Shalom Alechem- fred till er! 7:e påsksöndagen 2018 B

Published on Friday, 11 May 2018 20:21
Written by Chikezie Onuoha MSP

Mina bröder och systrar, Shalom Alechem-fred till er! Vi närmare oss pingsten. I torsdags firade vi Kristi himmelsfärd. Innan Kristus lämnade lärjungarna lovade han att sända åt dem den heliga anden. Den är fredens ande. "Frid, lämnar jag er, min frid ger jag er. Jag ger er inte som världen ger. Låt inte er hjärtan bli oroliga och låt dem inte rädda." (Joh 14:27). Shalom! Hälsningen till välkommen och farväl bland Guds folk i Israel och runt om i världen är inte rikedom, framgång eller till och med välstånd. Det är helt enkelt fred! Vi är sänt till världen för att genomsyra den med Kristi fred. Ett uppdrag som inte är lätt eftersom världen hatar oss för Jesu skull. 

Det är ganska svårt att höra Gud eller vila i hans närvaro när vi är upptagna med oro och rädsla. Jesus syftar till detta när han sade: "Kan någon av er genom att oroa sig lägga till en enda timme i sitt liv?" (Matteus 6:27). Hur får vi Guds fullkomliga fred mitt i världens misslyckanden? Svaret får vi av Guds ord: "De kommer att behålla fullkomlig fred [shalom shalom] de vars tankar är fasta eftersom de litar på dig" (Jesaja 26: 3).

Lärjungarna hör inte till världen enligt Jesus. Därför kan de inte vara upptagna med världens saker. De kan inte finna fullkomlig fred i världen. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen, säger Jesus. Eftersom de Kristina inte tillhör världen därför måste de alltid hålla blicken mot himlen.

Har någon fått mycket anförtrott, förväntas mycket av denne person. Alla kristna har fått mycket av Herren därför förväntas att vi ska bära rika frukter i våra liv. Brit Chadashah (Nya testamentet) avslöjar att vi, som har höga kallelse som kristna, som präster, kommer att dömas av en strängare regel än andra. "Inte många av er borde bli lärare, mina barn, för du vet att vi som undervisar kommer att dömas mer strängt." (Jakob 3: 1).

Räcker det att vara kristen till endast namn? Vi vet att lärare är ledare, och med det där uppdraget kommer större ansvar. Lärare kan ha en större inflytning på många människor - för gott eller för ont - än för den allmänna befolkningen, eftersom de lär andra inte bara av sina ord utan av exempel. Eleverna ser ofta upp till sina lärare; därför är de som lär ut Guds ord att leva ett exemplifierande liv - vilken utmaning. Sanningen är att vi, som troende i Jesus, är hans ambassadörer, kungliga familjer och präster - vi representerar honom; Därför hålls var och en av oss till en hög standard av moral i världen.

Tyvärr vänder kristna sig till "världen" för att finna fred. Och utan fred kan inte ens våra pengar, framgång och hälsa helt nyttas. Varför inte? Eftersom vi söker den typ av fred som världen erbjuder i stället för det slag som Gud erbjuder oss i hans rike. "För Guds rike handlar det inte om att äta och dricka, utan av rättfärdighet, fred och glädje i Heliga anden" (Rom 14:17). Det kan vara varför våra ansträngningar så ofta leder oss till oro och rädsla istället för glädje och fred som Gud önskar för oss.

Och ändå vet vi alla att fred inte är så enkelt att erhålla. Även de som tillber Jesus - Sar Shalom (Fridsfurste), själv lider av brist på fred och hamnar i stress, ångest och strid. Oftast upplever vi bland ’troende’ att vad som anses viktigare idag är pengar. Vi har inte förstått vad som är innehållet i den fred som Kristus har lovats. Nyligen berättade en man hur en släkt ringde honom och bad att han skulle hjälpa dottern komma till Europa.  När han försökte förklara att det bästa för dottern inte kan vara att komma till Europa eftersom systemet kommer att göra att hon förlorar de viktigaste sakerna i hennes liv, Gud, fred, dygder, till och med risk att hon inte bilder en familj. Då svarade mannen att det spelar ingen roll även om dottern prostituerar sig för att kunna tjäna pengar för att hjälpa hela familjen.  Det är tragisk att få höra detta. Pengar triumferar allt idag. För pengars skull beblandar oss med icke troende och lär oss av deras gärningar. Vi tjänar deras avgudar som blir oss till en snara. Våra döttrar och söner är vi beredda att offra åt onda andar. Liksom vid Horeb där israeliterna bytte bort sin ära mot bilden av en oxe som äter gräs byter vi bort vår ära för pengar som vi inte tar till himlen. Därmed beter oss trolöst i våra verk. Varför? Kanske har vi ännu inte en bra förståelse för vad denna fred är som YHVH, vår Fader, Guds Fred, vill att hans barn ska uppleva även i vårt fallna världen, inte heller vet vi hur man får det.

De kristna är kallade att helga Guds heliga namn: "Förneka inte mitt heliga namn, för jag måste erkännas som helig av israeliterna. Jag är HERREN, som gjorde dig helig" (5 Mos 22:32). I judendomen anses detta vara den viktigaste mitzvah (budet) av de 613-mitzvot i hela Toran. Vårt beteende måste exemplifiera vårt förhållande till Gud. På så sätt kan vi lysa i mörkret. "Inte heller lyser folk en lampa och lägger den under en skål. Istället sätter de den på sitt ställe, och det ger ljus till alla i huset"(Matteus 5:15). Har vi tagit emot Kristus, ska vi också efterfölja honom i vårt sätt att leva. Den som har fått den heliga anden ska vittna om Jesu uppståndelse. Den är Herren som utväljer oss och uppdrar oss att gå ut i världen och förkunna evangeliet. Det gäller inte vår kärlek till Gud utan Guds kärlek till oss. Han har inte utvalt oss för något av våra förtjänster. Tecken på att Gud alltid finns i oss är att vi älskar varandra (1 Joh 4.). Jesus har bett fadern att bevara oss för den onda (Joh 17: 17). Varför ska vill vara rädda? Rädsla är tecken på bristande tro och tillit på El Shaddai som räddar oss för sitt namns skull. När en människa tänker på Guds stora godhet kan han eller hon inte vara rädd. Tyvärr så fort som utmaning kommer glömmer vi Guds gärningar.

Vid den sista måltiden bad Jesus speciellt för sina lärjungar att de skulle behålla sin tro och bli ett i honom (Joh 17:20-26). Han ska snart lämna dem men de ska fortsätta leva i världen som hatar dem. Därför ber han att Fadern skyddar dem från fienderna och håller dem i enhet så att de avlägger ett trovärdigt vittnesbörd åt världen. Inte minst innefattar Jesus bön dem som genom lärjungarna kommer att tro på Jesus. Enhet menar Jesus är beviset på att de är hans lärjungar. Därför uppskattas detta högt bland lärjungarna och han befaller dem att leva i konkret enhet. Tyvärr kan vi inte säga att Kristi bön har blivit helt uppfylld när vi ser på relationen mellan de kristna idag.  Tänk på hur olika kristna grupper har hatat och krigat mot varandra genom historien. Kan vi glömma att hat råder ibland olika kristna grupper ännu idag.

Enhet handlar idag också den mellan oss katoliker och andra kristna samfund och inom den katolska kyrkan. Enheten inom Katolska kyrkan utmanas av utvecklingen i samhället. Katolska kyrkan i olika länder konfronteras av olika problem både ekonomiska, politisk, moraliska och riskerar att introducera olika läror och handlingar som kommer att förstöra enheten inom Katolska kyrkan om man inte sätter Kristus i centrum.

I Jesus uppfylldes de Gamla Testamentets profetiorna och visar hur han leder oss in i framtiden. Jesus uppfyllde Paschs högtider (Påskens offer av ett lamm på Nisan 14) med sin slutliga offer / försoningsdöd på Nisan 14 som Guds lamm (Jesaja 53; Johannes 1:36; Hebréer 9: 11–14, 22–24). I detta offrandet av sig själv uppfyllde Jesus också Yom Kippur (försoningsdagen). Jesus blev sedan vår Bikkurim (Första frukter) av kornskörden som hölls på Nisan 16 när han uppstod på Nisan 16 som den första av alla som kommer att stiga upp från de döda på sista dagen (Psalm 16: 8–11; Apg. 2: 24–28; 1 Korintier 15: 20–23).

Shavuot (pingst) på Sivan 6 är ett firande av Torans givande. På samma dag (Sivan 6) utgjorde Jesus sin Ruach HaKodesh (Helige Ande) på sina troende (Apg. 2). Redan vid dopet får vi den heliga anden medan i konfirmationen får vi dess fullhet. Den helige anden (Ruachen) har skrivit Toran i de troendes hjärtan, vilket ger de troende rätt att leva heliga liv (Joel 2:28; Jeremia 31: 31–33; Apg. 2).

Höstens högtider - Yom Teruah (Trumpets eller nytt år) och Sukkot (Tabernaklets fest) kommer att uppfyllas när shofaren blåser och Jesus återvänder för att upprätta sin regeringstid på jorden (Jesu återkomst). Det kommer att ske så här: "I ett ögonblick, vid den sista trumpeten [shofar]; ty trumpeten kommer att ljuda, och de döda kommer att uppstå till odödlighet, och vi kommer att förvandlas" (1 Kor 15:52).

När vi ser hur skriftens profetior i den Gamla Testamentet har till ett hundra procent uppfyllts i Jesus person, vet vi att alla profetior om honom i den Nya Testamentet kommer med densamma att uppfyllas. Vi kan lita på Gud eftersom Han är vår pålitliga, oföränderliga, ständiga sten. Vad han säger att han kommer att göra - han gör det. Han är den enda som kan ge oss dubbel shalom, perfekt fred - inte den tillfälliga och otillfredsställande fred som världen ger, utan den fred som endast himlen kan ge. David beskriver denna perfekta fred: "Herren är min herde, jag saknar ingenting. Han får mig att ligga i gröna betesmarker. Han leder mig bredvid tyst vatten. Han uppdaterar min själ ... Även om jag går genom den mörkaste dalen, kommer jag inte att frukta något ont, för du är med mig "(Ps. 23: 1–4). Chikezie Onuoha MSP