Predikningar

Högmod går före ett fall - 10 söndagen under året 2018 B

Mina vänner, viktigt är det för oss kristna att komma ihåg att de första elva kapitel av första Moseboken skrevs inte för att återge historiska detaljer i vår närvarande mening men för att lära Israels tro och nödvändigheten av frälsnings historia som börjar med Abrahams kallelse i kapitel 12 vers 1. Redan från början människor som Gud skapad god till sin avbild gjorde vad ont var och var högmodiga och otacksamma för sina gåvor. Hon såg inte varför hon skulle tacka Gud eller tillbe sin skapare. Hon gjorde sig till sin mästare och gjorde vad hon ville. Resultatet blev kaos. De vållade inte ont endast till Gud men till sig och till medmänniskor.  Abel mördade sin bror Kain (1Mos 4).

I dagens första läsning (1 Mos 3:9–15) får vi en poetisk skildring av vad vår första förälder Adam och Eva gjorde och vad det fick för konsekvenser. Författaren ger en bakgrund till Abrahams kallelse.

Read more...

Ett med Kristus- Kristi kropps och blods högtid 2018 B

Mina vänner, idag firas Kristi kropps och blods högtid. Vi har alla hungriga hjärtan. Hjärtan som längtar efter sällskap och ett sätt att leva i gemenskap med Gud och få kraft hantera smärta och sorg. Eukaristin är det sätt på vilket Gud är på ett speciellt sätt närvarande i vårt liv. Kristi kropps och blods högtid instiftades i en tid när många förnekade att Jesus är närvarande i eukaristin. Det var på Herrens begäran till augustiner nunnan den saliga Juliana av LiègeI (1192–1258). Urban IV fastslog firandet av Kristi kropps och blods högtid för hela Kyrkan den 8 september 1264 genom bullan Transiturus.

Enligt talmud utvandringen från Egypten inträffade på en torsdag, Nisan 15: e. Detta innebär att den 10:e av samma månad blir en sabbat. Det var denna större sabbat (Sabbat HaGadol) som Herren befallde judiska familjerna att skaffa ett lamm åt sig för offer och ta det hem. Det blir påskalammet, korban Pesach som offras den 14:e Nisan (2Mos 12:3).

Read more...

Inbjudan till gemenskap, Heliga Trefaldighets Dag 2018 B

Mina vänner, i söndags firade vi Pingstdagen, som uppenbarade den sista personen av de tre gudomliga personerna. Den helige Ande uppenbaras som en annan gudomlig person i förhållande till Jesus och Fadern. Idag är det den heliga Trefaldighetens söndag. För Israel uppenbarade sig Gud som den Ende (5Mos 6:4–5). Gud uppenbarade sig stegvis för människorna. För att hjälpa oss förstå läran om Treenighetens Gud, gör kyrkofäderna distinktion mellan ’theologia’ och ’oikonomia’. Med det första menar de Guds innersta liv, medan de med det andra syftar på hur Gud genom sitt verk uppenbarar sig i världen. Gud har lämnat spår av sitt treeniga väsen i sitt skapelseverk och i den uppenbarelse som ägde rum under Gamla testamentets tid. ” Hela Bibeln ljuder av treenighet. Varje bok och händelse i Bibeln är tunga av mening. Det krävs en förståelse av skriftens ursprungliga språk och dess kulturella kontexter för att bättre förstå innebörden i det som de beskriver. Därför vänder jag mig till det hebreiska språket och kulturen i sökandet efter Guds natur. Det finns mycket i kristendomen som är tankeväckande, läran om treenighetens Gud är definitivt en av dem. Som människor är vi alla en social varelse som i sin natur är kallade till att upptäcka och leva i gemenskap. Kärleken till de andra är den ende som gör detta möjligt.

Read more...

Ger du efter för köttets begär?- Pingstdagen 2018 B

Mina vänner, idag firar vi Pingsten, Kyrkans födelsedag. Guds ande fyller hela jorden och förnyar jordens ansikte. Den 19 april fyllde den moderna staten Israel 70 år enligt den judiska kalendern. Det är en stor händelse och en stor anledning att fira Israel som nation. Jerusalem står i centrum av nyhetsrapporterna liksom den stod på pingstdagen. Herrens Ande uppfyller hela Jorden. Han uppehåller allt. Det är lätt att koppla bort Gud i allt som händer i vår värld idag och betrakta allt ur ett sekulariserat samhällets perspektiv. Men en värld som inte räknar längre med den andliga aspekten av livet riskerar att tappa sin själ and mål. Utan ande är Gud långt borta. Genom Anden blir vårt mänskliga handlande i liturgi och förkunnelse gudomliggjort. Fadern har utlovat att sända sin ande (Apg. 1:1–14). Se, jag ska låta min ande komma in i er, så att ni åter blir levande. I Joels bok får vi höra: ” Jag ska utgjuta min ande över allt kött …” (2:28). När Jesus steg upp inför lärjungarna till himlen, återvände de till Jerusalem för att vänta på löftet. Lärjungarna och Herrens moder väntade i uthållig bön på Andens utgjutelse, Faderns utlovade gåva (Apg. 1: 4 – 14). På pingstdagen uppfyllde Gud sitt löfte om att utgjuta sin ande över oss.

Read more...

Shalom Alechem- fred till er! 7:e påsksöndagen 2018 B

Mina bröder och systrar, Shalom Alechem-fred till er! Vi närmare oss pingsten. I torsdags firade vi Kristi himmelsfärd. Innan Kristus lämnade lärjungarna lovade han att sända åt dem den heliga anden. Den är fredens ande. "Frid, lämnar jag er, min frid ger jag er. Jag ger er inte som världen ger. Låt inte er hjärtan bli oroliga och låt dem inte rädda." (Joh 14:27). Shalom! Hälsningen till välkommen och farväl bland Guds folk i Israel och runt om i världen är inte rikedom, framgång eller till och med välstånd. Det är helt enkelt fred! Vi är sänt till världen för att genomsyra den med Kristi fred. Ett uppdrag som inte är lätt eftersom världen hatar oss för Jesu skull. 

Det är ganska svårt att höra Gud eller vila i hans närvaro när vi är upptagna med oro och rädsla. Jesus syftar till detta när han sade: "Kan någon av er genom att oroa sig lägga till en enda timme i sitt liv?" (Matteus 6:27). Hur får vi Guds fullkomliga fred mitt i världens misslyckanden? Svaret får vi av Guds ord: "De kommer att behålla fullkomlig fred [shalom shalom] de vars tankar är fasta eftersom de litar på dig" (Jesaja 26: 3).

Read more...

Webbdesign: Peter Tynkkynen