I Mamres terebintlund

Gud den Treenige besöker Abraham och Sara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina vänner! I den första läsningen läser vi om hur Gud Treenig besöker Abraham

och Sara. Detta möte är särskilt väl beskrivet i Rublevs Trefaldighetsikon. I stället

för en mängd ord låt oss meditera över denna berättelse. (1Mos 18:1-15)

och betrakta ikonen.

 

Gud Du uppenbarade Dig för Abraham vid Mamres terebintlund. Där gav Du honom svar på hans böner. I Abrahams anda kommer vi med våra böner till Dig:

Abraham bugade sig till jorden. Lär oss alltid tillbe Dig o Gud och visa vår respekt för alla våra medmänniskor, därom ber vi dig Herre.

Abraham sade: ”Herre jag har funnit nåd inför Dina ögon, gå inte förbi din tjänare.” Lär oss att bli medvetna om Guds närvaro över allt där två eller tre är samlade i Hans namn, därom ber vi dig Herre.

Abraham sade: ”Låt mig hämta lite vatten, så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet.” Lär oss att se våra systrar och bröder när de behöver vila sig och att vi gärna betjänar den, så som Marta betjänade Dig, därom ber vi dig Herre.

4 Abraham och Sara tillredde måltiden. Lär oss att dela med oss av vårt, så att vi kan ta emot det Du vill ge, likt Maria som valde det som är bäst, därom ber vi dig Herre.

Gud, Treenig gav Abraham och Sara löfte om en son. Lär oss att likna bibelns personer så att också vi får del av den välsignelse som Du ger genom Ditt Ord och Dina sakrament, därom ber vi dig Herre.

Herre, du ger Sara och Abraham det de ber Dig om. Paulus undervisar oss om vår delaktighet

i Dig och hos Marta och Maria lär Du oss att vi inte behöver bekymra och oroa oss. Hör alla våra böner Du som är treenig, Fader Son och Ande i all evighet.

Webbdesign: Peter Tynkkynen