Predikningar

Jerusalem en andlig snarare än politisk fråga, Kyndelsmässodagen året B 2018

Mina vänner, idag samlas vi för att fira Herrens frambärande i templet. Maria och Josef frambar Jesusbarnet fyrtio dagar efter sin födelse enligt lagens föreskrifter. Dessa har två olika delar. Den första är en åminnelse av räddningen från Egypten (2 Mos 13:12-15). ”Och allt förstfött av människa bland dina söner skall du lösa” (2 Mos 13:13). Den andra handlar om kvinnors rening efter att de fött barn om den kan vi läsa i 3 Mos 12. ”När en kvinna föder barn och det är ett gossebarn som hon har fött, så skall hon vara oren i sju dagar”. Efter barnets omskärelse ska kvinnan stanna hemma trettiotre dagar. Därefter ska hon frambära ett årsgammalt lamm som brännoffer och en ung duva eller en turturduva som syndoffer. Om föräldrarna inte har råd med detta ska hon föra fram två turturduvor eller två unga duvor, en till brännoffer och en till syndoffer. Eftersom Maria och Josef inte var rika fick de ta alternativet för de fattiga.Mycket av kristendomen har förlorat förståelsen av att ett av de bästa sätten att berika sin tro på Messias (Jesus) är att förstå Herrens fester. Genom att observera dessa fester kan du se den stora bilden av Guds frälsningsplan för världen och börja hitta Messias Yeshua i varje Herrens fester. Sedan jul har vi firat några av dessa magnifika högtider. Dessa Herrens högtider ger oss möjlighet att se den stora bilden av Guds frälsningsplan för världen så att man kan börja hitta Messias Yeshua i varje Herrens fest. I dag firas högtiden Herrens frambärande i templet.

Read more...

Slippa bekymra er 4:e sön under året 2018

Mina vänner, hos evangelisten Markus läser vi om konkreta händelser.   Söndagens evangelietext utspelar sig i Kafarnaums synagoga där Jesus predikar med makt och alla överväldigas av hans undervisning. Kafarnaum eller Kapernaum (nuvarande Kefar Nahum) var en stad i Israel vid Gennesaretsjöns norra strand. Enligt Nya Testamentet var Kafarnaum centrum för Jesu verksamhet. Staden omnämns i Lukasevangeliet, och i Matteus-evangeliets 4:13 anges staden som Jesu hem. Staden är sedan länge en ruin. Den har grävts ut i omgångar av arkeologer, främst tyska. Stadens historia är mycket fragmentarisk. Staden Kafarnaum vid Gennesarets norra strand ligger sedan länge i ruiner – och det är en tankeställare för dagens kristna. Fortfarande kan man se grunden av den gamla synagogan i svart lavasten. Och vid ruinerna av den synagoga som senare uppfördes på samma plats, troligtvis på 300-talet e Kr, kan man slå sig ner på en stenbänk och bli påmind om att det var precis här som Jesus botade en man besatt av en ond ande (Mark 1:23–27). Det var precis vad jag gjorde vid två olika tillfällen jag besökte platsen.  

Read more...

Tiden krymper 3:e sön under året 2018

Mina Vänner, ”Tiden är inne” (Mark 1:15). Frälsningstid är redan inne, och vi påminns om att tiden krymper.  Liksom Jesus drog sig undan i öknen under fyrtio dagar, får vi under Andens ledning förbereda oss för att ta emot den tid som nu är. För att kunna ta emot detta glada budskap och förvandlas av det, måste vi också få smaka något av öknens ensamhet och enkelhet. Vi får upptäcka den helt speciella glädje som ligger i att kunna avstå från vår tid, våra pengar och nöjen för att sätta Gud och vår nästa i centrum. ”Omvänd er och tro på budskapet” (Mark 1:15), säger Jesus. Som kristna måste vi alltid vara beredda att omvända oss från allt vad synd och själviskhet heter. Dagarna 18–25 januari kring den helige Paulus fest har blivit viktiga dagar för kyrkorna varje år. Böneveckan för kristen enhet firas från 18 – 25 januari varje år. Paulus omvändelsens fest infaller i år torsdagen den 25 jan. Eftersom den  för MSP är en högtid kommer vi  att fira den nästa söndag den 28 jan.

Read more...

Ni tillhör inte er själva - 2: a sön under året B 14 Jan 2018

Mina vänner, ”ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt”. Vi håller skatten i lerkärl. ”Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss” (2 Kor 4:7). Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt (2 Kor 4:18). Ty i honom är det som vi lever och rör oss och är till… (Apg. 17:28). ”Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus” (Psaltaren 36:9). Vi lever i en materialistisk atmosfär där vi har svårt att prioritera andligheten. Paulus liv lär oss att man aldrig ska vara för säker på sin sak. Det är alltid fel at döda andra för att de inte tänker och tror som vi. En värld som präglas av orättvisor, grymhet, våld, fattigdom, hunger och nöd sticker i ögonen. Profeter behövs i vår tid.

Read more...

Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud - Herrens Dop 2018

Mina vänner, idag är det firandet av Herrens Dop. Igår var det Epifania, Jesu uppenbarelse till alla folk. Jesus gör sig känd så att vi kan ha liv i honom genom dopet. Med Jesu dop av Johannes Döparen i Jordan börjar hans offentliga verksamhet. Hos evangelisterna framställs Jesus som arvingen till Guds löften till Abraham och på samma gång arvtagaren till det som Gud utlovat David. Kristi dop är vårt dop, vår död och vår uppståndelse. Det är vår nedstigande till döden och vår uppstigande från dödsriket. Därför är vårt firande av Herrens dop idag viktigt för oss kristna. Dopet talar underbara livets ord, av makt och seger. Det talar verkligen till oss kristna. Det hjälper oss att bättre förstå vilka vi är och kallas för att vara. Det visar oss visionen Gud har för oss. Dopet är Guds tecken över oss, en sort tatuering som inte går att ta bort.

Read more...

Webbdesign: Peter Tynkkynen