Predikningar

Mitt i den kristna sorgen är hoppet. Påskdagen 1 april 2018 B

Mina vänner, det finns ingen tvekan om att apostlarna och lärjungarna hade trott att långfredagens händelser hade gjort slut på all deras messianska förväntan och hopp om befrielse.  Uppståndelsen var fullständigt oväntad för lärjungarna. De hade glömt Jesus tidigare hänvisning till att han skulle uppstå från de döda. För dem Kalvaris grav var slutet på deras hopp.  De hade gömt sig bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Två var redan på väg tillbaka till sin hemstad på påskdagen, besvikna över Jesu misslyckande. De andra väntade på möjligheten att sticka från staden. Men uppståndelsen ändrade allt. Det oväntade, oförutsägbara händer. Lärjungarna kunde knappast tro på det som de hör – att Jesus hade uppstått. De var skeptiska och tvivlande. De blev övertygade endast när Jesus uppenbarade sig för dem.

Read more...

Dog och uppstod i Faders händer- Påskafton 31 mars 2018 B

Mina vänner, trots att Jesu historiska liv och uppståndelse skedde för tvåtusen år sedan här på jorden, gör våra liturgiska handlingar dem aktuella för oss. Genom dem blir vi samtida med Jesus och hans handlingar. De blir ständiga aktuella i liturgin. De förmedlar nåd som spränger tidens ramar. Påskdagen är både den tredje dagen i triduum och den första dagen i påsktiden. Påsken innebär att Kristus går in i härligheten. Och Kristi påsk är vår påsk. Med påsk börjar Gud sin nya skapelse. I denna heliga natt övergår Kristus från döden till livet. Den första påsken i Egypten skedde den 14 i månaden Nisan - den första månaden i hebréernas kalender. Hebréerna använder månkalender och den 14 var fullmåne efter vårdagjämningen. Därför varierar denna dag från år till år. Det är med anledning av detta vårt påskfirande också varierar.

Read more...

Från Hosianna till korsfäst, korsfäst - Långfredagen 30 mars 2018

Mina vänner, av naturen kan människa växlar från tro till otro, vänskap till fiendskap. Vi är inte konsekventa genom livet. Det finns hos var och en av oss benägenhet att ändra oss och anpassa oss med trenden och tider. Därför ser vi att samma människor som ropade Hosianna efter några timmar ropar nu korsfäst, korsfäst. Ingen av dem som Jesus tjänade var där för att försvara honom. Han var övergiven av alla. Petrus och de andra lärjungarna förutom Johannes saknade mod att vara vid hans korsfästelse. För mig är denna långfredagen en verklighet. Det var precis tre år sedan som min mor lämnade jordelivet. Jag kommer ihåg hur orolig, förtvivlade jag och mina syskon var under tiden min mamma kämpade för sitt liv. Därför känner jag vad sorger är för något, hur smärtsamt och lidelsefullt det var att hålla telefonluren och fråga minut för minut hur allt stod till. Tillslut, en av mina bröder sade: Mamma har gått’. Maria, Johannes och några kvinnor stod och såg Jesu kämpa till det sista. Att förlora en nära person ger oss inblick om hur långfredagen kan vara. Förutom Jesus som har drabbats av döden på långfredagen, tänker jag på Maria, hans mor som får se sin son mördas och andra familjemedlemmar, lärjungar och andra nära och kära som får vara med i Jesu tragedi. Vilken plåga och sorger! Ofta glöms dessa andra bort för att vi sätter fokus på Jesus, hans lidande, hans korsfästelse och seger över döden så mycket att vi inte kommer ihåg andra som led med honom.

Read more...

Vilket slöseri med balsam, Palmsöndagen 2018 B

Mina vänner, vår palmvigning och procession med palmerna är ett symboliskt deltagande i Jesu intåg i sin stad, Jerusalem. Att folket går ut för att möta Jesus och strö ut palmkvistar var en manifestation som visade att de betraktade Jesus som Messias. Därför jublade folket inför honom och erkände att han var den som kommer i Herrens namn. Det var en hyllningssång de sjöng. Ryktet om Jesus och om hur han uppväckt Lasaros hade spridit sig även bland grekerna. De flesta ville se Jesus. För ett tag sedan hade Jesus uppväckt Lasaros från de döda. Sedan dess betraktade folk Jesus som Messias, Davids son. Anledningen till detta var att endast Messias kunde besegra döden och endast Messias hade makt över liv och död.

Read more...

Herre, vi vill gärna se Jesus, 5:e söndagen i fastan 2018

Mina vänner, snart är vi i stilla veckan. I dag är det den sista veckan som vi under fastetiden följt Jesus på hans lidandes väg. De flesta av oss plågas av oro inför allt som händer i Kyrkan och i världen idag. Ingen av oss kan förneka att det finns allvarliga skäl till oro. Många undrar varför de ska behålla sin tro. Förvirringen är så stor att många inte längre vet vart de är på väg. De vet inte varför de har sin tro eller varför de fortsätter tro på en Gud som leder världens gång när det verkar som om det är människor som är herrar över historien och världen. Begäret efter pengar och nöjen tar över de flesta av oss så att vi är beredda att döda  medmänniskor som vi anser står i vägen för vår tillfredsställelse. Av erfarenhet vet vi att det nya livet i Kristus är en ständig kamp. Ändå i livets viktiga skeden, i stunder av oro, förändring och förtvivlan kan vi gå till skriften för att söka inspiration. I svåra tider kan vi gå till skriften för att få vägledning och låta Guds ord läka våra sår och stilla vår oro. Som kristna behöver vi tala med övertygelse och från hjärtat, fast övertygade om Guds makt att rädda. Varje dag manar oss att ta den som en gåva från Gud samtidigt akta på varje människas värdighet som vunnits med Kristi blod. 

Read more...

Webbdesign: Peter Tynkkynen