Det sanna ljuset som ger alla människor ljus, Juldagen 25 dec 2017

Mina vänner, profeterna bebådade att Frälsaren skulle födas av jungfru, och hennes namn var Maria. Det kommer tid då allt går i uppfyllelse som Gud har sagt i sitt ord. Herren besöker oss och bor mitt ibland oss. Detta är undret som firas i jul. Gud som stiger ned till vår ringhet, lyfter, förvandlar, renar och helgar oss. Dagen måste alltid gå mot sitt slut. Herren kommer i sin tid att rädda världen, rena vår ande, själ och kropp från svaghet, från allt ont, otro, förtvivlan, ljumhet, tröghet, farlig syndasömn, och synd.

I fredags var jag på Backaplan och såg jag en massa med folk som gick från en affär till den andra och handlade så som om ingenting är viktigt förutom julstämning.  Då tänkte jag för mig själv att om jag inte skulle vara präst skulle jag med största sannolikhet vara som dessa människor som handlar och firar utan att förstå varför de firar. Jesus Kristus som är orsaken till jul, mittpunkten i världens historia och i varje människas liv är långt bort från många av dessa människor, med andra ord har de fått Kristusfobi, kristenfobi och kyrkfobi. Det finns en växande fobi till Jesus Kristus bland många i världen.

Det är tragiskt att många familjer i Sverige samlas och äter och dricker, ger och tar emot presenter utan att förstå eller ta på allvar varför de gör detta. Likgiltighet och ibland hat karaktäriserar de flesta attityd till de som tar det kristna livet på riktigt allvar. De förlorar familjemedlemmar, arbetskamrater, vänner och kompisar som tycker att de har blivit onormala. Vi har gjort oss främmande för Guds ord. Världen är mörker, endast Gud är blott ljuset. Han leder oss ur natten fram till sitt rike. Vi vet att Kristi mysterier är ännu inte helt och hållet fullbordade och fulländade. I Jesu person är de avslutade, men inte i oss och i hans kyrka. I oss vill Kristus förverkliga sitt människoblivande, sin födelse, i sitt fördolda liv och i sin uppståndelse.

Risken finns alltid att vi reducerar julen till julstämning till exempel genom att ta hela familjen till Jul på Liseberg, vilket uppskattas av barn. De flesta barn gillar allt som Liseberg har att erbjuda; berg - och dalbanor, julmarknad, chokladhjul och de njuter av hela atmosfären där. Familjen tycker det är roligare att besöka Liseberg än att gå till kyrkan och lovprisa Gud för allt han ger oss i våra liv, att han har kommit för att lösa oss från hopplöshet och undan dödens välde, frestelser och faror, slaveri under synden. Ingen kan göra allt men alla kan göra något, det är just det som denna tid vill uppmuntra oss till. Var och en kan göra skillnad. Skall julen sluta med ytterligare belysning av hem och gator eller kommer den att jaga bort girighet, likgiltighet, högmod, trolöshet, avund, hat och allt det negativa i våra liv så att Jesus verkligen kan födas in i våra hjärtan?

Kristi lära är verkligen en källa till ljus för alla som tar emot honom. Men det var framför allt genom sina handlingar och möten med människor som hans lysande godhet manifesterade sig. Otaliga människor kom till Kristus i mörkret och gick bort badande i ljus. Kristi undervisning ger ljus åt människor. Hans ljus fortsätter att lysa för alla som tror på honom och följer honom. Kristi ljus lyser mitt i kriser, katastrofer, prövningar, oro, bekymmer, och olika sorts utmaningar. Inget mörker kan övervinna detta ljus som Kristus ger till sina. Kristi ljus kommer med sin helande kraft. Det gör oss fria och ger oss liv i dess fullhet (Joh. 10:10). Kristi ljus är de fattigas broder, syndarnas vän, de förtrycktas försvarare, de förföljdas tillflykt, de sjukas läkare. Genom hans födelse och heliga liv, genom hans glädjebudskap, kärleksbud, förlåtelsens nåd, helande kraft, lidande och kors, närvaro och ankomst frälser han från allt ont, synd och skuld, frestelse och fall, och från den eviga döden. De som följer Kristus kommer säkert ha livets ljus. Vem som helst som följer dig Herre kommer att ha livets ljus! Den som tar emot honom vandrar aldrig i mörkret. Välkommen till ditt ljus. Låt oss låta julfrid råd över hela skapelsen. Låt oss dela den frid och glädje som julen innebär med alla folk.

Gud är ljus… inget mörker finns i honom” skriver Johannes i sitt första brev (1:5). Han har kallat oss från mörkret till sitt underbara ljus” (1 Pet 2:9). Jesu ankomst kan bli verklighet i våra liv endast om vi verkligen tar emot honom liksom Maria och låter honom upplysa vårt mörker. Om vi inte lever i Kristus då kommer vi inte att märka något av julens nåd och glädje, något av Guds ljus och värme. Världens tragedi är att den inte tar emot ljuset. Men detta är inte förvånande eftersom mörkret från början stått emot ljuset. Ändå lyser ljuset i mörkret och mörkret har inte övervunnit det (Joh 1:5).

Vår iver att ta emot honom växer ju mer hans födelse närmar sig. Vår bön inför honom stiger som ett välbehagligt offer. I adventstid upplyser Gud våra mörka hjärtan inför hans sons ankomst och gör att vi inte blir trötta eller försvagas i vår väntan på hans tröst och läkedom. Det är synden som sätter en klyfta mellan oss och Gud. Jesus röjer undan de hinder som synden har rest i vår väg. Om vi låter advents nåd verka kan vi få förnyat mod så att vi finner friheten och tryggheten hos Gud och skyndar honom till mötes med trons lampor brinnande. I det skeendet där Gud är med finns det varken otur eller slump. Liksom Josef och Maria fann lösning till sina utmaningar, kyrkan med andens ledning kommer också att finna den väg som Herren vill att den ska vandra.

Evangeliet som är glädjebudskapet som förväntas tas emot med glädje har ironisky nog i den tid som nu är blivit något till irritation och upprör många människor. Tyvärr finns många i vår tid som firar jul med färre, eller inga religiösa inslag. Även om vi skulle argumentera att julfirandet har sin grund i hedniska fester, ska vi inte glömma att festerna som firades var religiösa. Att fira jul utan något religiöst innehåll är därmed en motsägelse. Jul har gjort något till tid och rum. Kristus är det förlorade länken mellan dessa två. Med Jesu ankomst började en ny tidräkning och meningen med rummet har också ändrats för att det är han som fyller rummet med mening.

I år firade judarna Hanukkah från och med tisdagen den 12 december till och med den 20 december 2017. Det är en ljusfest och minnesdag av templets återinvigning. Det är också en tid för att ge och ta emot gåvor. Julen är givandets och mottagandets tid. Vi ger vad vi kan i glädje, uppmuntran och utmaning. Det är min bön att Herren kommer och upplyser oss med sitt kunskapsljus när vi lockas vilse i vår okunnighets mörker. Pengar är till för att dela med oss av till andra och vad kan vara viktigare än att använda det för att bidra till att Guds ord når ut till så många människor som möjligt? Brist på generositet stänger oss inne i oss själva och då tänker vi bara på oss själva. Fattigdom orsakas av brist på generositet, solidaritet inte av brist på pengar eller resurser i världen.

Det är min bön och förhoppning att alla i denna tid ska möta omsorg och värme från medmänniskor. Hur det än blir med givandet och mottagandet oss emellan så finns gåvan som är själva orsaken till julfirandet för att ge och ta emot oss. Låt julen därför bli en högtid för att ta emot Jesusbarnet,” ett barn som blivit åt oss fött.” Då blir det i sanning en God jul. Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen