Predikningar

Gå bortom Nikodemos 4:e söndagen i fastan 2018

Mina vänner, tron har på nytt blivit ifrågasatt. Idag är det inte självklart att det finns moraliska sanningar som det var tidigare. Kristi person och verk ifrågasätts överallt i världen.  I torsdags fick jag ett telefonsamtal från en ung kvinna som vill lämna kyrkan. Hon frågade hur man gör för att gå ur kyrkan. Efter att jag hade förklarat för henne hur detta sker frågade jag henne om jag fick ställa en fråga till henne. Hon svarade ja. Då frågade jag henne varför hon vill gå ur kyrkan. Hon svarade att hon inte längre tror på Gud. Hon säger att hon är homosexuell och har barn och hennes tro går inte ihop med kyrkans tro. Tragiskt inte bara att hon vill lämna kyrkan men också att hon inte längre tror på Gud. Detta är ett medvetet val. Det är som att gå i Satans fotspår: non serviam (Jag vill inte tjäna).  Det är tankeväckande och kanske rentav förvirrande och oförståeligt att människan inte har förändrat sin natur sedan hennes skapelse.  Våra förfäder, det första människoparet valde bort Guds vägledning. De ville bara göra vad de själva tyckte var rätt (1 Mos 3: 1–6, 22–24). Detta blev början till positivismen som menar att vad som är beslutat av en människa blir det rätta. Det onda som sker i världen idag är också konsekvenser av deras själviska val. Var och en av oss står inför ett val varje dag, att välja följa Guds ord eller välja bort Guds ord. Den mest oförnuftiga sak i livet är att inte tro på Gud, då himlen och jorden förkunnar hans härlighet.

Read more...

Dårskap för hedningarna, 3:e sön i fastan 2018

Mina vänner, vi lever i en tid som på allt sätt verkar galen, trolös, förhatlig, självisk, girig. Det är en tragisk och syndig världen som inte längre räknar med evigheten. Det är en tid som brister på respekt, integritet, heder, sanning, barmhärtighet, försoning, godhet och rättvisa. Satans lögner sprider och vinner folk överallt. Idag finns inte Kyrkans fiender endast utanför men också inne i kyrkan. Många är fyllda av oro och förvirring. Det verkar som vi lever i det sista tiden och den onde samlar så många i sitt mörker. Runt om i världen är det värderingar som förnekar, förlöjligar och förhånar Gud som firas. Vi ser massa avfall från evangeliet. Många kristna har blivit apatiska, likgiltiga och gläder sig i att förhåna. Gud Vi påminns idag att reflektera över vår relation till Guds lag och hur vi missbrukar Guds namn och allt som hör till honom till egen vinning genom att göra Gud till en handelsvara eller kommersialisera Guds ord. 

Read more...

På Moria och Tabor 2:a söndagen i fastan 2018

Mina vänner, efter syndafloden upprättade Gud ett förbund med Noa för alla levande varelser på jorden. Tecknet på detta förbund är regnbågen. Noa hade tre söner som gick ur arken nämligen: Sem, Ham och Jafet. Ham var far till Kanaan. Skriften berättar att alla människor på jorden härstammar från dessa tre söner. Av intresse i denna släkthistoria kan nämnas att när Mohammud Abbas, Palestinas president besökte och talade vid FN:s säkerhetsråd förra veckan talade han om att palestinierna härstammar från Kanaan. Därför var de i Jerusalem innan judarna kom dit. Kanaan var den yngste av Noas söner. Han såg sin fader naken och berättade för sina bröder: Noa var berusad efter att ha druckit mycket vin som han själv odlade. För det Kanaan gjorde blev han förbannad av sin far och gjordes till slav för sina bröder. Förbannelsen är över Kanaans huvud (1 Mos 9:20-28).

Abram härstammar från Sem och han fans var Terach med två andra bröder: Nachor och Haran- Bibeln berättar att Haran var far till Lot som dog före sin far. Terach som levde i Ur i Kaldeen utvandrade med Abram, Lot och Saraj till Kanaan men stannade i Haran. Abram utvandrade till sist till Kanaan (Shekem), ett land i vilket det på den tiden bodde kananéer (1 Mos 12:6). Abram fick ett löfte av Herren att han och hans ättlingar skulle ärva landet. Hungersnöd i Kanaan tvingade Abram att utvandra vidare till Egypten.

Read more...

Andra chansen 1: a söndagen i fastan 2018

Mina vänner, för dem som längtar efter ett personligt, djupt och intensivt böneliv är fastetiden ett utmärkt tillfälle att tränga in i Guds liv och växa och bli mer och mer ett i honom. Det är min övertygelse och erfarenhet att Gud genom sitt ord verkligen vill ha en hälsning till människor i vår tid, till var och en som öppnar sig för denna otroliga källa av hopp, trygghet och frid i en tid av oro. I sitt ord avslöjar Gud sin hemlighet som vi inte kan veta på något annat sätt. Fastetiden berör och inspirerar många. Fasta finns hos många av världsreligionerna. I traditionell religion förekommer fasta och abstinens. Bland frestelserna rör det sig om synd, mat, dryck och sexualliv. Fastetiden kan inspirera fler än den som ägnar sig åt den. Den är en tid med tröst och hopp.

”Vid den tiden drev Anden Jesus ut i öknen, och han vari öknen fyrtio dagar och nätter och sattes på prov av Satan,” så skriver evangelisten Markus i dagens evangelium (Mark 1:12-15). I vår värld finns obegripliga lidanden för miljoner människor som dödas, våldtas, fördrivs runt om i världen. Somliga pekar ut religionerna som orsak till konflikter och krig. Vissa människor som Richard Dawkins hävdar att det är religionerna sin skapar åtskillnaden mellan ”oss” och ”de andra”. Det är detta menar han som driver oss att döda ”de andra”. Resonemanget går ut på att om världen på något sätt helt kunde avskaffa religion skulle världen erfara mer fred.  Att religionen pekas ut som orsaken innebär att så länge religion finns kan vi i världen inte leva i ro och frid.

Read more...

De som står utanför lägret- 6:e söndagen 11 feb 2018 B

Mina vänner, dagens första läsning och evangelietext har vid första anblicken ingenting att göra med kristendom men ger oss en inblick i judendomen vilket är viktigt för vår förståelse av den miljö som Jesus och Paulus och många av de första kristna verkade i. Texten ger oss värdefull kunskap om hur man inom judendomen förstod spetälska och förhållandet till denna sjukdom.

Tredje Moseboken kallas på grekiska för Leviticus (3Mos 13:1–2, 44–46). Boken har fått sitt namn av Levi stam eftersom den var den prästerliga stam som utövade tjänsten i templet. Det var Septuaginta, den grekiska översättningen som gav boken namnet. Boken innehåller regler om tillbedjan till Gud, vigning av präster, deras skyldigheter och rättigheter. Den har regler om mat, juridisk renhet och orenhet. Spetälska är en av de sjukdomar som regleras i boken. Det var prästernas jobb att deklarera någon som spetälsk eller ren från sjukdomen. De fungerade i detta sammanhang nästan som läkare. På de tiden kunde inte spetälska behandlas. Man led av den hela livet. Varje smittad med sjukdomen gjorde personen oren och han eller hon kunde inte delta i den liturgiska och sociala gemenskapen. De var isolerade, det vill säga exkommunicerad från samhällslivet. De tvingades ringa klocka för att varna andra när de råkade passera. Det måste ha varit smärtsamt för dessa människor. Som social varelse ligger det i vår natur att leva i gemenskap med andra.

Read more...

Webbdesign: Peter Tynkkynen