Predikningar

Vi är sändebud för Kristus, Den helige aposteln Paulus omvändelse dag 2009

HästMina vänner,

med stor glädje och stolthet firar vi den helige Aposteln Paulus omvändelses dag.

För Kyrkan är det i år ett dubbelt firande. För S:t Paulus Missionärer orden är det dessutom något mer. För det första är det firandet av Paulus omvändelse och för det andra, är det Paulus tvåtusen års jubileum och för det tredje är det vår ordensfest.

Paulus omvändelse (34 e.Kr.) skedde cirka fem år efter Herrens död, medanPaulus var på väg till Damaskus för att förfölja de kristna.

Webbdesign: Peter Tynkkynen