Dårskap för hedningarna, 3:e sön i fastan 2018

Published on Friday, 02 March 2018 08:38
Written by Chikezie Onuoha MSP

Mina vänner, vi lever i en tid som på allt sätt verkar galen, trolös, förhatlig, självisk, girig. Det är en tragisk och syndig världen som inte längre räknar med evigheten. Det är en tid som brister på respekt, integritet, heder, sanning, barmhärtighet, försoning, godhet och rättvisa. Satans lögner sprider och vinner folk överallt. Idag finns inte Kyrkans fiender endast utanför men också inne i kyrkan. Många är fyllda av oro och förvirring. Det verkar som vi lever i det sista tiden och den onde samlar så många i sitt mörker. Runt om i världen är det värderingar som förnekar, förlöjligar och förhånar Gud som firas. Vi ser massa avfall från evangeliet. Många kristna har blivit apatiska, likgiltiga och gläder sig i att förhåna. Gud Vi påminns idag att reflektera över vår relation till Guds lag och hur vi missbrukar Guds namn och allt som hör till honom till egen vinning genom att göra Gud till en handelsvara eller kommersialisera Guds ord. 

Förra söndagen möte Abraham Gud på berg Moria. Jesus och tre av sina lärjungar möte Gud på Tabor berg.  Berg har alltid varit en plats att möta Gud. I dag möter Mose Gud på Sinai berg och tar emot de tio Guds bud (2Mos 20:1–17). Det finns många Kristna som tror eller anser att de tio budorden inte längre är nödvändiga och relevanta för de kristna. Som kristna menar de att vi inte lyder under lagen. Det råder missförstånd här. Lågen i det Gamla förbundet var det som rättfärdigades men i det nya förbundet är det inte längre lagen utan Guds nåd som genom Kristus rättfärdigar. Det innebär inte att de kristna inte behöver leva efter dem. De tio Guds bud reglerade Judarnas relation till Gud och till medmänniska. Det fanns liknande föreskrifter bland andra länder som Egypten, Babylonien, och Assyrien. Vad som skiljer Israels tio Guds bud från de andra var det monoteist tro som underbygger det. Gud var den som själv ger Israel lagen. De är grunden för Israels andliga liv.  De är också fortfarande grunden för den Kristna kyrkan.

Det första budet sätter tonen för resten av buden. Det förbjuder oss att ha andra gudar. Tragisk nog har vi många gudar i våra liv idag. Guds namn missbrukas på ett otroligt sätt av många. Det finns många sätt som vi kan missbruka Guds namn. Okunskap om frälsnings mysterier leder även många kristna att begå apostasi och dela heretiska material som förnekar, förhånar, förlöjligar och missbrukar Guds namn på sociala medier. Heliga ting förlöjligas och känsla för det heliga saknas hos många. Äktenskapsbrott, lögner, falskt vittnesbörd mot nästa råder överallt. Att stjäla har blivit något att vara stolta över. Människors värdighet och okränkbarhet betyder ingenting längre till många människor. Yttrandefrihet har förvandlats till rätten till att förhåna Guds namn, till hädelse, till att hata och önska död på de som tror och sätter sitt hopp på honom eller de som tänker annorlunda. Yttrandefrihet är aldrig ansvarslöshet. Guds namn ska inte användas på ett magiskt sätt som det förekommer i många platser idag. Falska profetior, falskt vittnesbörd som är missbruk av Guds namn förstör fred och skadar många familjer och samhälle. Det värsta som kan hända en människa är att sakna andlig frihet.

Nyligen läste jag om två bröder som mördade sin mor. Anledningen till detta var för att en självutnämnd profet hade sagt att deras mor var orsaken till att de inte har lyckats i livet. Just några dagar sedan såg jag en video på sociala medier i vilken återigen barn tar sin mor till byns torg, och med byns borna förhånar, misshandlar henne och river av kläderna och gör henne naken. Vilken förnedring? De menade att någon ’pastor’ hade hävdat och sagt att hon var en häxa som förhindrar barnens framgång. Ära din far och din mor har förlorat betydelse för många. Budet att inte vitna falskt gäller inte endast vid en domstol utan också utanför, i vardagslivet genom att smutskasta, förtala och berätta osanning om andra.

Liksom många Judar visade inte uppskattning och tackade inte Gud för allt som han gjorde för dem och därmed förlorade sin tro och det eviga livet, är det också med många Kristna. De tio Guds bud kan sammanfattas i kärleken till Gud och kärleken till nästa. Det är ett privilegium än en förpliktelse att älska. Vi är skapad av och för kärleken. Vi står i skuld till Gud och aldrig kan betala skulden till honom även om vi skulle leva ett tusen år på jorden. Synd, det vill säga att vägra leva i Guds närvaro inte är endast en privat sak. Den har också en social dimension. Barn som lever efter sina föräldrars syndfulla sätt kommer att lida för föräldrarnas synd eftersom de inte själv tar avstånd från dem. För är det den själ som synder som ska dö.

Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Kan vi bevisa att Gud finns? Nej, inte på det sätt att vi kan ta Gud till någon laboratoriet och experimentera om han finns eller ej. Det är av livets erfarenhet som vi lär oss att Gud finns. Skriften lär oss att allt skapat bevisar Guds härlighet. Jesus kom och blev en av oss, led, korsfäst, dog och uppstod från de döda. Inget annat bevis behövs än detta, som är för alla sanna Kristna Guds kraft och Guds vishet som är visare än människorna och Guds svaghet som är starkare än människorna.

I dessa tre korta verser (1Kor 1:22-25) har Aposteln Paulus i sitt brev get grundläggande anledningar judarna och grekerna emotsatt sig evangeliet. Judarna accepterade inte Jesus för att han inte passade ihop med sina förutfattade meningar om Messias. De förväntade sig en politisk Messias, en frihetskämpare som skulle inte bara kasta ut romerska ockupationsmakterna utan också sätta Israel över alla hedniska nationer. Däremot såg grekerna på filosofi eller mänskliga vishet för lösningen till mänskliga problem just som många människor gör idag. Satan sprider massa lögner och miljontals köper dessa. Evangeliets fortsätter vara dårskap för dårar som hävdar i sina hjärtan: det finns ingen Gud (Ps 53:1). Idag är han än till fall och upprättelse för många och ett tecken som väcker strid (Luk 2:34-35). När Satan frestar dig presenterar han sig som din bästa vän. Men när du har syndat blir han din åklagare (Upp 12:9–11). Djävulen kan inte utföra mirakel. Vad djävulen gör är att göra illusioner av mirakel och underverk. Endast Gud utför underverk.

Kristendomen erbjuder inte mänskliga vishet som lösningen till världens problem därför förkastade det av de intelligentia. Judarna och grekerna hade ingen tid för ett sådant evangeliet. Korsfästelse var en död som reserverades för kriminella. Varför tillät Gud sig att dö ett sådant skamfullt dött? Dessa tre verser från Paulus borde hjälpa oss stanna och uppskatta vilken ära och stolthet det är att vi har fått evangeliets gåva. Genom detta visar Gud sin ovillkorliga kärlek för oss. Svar till alla livets frågor finns i Jesus men de flesta människor vill inte följa och lyssna till honom. De söker lösning i skapelse istället av i skaparen. Vissa tycks sig visare än Gud. Den uppståndne Kristus som Paulus förkunnade till Korintierna fortsätter vara en stötesten och en dårskap för många människor i vår värld som anser sig starkare än Gud och tänker att de kan klara på egna händer. Men endast en är sannerligen visa och en har verklig makt. Att förneka honom är att förkasta hopp och utsätta sig för mörker. Han förblir samma i evighet. Kunskapen om Jesus och kraften i hans uppståndelse är viktigare än alla jordens guld, silver, diamanter och dyrbara naturresurser.

Många människor har fortsatt att göra Guds hus till en saluhall. Överallt i världen finns självutnämnda profeter, evangelister, pastorer, apostlar som gör Guds hus till ett rövarenställe. De är professionella i att manipulera, exploatera, vilseleda människor med falska profetior. Till dessa säger Jesus: ”Bort med allt det här” (Joh 2:13-25). Om en människa brister i att tillbe Gud i sanning och anden är det att missbruka Guds namn. Ett kännetecken för de som missbrukar Guds namn är att de ofta sätter sig i centrum och gör allt för självförhärligande. Tro förvandlas till skådespel för egen intresse. Tyvärr, alla som förhånar och förlöjligar Gud har glömt att Gud inte kan förhånas eller förlöjligas (Gal 6:7). Vid slutet av livet kommer varje människa som Ärkebiskop Futon Sheen uttrycker det att möta en av två ansikte- Jesus eller djävulens skrämmande ansikte.

Därför är jag mycket glad att vara här, att ha möjlighet att dela Guds ord med er. Kanske har du tårar och smärtor och har många obesvarade frågor om livet. Somliga sorger och du kanske går genom svåra utmaningar, olika livets stormar som verkar drunkna dig. Kanske det verkar som om du befinner dig i dödsskugga. I allt detta kan du lära dig om att Gud står på din sida och att lita på Herrens ord. Det tycks som vd orkar inte bära korset. Livets tillfälligheter tvingar oss bära tunga bördor vi helst skulle kasta av oss. Vi ryggar tillbaka från lidande. Ändå måste vi gå genom lidande för att komma till vila. Om du inte har haft problem, svåra situationer, kan du inte veta och förstå om att Gud kan lösa det och rädda dig. Alla prövningar är till för att göra oss starkare. De gör att vi kan förstå vad tro på Guds ord innebär och fästa blicken vid honom. När du har förstått detta, kan du tacka för de bergen, stormar, dalarna, smärtor, svårigheter som kommit dig till mötes. I min hopplöshet och maktlöshet har jag lärt att förtrösta på Guds ord. Jag har förstått att Gud överger aldrig de som sätt hopp på honom. Gud kommer aldrig att tillåta att vi överger honom. Jag är glad för Jesus och allt som han betyder för mitt liv. Jag gläder mig för att jag vet att jag har Jesus i mitt liv. I alla livets situationer har Gud skänkt mig välsignad tröst. Jesus har visat mig att jag tillhör honom. Knappast kan jag finna ord att uttrycka min glädje i att veta om att Gud älskar mig. Ett sådant liv har alltid varit en dårskap för hedningarna och dårar. Herre, gör oss villiga att tro på skriften och befria oss från frestelse till att göra ditt ord till en handelsvara, från varje form av kommersialisering av ditt ord. Chikezie Onuoha MSP