Marias son vi äran ger, Guds heliga moder Marias högtid, 2011

Mina vänner, idag firar vi Maria, Guds Moders högtid. Vi påminns att Guds Son av evighet också är Marias barn. Genom den saliga jungfrun Maria har Gud skänkt oss frälsaren, livets upphovsman. Idag är samtidigt firandet av nya året. Därför är det stunden att be om välsignelse för det nya året. Nyåret är en tid att söka efter förnyelse, en ny början och om styrka. Alla människor behöver välsignelse och är glada att få lyckönskningar. Gott nytt år, som vi säger till varandra, är ett konstaterande av detta. Oavsett vår religiösa tillhörighet eller icke tillhörighet säger vi gott nytt år. För oss kristna är det stunden, en spännande tid när Herren gör allting nytt och ger nya möjligheter (Upp 21:5). När vi säger detta är det inte för oss tomma ord utan tas på allvar som ord att kunna åstadkomma det som sägs. Att Gud låter dig börja ett nytt år är anledning till glädje, tacksägelse och samtidigt uppmaning till att växa mer och mer in i Guds liv. Till dem som har tagit emot julmysteriet har livet blivit en ständig välsignelse. I detta ljus får vi se på dagens första läsning.

I den första läsningen, talade Gud till Mose och sade: "Tala till Aron och hans söner och säg: När ni välsignar Israels barn, skall ni säga så till dem: "Herren välsigna dig och bevara dig. Herre låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid." (4Mos 6:22-27). Gud kallar vissa människor och ger dem i uppdrag att lägga hans namn över människor. Det är Gud som till slut välsignar sitt folk. Under veckan läste jag en artikel om hur den nigerianske presidenten Jonathan Goodluck gick till pastor Adebayo av Redeem Peoples Mission, knäföll inför honom och bad om välsignelse så att han kan vinna presidentvalet detta år. Pastor Adebayo bad och försäkrade honom att Gud har välsignat honom och kommer att ta bort alla hinder som står i hans väg för att vinna valet. Man skulle förvänta sig att någon som påstås vara Guds tjänare skulle ha bett att Guds vilja ska ske i Jonathan Goodlucks och i Nigerias liv. I stället får man höra om en välsignelse som ska röja ur vägen allt som kan hindra Jonathan. Jonathan Goodluck är inte den första nigerianska president som har bett om välsignelse hos Adebayo. En sak som kan konstateras är att alla presidenter som har varit hos Adebayo och fått stöd har varit politiker som ville behålla makten till vilket pris som helst. Här har vi ett klassikt exempel på hur människor använder Gud för egen vinning. Det är en påtaglig motsägelse av Guds välsignelse. Gud kan aldrig ta parti för Adebayos bön för dessa politiker. Sanningen befriar genom att göra personen öppen och disponibel för Guds ord. Den yttersta meningen med välsignelse är att det gör människan öppen och lyhörd så att han eller hon inifrån kan ta emot vad Gud vill säga. Välsignelse ger vårt inre öga ljus till att se sanningen om honom så att våra hjärtan renas med kraft uppfylla och förvandla oss.

 

I förrgår berättade en kvinna för mig hur en moder och en av hennes syskon med en sjuk syster hade besökt en pastor som påstås ha makt att bota sjukdomar. Pastorn berättade att den sjukes sjukdom beror på att någon hade låst henne på andligt sätt. Han skulle kunna välsigna och hela henne i Jesu namn inom två veckor. Men familjen skulle betala två hundra tusen i nigeriansk valuta motsvarande tio tusen svenska kronor (10 000 SEK). Enligt min uppfattning har dessa personer som tar betalt för att be om välsignelse över Guds folk ingenting att göra med Guds välsignelse. De varken har välsignelse att förmedla eller fått uppdrag av Gud att välsigna. Det finns många i vår tid som på egen hand har tagit detta uppdrag och gör karriär av det. Kanske finns också människor som har fått i uppdrag att välsigna som missbrukar uppdraget för egen vinning.

 

I den heliga Paulus brev till galaterna skriver han: "När tiden var inne, sände Gud sin ende son..." (Gal 4:4). Gud ingriper när tiden är mogen och i den rätta stunden. Israel fick ett löfte om en frälsare som skulle komma och befria dem och vara ett ljus som lyser för dem i evighet. Gång på gång sände Gud profeter för att påminna dem om att det som han hade lovat skulle gå i uppfyllelse. Många i Israel hoppades att få erfara Guds messias.

 

Hur kan en människa på jorden känna Herren? Hur kan hedningar få se Herrens frälsning? Guds ande är ingjuten i våra hjärtan och därmed har vi blivit arvtagare till Guds nådegåvor och välsignelse. Det är rimligt och klokt att nationers och enskilda individer avslutar och börjar varje nytt år genom honom, med honom och i honom. Därför att han är densamme igår och i dag och i evighet. Att Gud talat till oss i sin Son innebär inte att alla människor kommer att ta emot honom. Vissa gör det medan somliga aldrig kommer att känna igen Gud i honom. Herdarna som vaktade sin hjord om natten och hörde ängelns budskap trodde och gav sig iväg för att söka efter det nyfödda barnet. Allt var så som det hade sagts dem. När de såg honom berättade de vad som hade sagts om barnet. De prisade och lovade Gud. Det som Herren säger sker alltid som han uppenbarar det. För att det ska hända så som det är sagt behöver de som får budskapet tro på det. Utan detta kan man inte veta när budskapet uppfylls. Det krävs ett andligt öga för att se en andlig verklighet. På samma sätt, om man har fått Guds ord i sitt hjärta att det nya året kommer att vara välsignat, då måste man ha tillit till Guds ord. Genom att hålla fast vid löftet går det i uppfyllelse

 

Gud börjar och fullbordar allt som är gott. Gud har inte någon annan avsikt än att välsigna sin skapelse. Som jag ofta säger är ett troende hjärta en förutsättning för Guds välsignelse. Genom julens mysterium har Kristus blivit synlig för alla människor. Guds tanke är att ge sitt folk en framtid och ett hopp, en fridens tanke. Herren hör oss när vi åkallar honom, när vi söker honom, finner vi honom (Jer 29:11-14). Det är Marias son som vi ger äran. Gud har en plan för jungfru Maria. Trots alla omständigheter uppfylldes Guds plan i hennes liv. Vår uppgift är att lära oss se tvärs igenom livets händelser och upptäcka Gud som är historiens herre. Vi tror alltför lätt att Guds verk blir hindrat och tillintetgjort i världen. Gud utför sitt verk, trots allt och alla.

 

Maria spelar en avgörande roll i frälsningshistorien. Utan henne skulle det inte ha skett som det gjorde. I tilliten till Guds omsorg och försyn tillät henne Guds ord att gå i uppfyllelse. Varje kvinna kan få ny kraft och glädje av detta. Vi tror på en Gud, som har en personlig och unik kärlek till varje människa i Jesus Kristus. Jungfru Maria har en stor roll att spela för att hjälpa varje kvinna, så att hon verkligen kan glädje sig över sin värdighet och livsuppgift. Maria säger inte till Jesus vad han ska göra utan pekar på nöden. Maria bejakade med hela sitt hjärta sin kallelse att bli Guds Moder. Genom att identifiera sig med jungfru Maria kan varje människa upptäcka sin egen välsignelse som Gud har skänkt oss i överflöd.

 

Ett gott nytt år tillönskar jag er alla!

Webbdesign: Peter Tynkkynen