Har ni tillräckligt med olja? 32 A sön 2017

Mina vänner, innersta inne i varje människa finns en längtan att få komma hem. Vårt liv är som ett enda långt sökande efter den plats där vårt oroliga hjärta äntligen finner vila. Kristen tro är först och främst människors erfarenheter av den uppståndne Jesus Kristus. Det var två saker som slog mig på ett speciellt sätt förra veckan. Det första var MSP reträtt som skedde från måndag till fredag morgon. Reträtten leddes av en våra MSP medbröder från Storbritannien. Återigen påminde Herren om att allt som krävs av oss kristna är att vara stilla och veta att han är Gud. Det andra händelsen var ungdomskvällen som ägde rum i lördags som började med sakramental tillbedjan. Genom ett vittnesbörd av ungdomskonsulenten som ledda kvällen förnyades min tro på att vi aldrig ska ge upp hopp om våra ungdomar. Oavsett vad som händer får vi fröjda i hopp.  

Visheten var en eftersträvad dygd i tidigare tidsålder. Idag är det en gammaldags egenskap. I dagens första läsning och evangelietext får vi höra om vishetens nödvändighet för ett värdefullt liv. Att bli vis var dåtidens viktigaste livsmål. De som levde i enlighet med den ansågs vara en klok människa. Genom att leva sitt liv i enlighet med vishetens tankar nådde man eudaimonia. Andra synsätt har haft inflytande i hur människor lever och handlar i vår tid.

Vishetens bok skrevs på grekiska ca. 150 f.Kr. Den var den sista av Gamla Testamentets böcker och tillskrevs kung Salomo. Den skrevs på grekiska efter septuaginta översättning. därför utesluts den i den hebreiska bibeln. Troligen skrevs boken av en from jude som bodde i Egypten med syfte att stärka judarna som levde under världsliga filosofier av den tiden i sin tro. Han menar att ingen jude behövde avundas grekisk vishet som var ett utarbetat filosofiskt system med syfte att svara på livets stora frågor. Judarna hade den sanna visheten i den heliga skriften. Liksom i ordspråksboken, Job, Baruk och Sirak, personifieras visheten i denna bok.

Det finns ingen av oss som inte ibland funderar hur allting hänger ihop, hur världen började, hur det slutar och vad som kommer att hända med oss. Den enskilda troende tror genom att instämma i kyrkans tro.  Detta blir tydligast i dopet.  Var och en instämmer i kyrkans tro. Ingen av oss skapar sin egen tro. Kyrkan är en troendes gemenskap. Ett flöde av hedniska filosofier och falska propaganda fyller vår värld och tid. Det verkar som om vår så kallade kunniga, upplysta, högteknologiska och utvecklade folk och samhälle är värre än Sodom och Gomorra eller hedniska egyptiska samhälle av andraårhundradet f.Kr som Vishetens bok författare varnade sin samtid för.  Noa och hans familj var de enda som funnits värdiga Guds nåd och frälsning i en värld av ondska. Noa gjorde allt som Gud befallde honom. Det är inget fel om du och din familj är annorlunda från andra familjer, om ni väljer Herren liksom Noa och Josua när alla andra väljer andra gudar, verk av människohänder. I ett samhälle som emotsätter sig Guds ord kan ni förbli trofasta.

Det finns olika filosofiska systemet som ligger till grund om hur människor lever sitt liv idag. Existentialismen är bland de synsätt som har haft betydelse i vår värld.  Den är uppfattningen att människan är fri och har ett stort ansvar för vad hon gör av sitt liv. Genom sina val måste den enskilde själv avgöra vad som är ett gott mänskligt liv. Just i detta påstående ligger också vår tids problem. Har människan verkligen förmåga till det ansvar som hon anses förvärva? Detta synsätt har många visat hör hemma och har nära förankring med ateistisk verklighetsuppfattning.  Den dåren hävdar att Gud inte finns. Genom att avisa gudstron försvinner samtidigt antagandet att det finns objektiva värden. Man menar med detta att det inte längre finns några absoluta värden eller normer. Om Gud inte existerar, så skriver Jean- Paul Sartre, så är det människan själv som avgör vad som är gott och rätt. Människan, i och med sitt handlande, formar sin bild av hur hon anser att människan i allmänhet bör vara. Att vara klok i sitt handlande är inte längre ett viktigt livsmål. Detta ser vi strider mot skriftens verklighetsuppfattning om människan i världen. Människans uppfattning om världen och människosyn ligger till grund för hur hon handlar. Hur hon handlar påverkas med andra ord i stort sett av hennes sociala miljö. Omgivningen har därmed avgörande effekter på våra värderingar. Världsbild, människosyn och värderingar är alltid i samspel. När vår världsbild, och människosyn förändras då förändras också våra värderingar. Självförverkligande är kanske vår tids eftersträvade ´dygd´.

I Thessaloniki fanns det vissa kristna som hade önskat sig undvika den fysiska döden genom att Herrens återkomst inträffade under deras livstid (1Thess 4:13-18).  Somliga hade trott att Herren inte skulle dröja med sin återkomst. Därför var de bekymrade för att vissa av deras nära och kära hade gått bort under denna väntetid. Aposteln Paulus förklarar i brevet om hur det kommer att bli med båda levande och döda. De som sörjer ska inte sörja liksom de som inte har något hopp. De som lever när Herren kommer har inte att någon fördel mer än de avlidna.

Jesus berättar liknelsen om tio unga flickor. Det kristna livet är en kärlekshistoria. Det handlar om en bröllopsfest (Matt 25:1–13). Bruden är Kyrkan i dess fullkomliga form. I liknelsen liknar Jesus Kyrkan vid tio unga flickor av vilka fem är förståndiga och fem är oförståndiga. Vi hör ibland att Kyrkan är helig och samtidigt ofullkomlig. Den är en samling av kloka och dumma. Dagens utmaningar utgör emellertid på nytt ett hot mot människan skapad till Guds likhet och avbild. Guds hand som förde sitt folk ur slaveriet och gav nytt hopp och mod åt folket fortsätter att ge hopp åt de kristna. Därför säger skriften: ”Fröjda er i hoppet”. 

Gång på gång får vi falskt larm om att Brudgummen är på väg.  Därför är det förståeligt att flickorna blir dåsiga och faller i sömn. Här ser vi att det inte var endast de oförståndiga flickorna som föll i sömn. Även de kloka somnar. Det blev inte det som folk i Paulus tid hade tänkt (1Thess 4:16-17). Ingen kan alltid medvetet hålla sig vaken. Men om Herren är närvarande i ens längtan, drömmar, i ens glädje och sorg, då blir hans namn ett ljus som upplyser ens inre och hans kärlek blir ens stora glädje, då har man vaksamhetens olja, fastän man sover. Brudgummen dröjer men säkert kommer han. Det spelar ingen roll att han dröjer. Vad som är mycket viktigt är att vi håller oss till honom även om vi skulle somna. 

I en annan liknelse i vilken Herren använder en bröllopsfest för att likna himmelriket, gällde det de inbjudna som inte ville komma. I liknelsen som skildras i dagens text gäller det de inbjudna som med glädje accepterat inbjudan och kommit för att delta i festen. Dessa tio unga flickor representerar alla kristna. Genom dopet har alla accepterat Guds inbjudan till lammets bröllopsfest.  Men dopet är endast dörr och början på resan in i himmelriket. Det är inte alla som börjar resan som kommer att fullfölja det. Därför är det inte hur vi bryr oss i början av resan utan hur mycket vi gör till det sista. Detta ögonblick kommer när vi hör ropet: ”Brudgummen är här, kom ut och möt honom!” Detta sker vid det sista stunden, dödsstunden för var och en.  Så länge vi lever är vi alla inbjudna till festen. Alla har fått allt som krävs för att komma in i himmelriket. Endast olja förväntades av de tio unga flickorna. De fem oförståndiga slavade bort möjligheten att förvärva detta. Liksom de fem unga flickorna som inte fick komma in i bröllopssalen, kommer somliga av oss som Kristus har dött för, gett allt för att vi ska vara med honom i himmelriket, att misslyckas komma in i Guds rike för att vi bytte vår härlighet, födelserätt för världslig ära. Det finns många kristna som liksom de fem oförståndiga flickorna håller tomma lampor i händerna. Nu är det frälsningsdag. Imorgon blir kanske försent. Det är min förbön för er alla att era lampor har tillräckligt med olja.  Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen