Predikningar

Moses stol 31 sön A 2017

Mina vänner, när jag läste dagens första läsning (Mal 1:14b - 2:2b; 2:8–10) fastnade jag för varningar som Herren Sebaot ger till präster för att de har avvikit från vägen och genom sin undervisning har gjort att många kommit på fall. De håller sig inte längre till Guds vägar utan har anseende till personen. De har fördärvat förbundet med Levi. De handlar trolöst mot varandra.  Det är samma tema som återtas i evangeliet (Matt 23: 1–12). Jesus varnar folket för de skriftlärda och fariséerna som liksom dagens präster inte handlar efter sin lära.  De skriftlärda och fariséerna har satt sig på Moses stol. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem”. De gjorde allt för att människor skulle lägga märke till dem. Så som vi har brännande frågor i kyrkan hade de liknande frågor som var känsliga för de flesta. Liksom folket vid Jesu tid står vi inför samma uppmaning. Konflikten mellan Jesus och de skriftlärda och fariséerna slutade i Jesu korsfästelse. Att stå emot dagens konspiration mot Guds ord som finns hos falska präster, profeter, apostlar och samhället kan jämföras med martyrdöden.

Read more...

Är vi inte alla främlingar? 30 sön A 2017

Mina vänner, idag är vi frestade att enbart intellektuellt acceptera det kristna livet medan dess moraliska implikationer inte angår oss. Under veckan hade jag ett samtal med en person som berättade hur vissa kristna ledare säger att de inte är intresserade av att ta emot flyktingar. Jag kunde knappast tro det och var chockad över att detta skulle förekomma ibland dem som är kallade att vara herdar för Guds folk.

Bibelord är ord att lita på och leva efter. Vi behöver höra vad Bibeln säger kanske idag mer än någonsin. Orden är lika aktuella idag som de var när de först sades. Herren sade till Mose: ” En främling skall du inte förorätta eller förtrycka. Ni har ju varit främlingar i Egyptens land”. Judarna i gamla tider och i moderna tider har varit främlingar i många länder. Efter revolten 6 e.Kr. skingrades judarna bland alla folk. Det var först 1948 som de kunde återvända till hemlandet och börja återuppbygga landet.

Read more...

De konspirerar mot dig– 29 sön A 2017

Mina vänner, av erfarenhet vet jag hur det känns när folk eller när vissa mäktiga människor får nästan en hel by att vara emot dig och din familj. I deras girighet och strävan efter makt lurar de fattiga människor medan de låtsas vara uppriktiga, ärade människor som lever enligt Guds ord. De använder de traditionella forumen som deras plattformar och fortfarande kontrollerar kyrkans plattform för sina onda konspirationer. Många av oss blir offer för denna grupp människor. Vi har blivit alltmer sårbara för rena fabrikationer och konspiratoriska teorier, folk som inte kan skilja åsikter från fakta. Vi hjälper till att avhumanisera andra och glömmer att se bilden av Gud i dem. Vissa människor gör det till sitt projekt för att ta oss ner. När detta sker kan somliga undra om det inte vore bättre att aldrig ha fötts. I bland kan det synas så mörkt i ens liv att allt verkar förlorat. Cicero berättade för över tvåtusen år sedan om ett vulkanutbrott. I två dagar täcktes världen av ett mörker så tjockt att folket på gatan inte såg varandra. Man trodde världens undergång börjat. På tredje dagen var himlen åter klarblå. Man hade fått igen allt från början, sitt eget liv, varandra, världen. Allt lyste i klara färger. Natten bådar alltid till morgondagens ljus. Dagens svårigheter ska också passera och när det känns mörkast är det också när dagen bryter fram. Endast Gud är Gud alla andra är avgudar och verk av människohänder. Säkraste kortet är att stanna vid Guds ord alla andra vägar leder till undergång.

Read more...

Är det fåfängt att tjäna Gud? 28 sön A 2017

Mina vänner varför har många blivit likgiltiga i världen? Händelser runt om i världen förefaller ge de ogudaktiga rätt. Det verkar som allt går bra för dem. Av denna anledning kan de gudaktiga börja tala hård mot Gud. Redan i Malakis bok läser vi detta: Ni har talat hårda ord mot mig, säger Herren. Nu frågar ni: »Vad har vi då med varandra talat mot dig?« Ni har sagt: »Det är fåfängt att tjäna Gud. Eller vad vinning har vi av att vi håller vad han har befallt oss att hålla, och av att vi går i sorgdräkt inför Herren Sebaot? Nej, de fräcka vill vi nu prisa lyckliga, ty de som gör vad ogudaktigt är blir upprättade, de går fria, hur de än frestar Gud.  Viktigt är det att lyssna till vad Herren säger i detta sammanhang: ”Men för er, ni som fruktar mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp, med läkedom under sina vingar”(Mal 3: 13 - 4:2a).

Read more...

Varför bar den vilddruvor? 27 sön A 2017

Mina vänner, det är samma tema som går genom dagens första läsning och evangelietexten. I dagens första läsning (Jes. 5:1–7) får vi höra om en person som berättar om hur hans vän har ansträngt sig för att hans vingård ska få allt som behövs för att den ska bära frukt. Till slut bär vingården vilda druvor istället för äkta druvor. Av erfarenhet vet vi att bekymmer för framtiden gör att vi ibland gör fel saker. Vi har bekymmer för mat, dryck och kläder. Vi gör oss bekymmer för pengar, med vilka vi kan köpa dessa ting. De flesta tror att om de kan samla tillräckligt mycket med pengar, skulle de bli utan bekymmer. Därför anstränger sig många för att nå dit. Paradoxen i det hela är ju att genom att vi vill göra oss fria från bekymmer gör vi oss bekymmer.

Read more...

Webbdesign: Peter Tynkkynen