På Moria och Tabor 2:a söndagen i fastan 2018

Mina vänner, efter syndafloden upprättade Gud ett förbund med Noa för alla levande varelser på jorden. Tecknet på detta förbund är regnbågen. Noa hade tre söner som gick ur arken nämligen: Sem, Ham och Jafet. Ham var far till Kanaan. Skriften berättar att alla människor på jorden härstammar från dessa tre söner. Av intresse i denna släkthistoria kan nämnas att när Mohammud Abbas, Palestinas president besökte och talade vid FN:s säkerhetsråd förra veckan talade han om att palestinierna härstammar från Kanaan. Därför var de i Jerusalem innan judarna kom dit. Kanaan var den yngste av Noas söner. Han såg sin fader naken och berättade för sina bröder: Noa var berusad efter att ha druckit mycket vin som han själv odlade. För det Kanaan gjorde blev han förbannad av sin far och gjordes till slav för sina bröder. Förbannelsen är över Kanaans huvud (1 Mos 9:20-28).

Abram härstammar från Sem och han fans var Terach med två andra bröder: Nachor och Haran- Bibeln berättar att Haran var far till Lot som dog före sin far. Terach som levde i Ur i Kaldeen utvandrade med Abram, Lot och Saraj till Kanaan men stannade i Haran. Abram utvandrade till sist till Kanaan (Shekem), ett land i vilket det på den tiden bodde kananéer (1 Mos 12:6). Abram fick ett löfte av Herren att han och hans ättlingar skulle ärva landet. Hungersnöd i Kanaan tvingade Abram att utvandra vidare till Egypten.

I första läsningen hör vi om hur Gud sätter Abram på prov (1 Mos 22:1). Gud kallar Abraham och säger till honom att ta sin ende son till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg. Något land med detta namn är inte känt men Moria förekommer i 2 Krön 3:2 som namn på tempelberget i Jerusalem.  Abraham lydde Gud och blev trofast. Han väntade i 24 år innan Guds löfte att ge Saraj en son skulle infrias. Abram var en främling i ett land som inte kände den sanne Guden. Det verkar lätt men var inte det. Att lämna alla som han kände och utvandra vidare från Haran i Assyrien till Kanaan och försöka försörja sig där var inte lätt. Det var en mycket farlig resa som kan liknas vid de farliga resor som migranter gör för att genom öknen komma till Europa. Abram förstod sin resa som en mission som kom från en vision, Guds kallelse och uppdrag åt honom. Abrams förtröstan och tillit på Gud gav honom styrka och kraft att göra vad Gud begärde av honom. Han var alltid beredd att lyda Guds ord.

Abram uppmanades att gå ur sitt land, från sin släkt, från sin faders hus, till ett okänt land som Herren skulle visa honom. Detta innebär att lämna sin trygghet, makt, pengar och människors beröm för Guds löfte. Det handlar om att han skulle bli välsignad och hans namn skulle bli stort. Om ditt bekymmer är endast ditt eget liv, ditt jobb, dina kläder, fina kläder till dina barn, bra utbildning, ditt äktenskap, då är du inte annorlunda än dem som inte känner Herren. Vi alla behöver fira vår tro och tacka Gud för varandras liv. Om vi verkligen lyssnar till Guds ord och leds av hans ande kommer vi att gå in i Herrens frid.

Hur agerar vi när Guds kräver att vi offrar något särskilt speciell åt honom? Somliga kristna räknar inte längre med korset i sin tro. Många har glömt att vägen till härligheten alltid går genom korset. Den som inte kämpar kan heller aldrig vinna. Vi har alla mycket att lära från denne man. Abraham som levde för 4000 år sedan är vår fader i tro. Genom honom kom sann kunskap om den sanne Guden till oss och genom Abrahams arvingar kom vår frälsare. Det finns planer, önskningar, njutningar som Gud kallar oss att offra för det som evigt består.

Vi kan säga att dessa fyra korta verser ur Paulus brev till romarna kanske är de mest tröstande och uppmuntrande verser i hela Skriften (Rom 8:31-34). Paulus menar att kristna är fria människor som lever i hopp. Detta är ett hopp som är grundat i Guds ovillkorliga kärlek. Gud vill att alla ska komma till himmelen. Det är därför han har skapat oss. Samtidigt låter Paulus alla veta att det finns fiender som kommer att försöka hindra oss att komma in i himmelen. En Paulus konstaterar att ingen kan anklaga Guds utvalda. Den som Gud frikänner kan ingen döma- ” Om Gud är för oss vem kan vara mot oss?” Beviset för att Gud är för oss är Guds sons människoblivande, korset, död och uppståndelse. Mycket av det som bekymrar oss här på jorden är ingenting jämfört med vad Gud har lovat oss i himmelen. Ofta är det inte vad vi tror oss behöva för att vi ska vara glada, det som ger oss glädje. Sann glädje kan människan endast få om hon lyssnar och gör enligt Guds vilja.

Guds härlighet som Petrus, Johannes och Jakob får en försmak av vid Kristi förklaring ges endast till den som vandrar Herrens väg (Mark 9:2 - 10). Kristi förklaringsfest äger rum varje år den 6 augusti. Händelsen berättas i Luk 9:28–36, Markus 9:1–8 och Matteus 17:1–6. Det är förklaringstexten som vi läser i dagens evangelium.  I de tre berättelserna får vi namnen på de tre av Jesu lärjungar som följde och var där som mänskliga vittnen till händelsen. Det fanns också tre himmelska vittnen, Mose, Elia och Guds röst från himlen. Gamla Testamentet kräver tre vittnen för att något ska vara giltigt (5 Mos 19:15). Detta är uppfyllt både på jorden och i himlen.  Förklaringshändelsen kan beskrivas som en demonstration att Jesus är den som Petrus och Jesus påstod, Israels konung, Guds son, Messias av Herren.

Liksom Mose gick upp på berget för att möta Gud (2 Mos 19:3) gör Jesus detsamma. I 2 Mos 40: 34 talar Gud ur molnet. Guds härlighet uppenbaras på berget (2 Mos 19:11). Här ser vi att Jesus varken är Mose eller Elia. Han är någon högre, han är Messias. I händelsen får vi också lära oss att lidande och härlighet hör ihop. Liksom Mose gick upp på berget för att möta Gud (2 Mos 19:3) gör Jesus detsamma. I Andra Mos 40: 34 talar Gud ur molnet. Guds härlighet uppenbaras på berget (2 Mos 19:11). Här ser vi att Jesus varken är Mose eller Elia. Han är någon högre, han är Messias. I händelsen får vi också lära oss att lidande och härlighet hör ihop. Att offra för Gud och medmänniskor kan sägas vara på berget Moria. Fastetiden erbjuder alla kristna ett gyllene tillfälle att vandra med Kristus och få smaka himmelens härlighet liksom dessa tre lärjungar som var på berget Tabor med Jesus.  Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen