsökande som kommit till Grekland och Italien till övriga EU-länder. Fyra länder – Ungern, Tjeckien, Slovakien och Rumänien röstade mot detta. Under hösten 2016 slöts avtal med Niger, Etiopien, Nigeria, Senegal och Mali för att minska migrationen till EU därifrån.

EU har avtal med 17 länder att återta medborgare som inte får asyl. Förhandlingar om återtagandeavtal pågår med ytterligare fem länder Marocko, Vitryssland, Tunisien, Nigeria och Jordanien. Migranter drabbas av övergrepp när Italien samarbetar med Libyen för att stoppa migrationsvågen till landet. För att bekämpa människosmugglingen har den italienska regeringen gjort uppgörelser med lokala stammar och miliser i det laglösa Libyen samt skickat båtar till stöd för den libyska kustbevakningens övervakning av migrantsmugglingen. 2017 inleddes med att EU försökte nå en överenskommelse med Libyien att de på olika sätt ska medverka till att minska migrantflödet till Europa. I den nya politiken ingår också förslag som ska få länder utanför EU att minska antalet migranter från deras länder till EU.

Denna månad har asylfrågan diskuterats av EU:s migrationsministrar. Europaparlamentet planerar att rösta om sin position under hösten.  I juni misslyckades EU-länderna att nå konsensus om en ny asylpolitik trots att man antog det som en målsättning vid decembertoppmötet 2016 i Bryssel. Vissa länder vägrar att ta emot flyktingar från landets flyktingkvot. Alla länder måste i varierande grad ta emot asylsökande.

Idag finns gränsöverskridande migration inom nationer och mellan nationer. Uttrycket att världen har blivit en global by är också korrekt i detta sammanhang. Många länder är idag mångkulturella. Vi får möta människor från andra länder, kulturer, språk, religion och färg. Om du av hela hjärtat har Gud kär, då kan du inte sätta ekonomisk kalkyl före människovärdet. Med all säkerhet är ekonomin rådande inom alla internationella institutioner så som IMF, Världsbanken, Världshandelsorganisationen och många andra nationella och finansiella institutioner, multinationella företag. Att göra så mycket vinst som möjligt är huvudsyftet för dessa organisationer. Humanism och medmänsklighet är i sammanhanget bristvara. Det är inte människor och deras lycka som står i centrum.

Invandring och utvandring har varit ett naturligt fenomen sedan tidens början. I takt med globaliseringen har detta ökat. I Sverige utvandrade en tredjedel av befolkningen till andra länder, särskilt till USA med början under 1850-talet.  Vi är ju alla främlingar i denna värld. Är vi inte pilgrimer? Vi får inte glömma att inget som vi har tillhör oss i verklig mening. Vi är ju förvaltare av Guds mångfaldiga gåvor. Folket som tog emot evangeliet i Thessaloniki var medvetna om att de skulle ge vidare vad de fått gratis. Genom vårt sätt att tala, leva och handla kan vi ge andra tro och hopp att leva.

Rädsla väcks i situationer där vi känner oss personligt hotade. Oro inför nuet och framtiden, rädsla att lida brist på något. Varje gång handlar det om något naturligt gott. Det är något vi värdesätter och är rädda att förlora. Europa har stora demografiska utmaningar med krympande befolkningar och allt fler äldre. Trots detta har det varit en tydlig trend att försvåra migration och stänga Europas gränser utåt. Som människor är vi vana att göra distinktioner mellan olika folk i världen genom att felaktigt använda ordet’ ras’. Egentligen finns det inte två eller flera ’raser’ i världen utan en enda ras, som är den mänskliga rasen. Fast många är vi en enda kropp säger den heliga skriften.  

Under fyrtio år vandrade judarna i öknen. Gud ledde folket bland giftiga ormar, skorpioner och över förtorkad mark (5 Mos 82–3, 14b-16a). De blev hungriga och törstiga. Gud gav dem manna att äta. Han lät vatten komma ur den hårda klippan så att de och deras boskap kunde dricka. Ökenvandringen var en del i denna förberedelse. Det var inte en lätt tid. För att överleva behövde de ha total förtröstan på Guds försyn. Gud var deras beskyddare och tillflykt. Han gav dem mat att äta och vatten att dricka. Han var deras ljus på vägen, deras fötters lykta. Ett viktigt syfte var att lära dem att förstå vikten av att leva genom Guds ord, livets ord. Ökenvandringen var också en fruktansvärd erfarenhet som skulle påminna dem om att på jorden är de pilgrimer. Under vandringen kom de att möta bland annat giftiga ormar och skorpioner och förtorkad mark där inget vatten fanns. Vatten är en symbol för liv och förnyelse. I vårt liv går vi genom livets ökenvandring som är nödvändig för att vi ska komma fram till det utlovade landet.

De kontroller av inre gräns som i dag görs av fem Schengenländer, däribland Sverige, motiveras av efterdyningarna till 2015-års migrationshändelser då en miljon människor kom till EU via Grekland och den så kallade Balkanrutten. Vissa pläderar för att återinföra gränskontroller mellan Schengenstaterna. EU-kommissionen utesluter dock inte att behov av gränskontroll mellan Schengenländer kan uppstå igen av något annat skäl.

I vårt land gör regeringen en vändning i asyl- och anhöriginvandringen och skärper nu migrationspolitiken i ett nytt åtgärdspaket. Sveriges lagstiftning anpassas för att kraftigt minska antalet asylsökande. Vi känner stor oro för de konsekvenser som flyktingstoppet får för de människor som direkt påverkas av beslutet.  USA:s beslut att för obestämd tid stoppa allt mottagande av flyktingar från bland annat Syrien utgör ytterligare ett hårt slag mot de människor som idag flyr från vår tids grymmaste krig. Behovet av stöd till flyktingar och migranter över hela världen har aldrig någonsin varit större. Detta är ytterligare ett exempel på en migrationspolitisk där människor på flykt, inte minst barn, får sina rättigheter kränkta. Politiken innebär att familjer tvingas tillbaka till länder där de utsatts för krig, förföljelse, tortyr, våldtäkter och exploatering. Vi vill i stället se ett EU som värnar om flyktingars rättigheter,

Vi ser att EU idag felaktigt prioriterar säkerhetspolitik och gränsbevakning på bekostnad av migranternas och flyktingarnas mänskliga rättigheter. Det är viktigt att Sverige fortsätter vara ett föregångsland. När andra stänger sina gränser och ögon inför en fasansfull humanitär katastrof ska vi öppna fler dörrar. Miljontals människoliv hotas och flyktingmigrationen måste ses som en ödesfråga i vår tid. Därför är Herrens ord till Mose och därmed till oss viktigare idag än någonsin. EU och Sveriges nya migrationspolitiska leder till främlingsfientlighet och diskriminering av människor som är olika oss. Tragiskt är det att vissa människor som en gång i tiden var asylsökande och nu är etablerade stödjer den hårda behandlingen av nya migranter. Tänk om vi alla kan leva enligt Jesu ord: ”Du skall älska din nästa som dig själv” (Matt 22:40).

I Jesu svar till fariséerna sammanfattar han hela skriften: Shema Israel. Vilket är det största budet i lagen?  ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Du skall älska din nästa som dig själv”. På dessa båda vilar hela lagen och profeterna. Människan förtjänar respekt. Grunden till detta är människans inneboende värdighet som går bortom social status och ger alla samma värdighet. Kärlek förutsätter respekt för individer. Kärlek vilar på samma princip som Veritas och kan inte separeras.

Till skillnad från de skriftlärdas undervisning, följde makt och kraft Jesu ord. De orena andarna lydde honom. Det vill säga Jesu förkunnelse var inte tomma ord. Aposteln Paulus konstaterar detta när han skriver: ”Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och helig ande, i fullt mått…”. Utifrån detta skulle man kunna säga att Jesu undervisning var praktisk. Det talar för en praktisk kristendom som inte bara handlar om ord utan också bekräftas konkret.

Kanske skulle vi förvänta oss att fariséerna skulle bli mer försiktiga med hur de attackerade Jesus efter att de hört hur svarslösa Jesus gjorde saddukéerna. Nej, istället konspirerade de om hur de skulle sätta honom på prov. Ibland är det svårt för oss att acceptera att vi har fel. Vi vill kämpa och göra allt för att sanningen inte ska se dagens ljus. Detta beror på att vi blir blinda av vårt högmod och förlorar känslan av skam och skuld. Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen