Andra chansen 1: a söndagen i fastan 2018

Mina vänner, för dem som längtar efter ett personligt, djupt och intensivt böneliv är fastetiden ett utmärkt tillfälle att tränga in i Guds liv och växa och bli mer och mer ett i honom. Det är min övertygelse och erfarenhet att Gud genom sitt ord verkligen vill ha en hälsning till människor i vår tid, till var och en som öppnar sig för denna otroliga källa av hopp, trygghet och frid i en tid av oro. I sitt ord avslöjar Gud sin hemlighet som vi inte kan veta på något annat sätt. Fastetiden berör och inspirerar många. Fasta finns hos många av världsreligionerna. I traditionell religion förekommer fasta och abstinens. Bland frestelserna rör det sig om synd, mat, dryck och sexualliv. Fastetiden kan inspirera fler än den som ägnar sig åt den. Den är en tid med tröst och hopp.

”Vid den tiden drev Anden Jesus ut i öknen, och han vari öknen fyrtio dagar och nätter och sattes på prov av Satan,” så skriver evangelisten Markus i dagens evangelium (Mark 1:12-15). I vår värld finns obegripliga lidanden för miljoner människor som dödas, våldtas, fördrivs runt om i världen. Somliga pekar ut religionerna som orsak till konflikter och krig. Vissa människor som Richard Dawkins hävdar att det är religionerna sin skapar åtskillnaden mellan ”oss” och ”de andra”. Det är detta menar han som driver oss att döda ”de andra”. Resonemanget går ut på att om världen på något sätt helt kunde avskaffa religion skulle världen erfara mer fred.  Att religionen pekas ut som orsaken innebär att så länge religion finns kan vi i världen inte leva i ro och frid.

När vi ser hur olika religioner praktiseras idag kan vi inte annat än medge att många människor missbrukar religion för egen vinning. Detta sker bland politiker, rika människor och till och med ibland många ledare i olika kyrkogrupper. Människor vilseleds, manipuleras och exploateras av de som åtagit sig att vara deras herdar. Många troende kränks av sina ledare, vissa kränkningar sker på grund av religiös tro. Kyrkor attackeras och vandaliseras. Samtidigt ser vi att urskillningslös terror drabbar både troende och icke troende i många länder.

Global Peace Index skriver i sin senaste rapport att 12,6 % av världens ekonomi går direkt till våldsamma konflikter. Huruvida religioner orsakar konflikter på detta sätt är tvivelaktigt. Att peka ut religionen på detta sätt visar okunskap hos biologen Richard Dawkins och andra som hävdar samma sak. Detta är en allvarlig okunskap om livets stora mysterier och tillvarons komplexitet. Dessa människor lider av en materalism som förnekar det som ögonen inte kan se och hjärnan inte kan begripa.

Hur förklarar vi intoleransen som visar sig bland icke-troende, ateister och sekularister mot andra? Alla som tänker annorlunda t.ex. homosexuella grupper attackeras med hat. Aggression är verktyget som används mot alla andra. Om religionerna skulle vara orsak till konflikter varför visar då vissa icketroende beredskap till våld mycket mer än de flesta troende människor? Alla ska inte bara tvingas att acceptera dem utan sprida och bevara deras levnadssätt.

Självklart finns det många bidragande orsaker till konflikter i världen. Falsk religion är säkert en av dem. Men vi får inte glömma den andliga dimensionen som är grundläggande för kampen som utspelas här på jorden. Från tidens början har det pågått kamp mellan ljus och mörker, gott och ont. Denna kamp utkämpas främst i varje människas innersta hjärta.   Den dyker upp i ny form i varje tid av Satans kultur. Vår tid erbjuder sin egen form av satanism som fördunklar människors hjärtan så att de dyrkar skapelsen istället för skaparen.

C. S. Lewis bok ”Från Helvetets brevskola och Tumskruv utbringar en skål” säger något om ämnet som jag tror är viktigt att förhålla sig till: ”I fråga om djävularna kan människosläktet råka ut för två villfarelser, bägge lika stora men av diamentalt motsatta slag. Den ena är att inte tro på deras existens. Den andra är att tro på dem och ha ett överdrivet och osunt intresse för dem. Själva är de lika förtjusta över bägge dessa villfarelser och hälsar med samma tillfredsställelse en materialist och en person som är ett offer för religiös vidskepelse”. I Jakobs brev står det: ” Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död” (Jak 14–15).

Många kristna förvånas över att det finns liknande berättelser om syndafloden i mellanösterns länder. Hedniska berättelser om världens utrotning genom floden orsakad av konflikter emellan olika gudar. Det finns ingen moralisk lära i dessa berättelser Det som skiljer den bibliska berättelsen från de andra är att Bibelns syndaflodsberättelse är monoteistisk. Vid Noas dagar var det endast 8 människor som räddades (1 Mos 9:15). Gud talade tålmodigt och väntande. Arken byggdes men folk vägrade att lyssna. På samma sätt talar Gud till dagens människor, han bygger sin ark och kallar alla att vända sig till Gud. Hur många kommer att räddas denna gång? Det vet ingen av oss. Tiden är nu och frälsningens dag är här och nu. Om någon hör och vänder sig till Gud ska de också renas i vatten och Kristi blod. ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” Detta var Jesu första förkunnelse när han började sitt frälsningsverk.

I onsdags inledde vi fastetiden, en nådens tid för det andliga livet och resan till vår källa. Askonsdagen är en påminnelse som människans brist på tacksamhet och olydnad mot Gud som i sin nåd har skänkt henne allt för ett rikt och tacksamt liv på jorden, Syndaflodens berättelse syftar till att lyfta fram Guds barmhärtighet som inte vet någon gräns. Genom Noa och hans familj valde Gud att ge världen en andra chans.

Problemet med det onda har engagerat människor i alla tider. Varför hör Gud oss inte i vårt lidande och befriar oss? Varför segrar grymma människor och har framgångar som de troende endast kan drömma om? Utan att vi tränger in i kunskapen om Kristus, Guds hemlighet och helgas genom Kristus i hans lidande och seger kan vi inte förnimma verkligheten som vi lever i denna värld som lidande tyvärr är en väsentlig del av. Kristus själv dog för våra synder, en gång för alla. Han som var rättfärdig dog för oss orättfärdiga för att leda oss till Gud (1 Pet 3:18). I sin död har han visat sin kärlek till oss. Genom sin korsdöd har han friköpt oss från syndens och dödens våld. Aposteln Petrus uppmuntrar nya konvertiter att leva ut sin tro på Kristus oavsett de prövningar som de möter på grund av sin tro på Kristus. På många platser förföljdes de kristna av hedningar och judar på grund av sin tro på Kristus.

Den värld som förnekar och förkastar Gud och allt som har med Gud att göra kan du och din familj användas för att vår värld ska kunna återförenas med Gud. Att leva i Guds vänskap borde vara vad vi eftersträvar. Guds plan är att alla ska frälsas. Han önskar inte att någon dör i sin synd utan att alla ska omvända sig och bli frälsta. Gud har skapt ett förbund med alla människor genom Noa. Gud vill förlåta oss våra synder och var och en måste också frivilligt be Gud om förlåtelse för sina synder. Fastetiden erbjuder en utmärkt möjlighet till detta. Gud väntar inte bara på oss. Han kommer oss till mötes och vill rena oss från alla våra synder och brister. Vill du ta vara på Guds andra chansen till dig att ta emot ljuset eller bortkastar du det? Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen