Vi får aldrig glömma att himmelen är dyr medan helvetet är billigt. 4:e sön i advent 2017

Mina vänner, det finns en viss fobi som följer vintertiden för många i tempererade länder. Liksom alla fobier, vinterfobi varierar i grad och inverkan på olika individer som lider av detta. Vissa människor är rädda för mörkret och kan sägas lida av ’mörkerfobi’.  Medan vissa välkomnar vintertiden som en förnyelseperiod med dess lång nätter, andra är skrämda, fruktar och längtar för vårens återkomst-. Av intresse ska vi märka att vi firar den 25 december under årets mörkaste tid, Jesu ankomst till världen.

I Sverige lider cirka 8 procent av befolkningen av nedstämdhet, men ytterligare 11 procent sägs lida av vinterdepression. Det är solen glans som skingrar mörkret. Därför finns en stark längtan efter solens ljus. För att minska de negativa effekterna av mörkret under vintern finns även ljusterapi nuförtiden som folk använder sig av och andra saker så som adventljus i fönstren som lyser upp huset. Nu lyser julljusen upp vintermörkret. Det är något många i Sverige tycker om. Så långt tillbaka som det sjätte århundradet beskrev historiker årstider av glädje och sorg bland skandinaverna, som orsakades av det ständiga sommarljuset och dess nästan fullständiga frånvaro på vintern. Kommer advent att förbereda oss så vi blir genomlysta av Kristi ankomst?

Skriften låter oss i många berättelser läsa vad som händer när mörkret är utbrett och folk har levt i synd under en ganska lång tid. De börjar tro att det är det normala. Även de som är stark i sin tro börjar vackla och snubbla under icke-troende familjemedlemmar. Var och en av oss blir sårbar och frestas att bryta under de otrognas påtryckning att vi ska leva så som de i sin otro och likgiltighet mot Gud och allt som har med Gud att göra. Bibelns berättelser är till för att styrka oss i vår tro att aldrig ge upp. Det var detta som hände till judarna i Egypten. Med tiden i Egypten glömde de Guds stora gärningar i deras liv. Faktum är att det ondas tid är begränsad. Gud ingriper i tid. När Gud bestämde sig för att demonstrera sin ära efter Faraos härdning av hjärtat, Egyptens gud och makter var maktlösa (Exod 12:12). Syftet med de tio plågorna var inte bara att besegra egyptierna utan att väcka Israel. Efter hundratals år i slaveri hade de glömt vem de var och hade accepterat att alla verkliga makter investerades i människor. Guds ingripande var avsett att befria folket från felaktigheten att tillskriva storhet till världsliga krafter. Det finns ingen makt utöver Yahweh - "ein od milvado" (Deut 4:35). Frälsning tillhör Herren. Varje buske är i eld med Herrens ära, bara de som tar av sig sina skor, kommer att se hans ära.

En annan berättelse låter oss höra vad som hände när judarna hade levt under grekisk kultur för en tid. Många ville byte judarnas Gud och seder mot grekiska gudar och seder. Under det andra århundradet f.Kr. regerades det heliga landet av seleuciderna (syriska grekerna), som försökte tvinga israeliterna att acceptera grekisk kultur och övertygelse istället för mitzvah observation och tro på Gud. Mot alla odds besegrade en liten grupp av trofasta judar, ledd av Juda Makkaba, en av de mäktigaste arméerna på jorden, körde ut grekerna från landet, tog tillbaka det Heliga Templet i Jerusalem och återinvigde det till Guds tjänst. Det tycks som om vi har störtat Guds lag och gjort våra egna lager högre än Guds. Bibeln är fylld av historier om hur folket var oförnuftiga och bröt gång på gång mot Guds ord.  De blev plågade för sina synders skull. Liksom dem sitter vi i mörkret och dödsskuggan, vi trotsar Guds befallning och föraktar den Högstes planer. Vi har glömt vår kallelse och liknar vilsna får utan herde. I vår dåraktighet säger vi att det inte finns någon Gud. 

Herren låter kung David få ro från alla hans fiender. Samtalet mellan kung David och profeten Natan kan öppna våra ögon för det faktum att Gud har sin plan och för att vi ska veta den krävs ett lyssnande öra och hjärta för att erfara Guds hand i våra liv. När Natan hörde Davids plan att bygga ett hus för Herren, tyckte han att det var något önskvärt och värdigt, men Herren hade en annan plan. Herren ville göra Davids namn till det största namn på jorden. Herren lovade att bygga ett hus åt David istället. Tänk på detta. David ville bygga ett hus åt Herren. Men Gud sade nej och ville istället bygga ett hus åt David. Vilken kärlek. När Gud välsignar attraherar vår tacksamhet än mer välsignelse från honom. Om vi öppnar våra händer och släpper ifrån oss vad vi har kommer Gud att fylla våra händer med mycket mer. Dessutom lovande Gud David att hans kungadöme ska bestå till evig tid. Här kan vi återigen lära oss något om Guds plan. Kung Davids slott och rike finns inte längre som det var på Davids tid men det finns på ett mäktigt sätt genom Jesus som är av Davids ätt.

Advent bjuder oss att vara till välsignelse för medmänniskor. Att se någon i ögonen kan vara det som gör skillnaden och ger Advent dess betydelse. Att möta någon med respekt. Det kan vara det som ger styrka att leva lite till, att våga lite till. Att dela med av oss Guds ord med någon under denna tid kanske räddar liv. Jesus kommer oss alla till mötes särskilt dem som lever på marginalen, de som inte blir hörda, de som ofta körs över av makthavare och de rika. De måste bli sedda och lyssnade på och vi alla kan göra något. Detta börjar med att du och jag har ansvar för våra liv, för dem som vi har nära och för varandra, men också för samhället. Allt hänger ihop. Det finns ingen ände på den kärlek vi kan dela med oss av. Det låter stort men det är enkelt att göra en insats. Genom din blick kan någon kanske under denna nådens tid få känsla av att Gud verkligen bryr sig och så bli en av oss. Vi behöver släppa tag om oss själva och fästa blicken på honom som kommer. Dessutom behöver vi upphöra med att diskutera och analysera Gud och börja öva tro på honom (Heb 11: 6). Då blir Advent som den ska och Kristus föds in i oss.

Adventstiden och hela det kristna livet manar oss till ett nytt förhållningssätt till tiden. Som kristna ska vi förhålla oss till tiden på ett helt annat sätt än en människa utan tro. Med tro på Kristus upplever vi tid på ett helt annat sätt. Det finns en ständig frestelse i vår tid att glömma evighetens perspektiv i hur vi lever, en frestelse som lockar båda troende och icke troende. Tid kommer till oss. Vi behöver inte springa till den. Herren är tiden, existens, utan honom skulle ingenting finnas av det som finns. Vår framtid är också advent – det vill säga att Gud kommer till oss, en ofattbar tanke. Se, Jag kommer snart” säger Jesus (Upp 22:12). Maranata, kom herre Jesus ber vi under Advent. Vår Gud som kommer har egentligen redan kommit. När vi säger kom, är det ett självklart svar på hans försäkran att han kommer. Hur ljust skulle vårt hjärta inte vara om vi liksom vi låter juleljus lysa upp våra hem och våra gator och stad, låter han som är världens riktiga ljus komma och ha sin boning inom oss.

Jesus är en hemlighet som har avslöjats för oss. Berättelsen om ängeln Gabriels besök hos Maria anknyter till Guds löfte till kung David. Ängeln Gabriel kallar Jesus Davids son och uppenbarar att Jesus kommer att få sitta på Davids tron och härska över Jakobs hus för evigt och hans välde skall aldrig ta slut. Ingenting är omöjligt för Gud förutom synd. I sin natur är Gud godhetens grund och han kan inte vilja för sin skapelse, vad som strider mot godheten. Från Sion kommer han som ska härska. Israel och Immanuel är hans namn. De som håller ut i dessa svåra tider kommer att få se att Herren är med er. Låt oss se upp mot Herren på Gud vår frälsare. Ingen som tålmodigt väntar på honom kommer på skam.  

Att lära känna Gud genom att se honom i Jesus Kristus. Vi får möjlighet till något som vi av egen kraft är absolut oförmögna till. Därför är svaret på mänsklighetens eviga och heta längtan efter att få se Gud. Mose hade bett om detta och fått svaret: ” Ingen kan se Gud utan att dö”. Filippos bad Kristus om samma sak och fick till svar; ” Den som ser mig har sett Fadern”, I Jesus är vår längtan uppfylld. Han är den fullkomliga bilden av Fadern, ”en avglans av hans härlighet.” Det är billigt att förvärva en sådan skatt.  Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen