Mitt hjärtas kung – Kristus Konungens dag A 2017

Mina vänner, det är lämpligt att kyrkan firar den sista liturgiska söndagen under året för att ära sin grundare och frälsare, som Världsalltets konung. Detta är den högsta titel som en människa kan få i världen. Trots att firandet, som initierades av påven Pius XI, är nytt går ändå dess mening och lära tillbaka till kyrkans början. Dagens fest Kristus konungen startades som ett upprop till alla kristna att erkänna Kristus, vår konungs herravälde över alla jordens makter, riken och folk. Det var nödvändigt i en tid då världsliga ambitioner drog många ifrån Gud och Kristus. I dag är det mer viktigt än någonsin att erkänna Kristus som historiens kung och herre. De flesta nationer och personer har blivit ateistiska och agnostiska och förnekar Guds existens och plats i världen.

Profeten Hesekiel kallades av Gud att trösta de som levde i exil i Babylon (Hes 34:11–12, 15–17). Svårigheterna orsakades av trolöshet och olydnad mot Gud av folkets kungar och ledarna. De var ”Israels herdar” men brydde sig endast om sig själva och inte folket som anförtrotts dem.  De hade svikit sig själva, Gud och sitt folk. Med bilden av en herde och hans får beskriver Hesekiel relationen mellan Gud och hans folk. Nu lovar Gud genom profeten att han ska bli deras herde. Han kommer att bry sig om dem och leda dem till fred och rättvisa. De som lever i exil kommer att återvända till sitt land där de återigen blir Guds utvalda. Kristus applicerade detta till sig själv i Joh 10:1 - 18. Jesus talade till fariséerna att han är som en herde som offrar sitt liv för sina får. Hesekiels profetia som kom 500 år f. Kr uppfylldes helt och hållet i Kristus. Genom sitt liv och uppståndelse har han grundat det nya riket och samlat de nya fåren i sitt namn. Kristus är en kung som har visat sin kärlek för oss genom att offra sitt liv för oss. Genom sin död har han gett oss liv, genom sina sår har han helat oss. Genom sin uppståndelse har han gjort döden till en dörr till det eviga livet.

Aposteln Paulus skriver i dagens andra läsning om att Kristus började sin kungagärning vid sin uppståndelse (1 Kor 15:20-26, 28). Han menar att den ska fortsätta fram till han har förintat varje välde och varje makt och kraft, tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fiende som förintas är naturligtvis döden. Vi har alla anledning att vara glada och lovprisa Kristus. Vi har den stora välsignelsen att tillhöra hans rike efter döden. Kristus levde och dog för oss. Han dog för att besegra vår död och ge oss liv. Han uppstod från det döda för att visa att han är herre över liv och död. Jesus är vägen, sanningen och livet. Kristus vill regera i våra hjärtan och vår värld.

Vissa medlemmar av kyrkan i Korint förnekade eller tvekade i tron på uppståndelse från de döda. Rådande praxis och kultur kan påverka hur vi lever våra liv. Vid den tiden var Platons filosofi rådande i Grekland. Troligen var de påverkade av Platons filosofi som präglade Korint vid den tiden. Platon lärde att alla människor ursprungligen var andliga varelser som levde i närvaro av all-perfektion. Men på grund av synd fick de mänsklig natur för att lida på jorden i denna kropp. Om de visar sig värdiga vid döden kommer de att befrias från kroppslighet och återvända till lycka (eudamonia). Det var denna lära som gjorde det svårt för grekerna att acceptera köttets uppståndelse (Apg. 17:32). Aposteln Paulus ägnar hela femtonde kapitlet för att argumentera och övertyga konvertiterna om köttets uppståndelse. Det var Kristus som grundat det nya riket på jorden. Han ska härska över det fram till dödens förintelse. Kristus levde för att visa vägen till himmelriket. Vi har all anledning att tacka och lova honom. Han är vägen, sanningen och livet.  Med honom kan vi inte förlora.

Jesus talar till sina lärjungar i dagens evangelietext om sin återkomst (Matt 25:31–46). Det handlar om Jesu skildring av den yttersta domen. Han beskriver att den liknar en kung som anländer i härlighet och majestät och sitter på sin härlighets tron för att döma alla människor. Var och en kommer att få vad han eller hon förtjänar. Alla som inte älskade Gud och nästan kommer inte in i Guds rike. Det kommer inte att finnas möjlighet att överklaga hans dom. Genom att tjäna de behövande medkristna tjänar vi Kristus. Han som har sagt: vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder och systrar, det har ni gjort mot mig.

Att stå till tjänst för dessa människor är också att tjäna Kristus. Herren förväntar av oss att vi samarbetar med honom för att ge dessa liv. Idag har vi möjlighet att förnya vår lojalitet med Kristus vår konung och frälsare. Genom att utöva andliga och korporala barmhärtighetsgärningar kan vi åstadkomma vad vi är kallade till.  Även om vi har misslyckats tidigare kan vi försöka åter igen, för Herren är med oss. Barmhärtighetsgärningar kan med Guds nåd göra under. När Kristus blir konung i  en människas hjärta, då har himmelen kommit ner till jorden. Detta innebär att Jesus tar den första platsen i dennas liv. Genom kärleken till behövande nästan visar en människa att Kristus verkligen är hjärtats konung i dennes liv.

Av vikt är att notera att de synder som Jesus nämner inte är gärningar utan försummelser. Om det blir så för försummelser hur blir det då för gärningar - kan man vara ursäktad när medmänniskor befinner sig i nöd? Jesus säger att det räcker med att hjälpa en människa i nöd. På den sista dagen dömer Jesus alla människor, vare sig de är kristna eller inte. Jesus ställer inga orimliga krav! Han har en gemensam norm för alla människor, nämligen kärleken. Det är den som är människans djupaste natur och ger mening till allt som Jesus har sagt och gjort. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra (Joh. 13:34). Kärleken är det enda kriteriet vid den yttersta domen. Aposteln Paulus syftar på det detta i sin lovsång till kärleken (1 Kor 13:2).

Vi kommer alltid att ha de fattiga, hungriga, nakna, fångna hos oss så vi kommer aldrig att sakna möjligheter att visa kärlek och tacksamhet mot Gud. Om dessa inte finns i vår direkta omgivning finns det ca 700 miljoner människor som lever i extrem fattigdom världen över. FN:s definition av extrem fattigdom innebär att man kämpar för att överleva på mindre än 1,9 dollar om dagen, vilket motsvarar ungefär 16 svenska kronor. Trots framgångar i fattigdomsbekämpning är Afrika den världsdelen med störst andel extremt fattiga. Samtidigt kan det konstateras om man istället räknar antalet människor som lever i extrem fattigdom så bor det faktiskt fler fattiga i Indien än i hela Afrika. Det är tragisk att politiker i de flesta utvecklings länder missbrukar de resurser som finns i deras länder för dess utveckling. Många av dem har massa pengar i privat konton som tillhör deras länder i rika länder. Dessa är pengar som skulle hjälpa till att minska eller utrota extrem fattigdom i deras länder. Tänk att många av dessa politiker kallar sig kristna. De är getterna som av Herren hamnar till vänster för att de försummat att stå upp för de minsta.

Vi behöver inte söka länge för att hitta de fattiga. Som kristna är det viktigt att vi samarbetar med människor och organisationer av god vilja för att utrota extrem fattigdom i världen. FN och andra globala organisationer strävar att utrota extrem fattigdom. Mål 1 i de globala utvecklingsmålen strävar efter att ingen människa i världen ska leva i extrem fattigdom år 2030. Det kan verka ambitiöst, men det är möjligt att utrota extrem fattigdom. Det finns tusentals hjälporganisationer så som SpringAid International Development (SAID), ActionAid, Oxfarm, Röda korset, Rädda barnen osv som arbetar för dessa människor. Folk som är fattiga riskerar att hamna i en negativ spiral som varar livet ut.  De fattiga innebär inte endast de som är fattiga på ett materiellt sätt men också de som är hungriga och törstiga efter andlig näring. Somliga är andligt sjuka, fångade i sin lust efter världslig ära, pengar, status och har ingen tid för Gud. Personligen är jag övertygad om att världen har tillräckliga med resurser för att lyckas med detta om man strävar med ärlighet och söker den sanna rikedomen som endast finns i Kristus- världens konung.  Chikezie Onuoha MSP.

Webbdesign: Peter Tynkkynen