Ger du efter för köttets begär?- Pingstdagen 2018 B

Mina vänner, idag firar vi Pingsten, Kyrkans födelsedag. Guds ande fyller hela jorden och förnyar jordens ansikte. Den 19 april fyllde den moderna staten Israel 70 år enligt den judiska kalendern. Det är en stor händelse och en stor anledning att fira Israel som nation. Jerusalem står i centrum av nyhetsrapporterna liksom den stod på pingstdagen. Herrens Ande uppfyller hela Jorden. Han uppehåller allt. Det är lätt att koppla bort Gud i allt som händer i vår värld idag och betrakta allt ur ett sekulariserat samhällets perspektiv. Men en värld som inte räknar längre med den andliga aspekten av livet riskerar att tappa sin själ and mål. Utan ande är Gud långt borta. Genom Anden blir vårt mänskliga handlande i liturgi och förkunnelse gudomliggjort. Fadern har utlovat att sända sin ande (Apg. 1:1–14). Se, jag ska låta min ande komma in i er, så att ni åter blir levande. I Joels bok får vi höra: ” Jag ska utgjuta min ande över allt kött …” (2:28). När Jesus steg upp inför lärjungarna till himlen, återvände de till Jerusalem för att vänta på löftet. Lärjungarna och Herrens moder väntade i uthållig bön på Andens utgjutelse, Faderns utlovade gåva (Apg. 1: 4 – 14). På pingstdagen uppfyllde Gud sitt löfte om att utgjuta sin ande över oss.

I torsdags såg jag ett program i Al Jazeera – nyhets stream i vilken deltagarna menar att fast påven Franciskus vill reformera katolska kyrkan, har han inte lyckats ändra kyrkans lära på abort, preventivmedel, homosexualitet och de andra katolska etiska och moralläror som det moderna samhället kritiserar. Det var nästan som att säga varför han inte påven förbjudit religion och deklarerad Gud död. I vår tid har nästan alla stora nyhetsmedier tagit en normativ relativistisk position som normaliserat omoraliskt livssätt som strider mot Guds tro och en personlig tro på Jesus Kristus. Friheten för den enskilde utropas som det enda värt att leva för i världen. Människor ger efter allt begär, köttets begär av alla slag.

Nyligen publicerade Vatikanen ett 15 sidor Dokument: Pengar måste tjäna, inte styra- titeln "Oeconomicae et pecuniariae quaestiones: Överväganden för en etisk skönhet avseende vissa aspekter av det nuvarande ekonomiska-finansiella systemet" det nya dokumentet varnar: "själviskhet ska gör alla betala ett högt pris", om vi vill "mänsklighetens riktiga välbefinnande, måste pengar tjäna, inte styra. "Varje ekonomiskt system är legitimt om det trivs inte bara genom den kvantitativa utvecklingen av utbyte utan snarare av dess förmåga att främja utvecklingen av hela personen och varje person." Allt strävande ska leda oss att nå vår skapares syfte för vårt liv. Hela livet ansträngning har syfte att leda oss till friheten så att en människa kan säga: ”Jag är fri” (Ani Chofshi). Tyvärr, många i det kristna samhället proklamerar, "Ani Chofshi-jag är fri!" Tror att de lever i ett evigt tillstånd av nåd som täcker varje synd de gör utan konsekvenser.

I Gamla Testamentet, läser vi hur Gud lade sin hela natur, väsen och vara i centrum för Israels frihetskamp. Vad för frihet? Deras frihet kom med ett syfte. Israels fadershjärtats rop var: "Låt mitt folk gå, för att de kan tjäna mig". (2 Mosebok 7:16). Medan enskild frihet ofta anses vara friheten att göra vad hjärtat önskar.  Och ändå varnade aposteln Paulus de troende i Korint: "Varken de sexuella omoraliska eller avgudadyrkarna eller äktenskapsbrottarna eller män som utövar homosexualitet, tjuvar eller giriga eller drinkare eller förtalare eller svindlare kommer att ärva Guds rike." (1 Kor 6: 9–10). Dessutom, "om vi väljer att fortsätta synda efter att vi har lärt oss hela sanning, finns det inte längre ett offer för synder". (Hebreerbrevet 10:26)

Guds Ande fyller oss och är den övernaturliga gåvan som vi mottar för att komma in i frihet.  Det är en present som ger sann glädje. Det är anledningen till att Paulus och Silas, när de fängslades och fästs, kunde sjunga lovsånger till Gud! (Apg. 16:25). En rätt förståelse för vår frihet i Gud är grunden till vår tro på Honom.  Den "fria viljan" Gud ger var och en av oss, är en inbjudan att välja vem vi ska tjäna och lyda. Alla våra handlingar och val i livet kommer från det enda beslutet.  Om vi ​​väljer att följa Gud, så finns det ansvar och förväntningar som Gud fastställde för oss att följa.  Hans regler leder till hans skydd, hans välsignelser och hans kärlek mot oss.

Gud lovade genom Mose att han skulle utföra fyra frälsningsakter för sitt folk: Han skulle föra ut israeliterna från deras lidande i Egypten, rädda dem från slaveri, lösa dem från deras förtryck med sin utsträckta arm och ta dem som sin egen nation. Dessa fyra löften kallas de fyra frälsningsuttryck, och de firas traditionellt i påskens seder (rituell måltid) med fyra glass vin. För var och en av dessa frälsningshandlingar i Exodus 6: 6–7, använde Gud följande hebreiska ord: Hotzeiti, vilket betyder att jag ska ta ut; Hitzalti, vilket betyder att jag ska rädda; Ga'alti, vilket betyder att jag kommer att lösa in och Lakachti, vilket betyder att jag ska ta. Det femte frälsningsakt har vi i Jesu liv, död och uppståndelse. Helige Anden är uttryck för vår frihet i Herren. Jesus har köpt oss fri från denna världens mästare- Satan.

Trots utgjutandet av den helige anden, lever vi i en fallen värld. Många av oss lider av andlig myopi (kortsiktighet) som orsakas av att fokusera på vårt eget lidande och förlust.  Israeliterna var inte annorlunda. De var så nedtonade och bedrövade i anda att de helt enkelt inte kunde tro vad Moses sade att Herren skulle göra för dem. De kunde inte ens lyssna på hans ord av hopp.  "Mose rapporterade Guds löfte till israeliterna, men de lyssnade inte på honom på grund av deras oförmåga och hårda arbeten" (2 Mosebok 6: 9). Till och med idag finns det de som är så grymma och har sin ande så brutna att de inte heller kan höra de som predikar Jesu glada budskapet. Dessa förlöjligar och gör narr på Guds ord.

Ingen kan av egna krafter leva det kristna livet. Den är anden som ger liv. Den olja med vilket det kristna livet blir möjligt. Därför behöver alla kristna den helige anden. Liksom trädplanteringar är viktigt för att få öknen att blomstra, är anden en nödvändighet för ett rikt kristet liv. Vikten av anden i en kristens liv ser vi aposteln Paulus möte med lärjungarna i en av de församlingarna. I Efesos träffade Paulus några lärjungar och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro (Apg 19:1–8). De svarade: "Vi har inte ens hört att det finns någon helig ande". Ytterligare frågor visade att de bara hade fått Johannes döparens dop. När de lät döpa sig i Jesu namn, och när Paulus lade sina händer på dem kom den heliga anden över dem och de talade i tungor och profeterade. Paulus varnade efesierna om farliga vargar som kommer att tränga in bland dem. Dessa kommer att förkunna villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida (Apg 20:30). Dessa villolärare finns i många kyrkor och stora nyhetsmedier, politiska och finansiella systemet som härskar över världen idag.

Låt er ande leda er uppmanas galaterna av Paulus. Innebär detta att de ska bete sig hur som helst bara för att de gör så i andens namn! Inte det minsta. När jag ser på olika Tv-kanaler hur de som anser sig vara evangelister, apostlar, profeter, pastorer talar och handlar i den heliga andens namn blir jag skrämd. Människor som är kunniga i retorik, musik, komiker och hypnotisörer proklamerar sig som Guds smorda och grundar ’kristna’ grupper för att åstadkomma sina syften. Aldrig skulle Jesus ha predikat på det sätt som de flesta av dessa självproklamerade smorda kvinnor och män gör. Ibland frågar jag är detta magi, eller vad? Vad de säger och gör är misstänksamt samtidigt som det ger avsmak för det kristna livet. Dessa så kallade Guds smorde konkurrerar nuförtiden med Hollywood, Bollywood och Hollywood kändisar om ett liv i lyx och kändisskap.  Var det inte detta Paulus ville lyfta upp när han skriver att anden och köttet är i strid så att vi inte kan göra det vi vill (Gal 5:16).

Redan från första Moseboken ser vi att det är Anden som ger liv (1Mos 2:7), och förnyar jordens ansikte (ps 104:30). ”Köttet är fiende till anden, och anden till köttet” (Gal 5:17). De två ligger i strid, så att vi inte kan göra det vi vill. Kampen mellan ande och kött är inte begränsad till människans hjärta. Den pågår i den värld som vi lever i. Materialismen är en logisk utbredning av denna konflikt. Paulus uppmuntrar oss att göra oss fria från materialismens tyranni. Trots att vi lever i världen, är vi inte av världen. Har vi tagit emot den helige Ande? Det är lätt att se (Gal 5:19–23).

Paulus ger de mått med vilken vi kan besvara den frågan. Om vi visar andens frukter i vårt liv, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning, vet vi att anden bor i oss. Däremot om vi lever i otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag, kan vi inte säga att Guds ande bor i oss. I dopet har vi tagit emot den helige Ande och i konfirmationen är det fullbordat.  Därför vill Anden prägla alla våra handlingar och gripa hela vår person. Gud ger sin Ande utan att mäta (Joh 3:34). Andens liv måste vara levande och synlig i Kyrkan och i våra liv. Maria, Herrens moder, vår förebild lät Anden leda hennes liv i allt.   Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen