Om tid och stund 33 sön A 2017

Published on Friday, 17 November 2017 19:53
Written by Chikezie Onuoha MSP

Mina vänner, nu närmar vi oss slutet av kyrkans liturgiska år och texterna börjar tala om de yttersta tiderna, om Herrens återkomst. Vi manas att ta tillvara på den tid som är och använda Guds gåvor på ett sätt som bär frukt.

Ordspråksboken är en samling av visdomsord och visa religiösa förordningar för att dagligen vägleda älskare av Gud och visheten. Boken tillskrivs kung Salomo. Egentligen har den olika författare och skrevs efter exilen. Att några av dem muntligt kan ha traderats från Salomo är möjligt. Texten som vi läser idag är en lovsång till en god och trogen hustru. Det var oväntat och ovanligt på Gamla testamentets tid i vilken kvinnor spelade mindre roll i det offentliga och religiösa livet. Ändå tänkte författaren på en kvinna och med rätta lyfter han fram den viktiga roll som en god och trogen hustru kan spela i en mans liv och därmed i en nations liv. En sådan kvinna är värd mer än guld, silver och pärlor åt sin familj. Av erfarenhet vet vi att kvinnor kan bidra till familjens framgång och nedgång i många fall. Många kvinnor har också brutit familjeharmonin, fred och framgång. Vissa gifta kvinnor kan i familjen vara som vulkaner som väntar på ett tillfälle att få ett utbrott.

Aposteln Paulus skriver till konvertiterna i Thessaloniki om att det var onödigt att tala till dem om tiden och stunden för Herrens återkomst eftersom de liksom han visste att Herren hade sagt att han skulle komma som en tjuv om natten (Matt 24:36-43). Detta innebär att han ska komma oväntat och därför finns ingen mening med att spekulera om det eller söka att få veta det. Så länge vi lever vårt liv varje dag som Kristus lär behöver vi inte oroa oss. Det är mycket oroande att de som påstår sig vara sekulära humanister i Sverige sysslar med ockultism och spiritism. De vill veta om nära och kära som har gått vidare. De vill veta om hur framtiden ser ut för dem i form av familj, kärlek, karriär och hälsa. Det finns hundratals tusen registrerade och praktiserande ockultister och spiritister i Europa. Under en tid i Sverige har TV4 haft en serie "En natt på Slottet", där Lena Ranehag, ett känt medium hjälper stjärnor komma i kontakt med den ockulta världen. Sedan sann religion och andlighet har marginaliserats, letar nu människor efter substitut.

Tid och stund är eskatologiskt språk som syftar på ögonblicket för Guds ingripande i människans historia (Dan 2:21). Gud har inte uppenbarat när detta ska ske. Med andra ord, vid vilken tid vi ska möta Gud, ska inte intressera oss. Gud har kommit till miljarder människor vid deras död. Gud säger inte till oss när vår sista dag kommer så att vi kan förbereda oss. Dagens evangelium påminner om den sista dagen när alla ska stå inför Gud och avlägga räkenskaper. Guds tankar för oss är fridens tankar. Han har lovat att när vi åkallar honom, kommer han att höra oss. Det är klart att alla inte får samma typ av talenter. Ändå får var och en tillräckligt efter sin förmåga. Viktigt är det att notera att talenterna avser båda materiella och andliga gåvor. Ingen av dem klagade på fördelningen. Förväntningen var att var och en av dem skulle använda vad de fick på ett ansvarsfullt sätt och kunna redovisa vad de hade gjort med talenterna. Här ser vi att Gud uppmuntrar entreprenörs- och förvaltarskap. Medvetenhet om affärsetik växer idag och företag uppmanas till god affärsetik som främjar det gemensamma bästa.

I torsdags den 16 nov var vi på dekanatmöte där vi fick möjlighet att höra ett föredrag av General Vikarie, p. Pascal Rene, om biktens sakrament. Han berättade om en erfarenhet som hand hade när han tillhörde en ungdomsgrupp i Frankrike. Alla i gruppen var protestanter förutom honom. En dag under ett möte frågade ungdomsprästen när de konverterade. Var och en av dessa frikyrkliga ungdomar kunde komma ihåg år, dag och plats då de konverterade. När prästen frågade p. Pascal, svarade han: ”Idag”.  Alla reste sig och applåderade för att de trodde att han menade att just den dag var när han accepterade Jesus som Herre och Frälsare. Men Pascal förklarade att varje dag och stund är en konversionsdag för honom eftersom varje morgon han vaknar måste han välja följa Guds ord. Konversion händer inte än en gång för alla. Den sker varje dag och tid. Vi kan lära av detta för att bättre förstå när Paulus talar om tid, stund och Herrens dag. Så långe vi väljer Herren varje dag har Gud i sin nåd utrustat oss med allt som behövs för att vi ska bära frukt i världen medan vi väntar i glädje på det som utlovats åt oss. När vi samtalade om de pastorala problem som   möter oss i biktens sakrament föreslog en av oss att vi inte ska höja tröskeln annars förlorar vi folk. Då undrade jag om Kristus kommer ändra sin förväntan på oss för att vi lever i den tid som nu är. Är han inte detsamma igår, idag och i evighet. Han kan inte anpassa sitt ord till världen. Det är vi som måste anpassa oss till Guds ord.

Gud är alla goda gåvors givare (Matt 25:14–30). Allt har vi fått förtroende av Gud och därför ska vi redovisa när tid och rum är slut. Ingen kommer undgå detta. Nationer och individer har fått talenter av Gud. Hur kommer det sig att vissa har otroligt mycket och de flesta har väldigt lite?  Vad har du som du inte har fått som en gåva? Efter en lång tid kommer Herren. Javisst, han kommer vad du än må tycka! Att du inte kommer att tro kanske ingår i hans plan. Ändå är det du som avgör. En sak är vi säkra på, en dag kommer du att gå vidare från denna värld. Går du in till din faders glädje eller till ett liv som de otacksamma? I tid och rum använder vi talenterna. Guds underbara och ofattbara gåva är inte talenterna utan det eviga livet som han ger till var och en som har använt talenterna på ett ansvarsfullt sätt.

Vår tid präglas av förnekande av Gud och hans handlingar i världen. Gud har gett var och en av oss talenter och förväntar att vi bär frukt under den tid vi har. Att dödens stund är en hemlighet är en välsignelse för oss. Dagens liknelse påminner oss om att vi ska dömas i enlighet med hur vi använt Guds talenter till oss. Troligen hade den oduglige tjänaren övertygad sig själv om att hans herre inte skulle återvända. Det faktum att tjänarnas herre återlämnar det ursprungliga kapitalet tillsammans med vinsten de gjorde visar att den oduglige tjänarens anklagelser var falska. Herren var mild och generös. Liknelsen lär oss samma sak idag som folket lärde sig på Jesu tid. Liksom i liknelsen kämpar dagens människor med att övertyga sig om att Jesus inte är Guds son, världens frälsare, att det inte finns någon Herrens dag. För dessa och tidigare Kristi lärjungar är dagens budskap ett uppmuntrande budskap; sannerligen ska Gud komma och kalla hem till sig de trogna. Låt oss ta vara på den tid som är och förbereda oss så att när Gud kommer ska han finna tro på jorden (Joh 8:18).

I fredags den 17 november 2017 stod Göteborg som värd för ett EU-toppmöte som hade till syfte att prata om jobb och tillväxt. Sveriges statsminister Stefan Löfven tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker stod värd för toppmötet. För oss som bor i denna stadsdel var mötet på nära håll eftersom mötet ägde rum i Eriksbergshallen på Hisingen, Göteborg. Ämnen som stod på dagordningen var:  Tillträde till arbetsmarknaden, rättvis sysselsättning och rättvisa arbetsvillkor, stöd i omställning mellan jobb och regeringens främjande av rättvisa jobb och tillväxt. Av intresse behandlar dagens evangelietext en liknelse om att få resurser, jobba och investera och tillväxt. Den som investerar förväntar sig en vinst. Dessa statschefer som kom för att prata om jobb och tillväxt har inte några religiösa skäl när de talar om att skap jobb och hjälpa folk få försörjningsmöjligheter. De handlar som människor av god vilja. För oss som kristna har Gud också gett oss det som vi har för att vi ska hjälpa till att skapa jobb och andra möjligheter för medmänniskor. Gud kommer också att kräva en redovisning av var och en av oss på slutet. Att man föds fattig kan man inte skyllas för, men att man dör fattig bär han skulden för. Därför ska vi alla använda våra talenter  och bära frukt som vår Herre förväntar av oss.

Jag vet vilka tankar jag har för er, fridens tankar och inte ofridens. Ni skall åkalla mig och jag vill höra på er. Vår glädje blir fullkomlig om vi tjänar endast Gud- när vår högsta lycka är att älska och tillbe honom. Jag har kommit så att ni ska ha liv i dess fullhet (Joh 10:10). I en undersökning som gjordes bland anglikanska biskopar 1984 hävdade hälften att folk inte är förpliktade att tro på att Jesus är Gud.

Herrens dag kommer som en tjuv på natten. Ni lever inte i mörkret, dagen kan inte överraska er som en tjuv. Ni är ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Om någon är kvar i mig bär han rik frukt. Herren vill att vi ska vara vakna. Detta är den kristna livshållningen inför Kristi återkomst. En uppmaning till folket, ja till förväntan och hopp. När vi läser Jesu tal ytligt kan man få intrycket att Jesus låter Jerusalems fall sammanfalla med världens slut. Vid första anblicken ser det ut som om endast Lukas har mildrat detta. Mellan Jerusalems förstörelse och världens undergång kommer hedningarnas tid. Att fråga efter tiden och stunden avvisas uttryckligen. En lärjunges hållning ska inte vara att spekulera över historien, inte hålla utkik efter något kommande obekant. Kristendom är samtid: gåva och uppdrag, att få Guds inre närhet som gåva och utifrån den verka som vittne för Jesus Kristus.

Kyrkan föddes också i historiens motvind genom tidens upprörda ocean. Ofta ser det ut som hon ska gå under. Men Herren är där och kommer i rätt tid. Det är grunden till vår glädje. Liksom Johannes uppmanar oss ska vi inte acceptera något från hedningarna (3 Joh. 5–8) så att vi kan samverka med sanningen. Det betonas att det inte är lärjungarnas uppgift att se mot himlen eller att veta tider och stunder som är dolda i Guds hemlighet. Lärjungarna uppgift är att till världens ände framföra vittnesbörd om Kristus. Att hålla blicken mot Gud och från honom få måttet för det rätta handlandet och möjlighet att göra det – det är vad som gäller. Chikezie Onuoha MSP