Predikningar

Lev inte längre som hedningarna 18 sön 2018 B

Mina vänner, med den helige Paulus riktar vi dessa ord till er: ”Ni har lärt känna Kristus. Därför ska ni sluta leva som förut; ni ska lägga av er den gamla människan. Se till att ni förnyas i anden och förstånd. Klä er i den nya människan". Paulus ord betyder mycket i denna tid av Pridefestivaler som åter klär dessa anhängare med den gamla människa, avskyvärt beteende, sjukt och perversa som många tvingas att beskåda i det offentliga rummet. Hunger driver folket att söka efter Jesus för att få något att äta. Hunger gör att många i vår tid säljer sin själ. Genom historien har människor revolterat mot Gud och sin vilja för världen. Vi bör därför inte bli överraskade med de avskyvärda saker som är kännetecknen för Pridefestivaler. Det är inget annat än satansdyrkan-Sodom och Gomorra i nya skepnad.

Alla vet ju att många tusen människor runt om i världen hungrar och svälter. Marxistisk ideologi förstod detta och grundades på det. Dess kärnpunkt var att sörja för att all hunger och svält upphör och öknen bli till bröd. Hunger har alltid varit ett mänskligt problem. Konceptet hunger framkommer 134 gånger i Gamla testamentet. Märkligt nog den hebreiska roten av ordet "bröd" består av samma konsonanter av verbet "att slåss", som om att ange att kampen för mat är orsaken till krig. När Israel saknade bröd klagade dem mot Herren: "I Egypten satt vi ner för att äta allt bröd" (2 Mos 16: 3).

Read more...

Jesu svar på fattigdom och hunger i världen 17 sön 2018

Mina vänner, många av er känner till att jag har grundat en välgörenhetsorganisation eller ideella förening, SpringAid International Development (SAID) som ägnar sig åt fattigdom bekämpning i världen. Idag finns vi i två länder i Afrika, tre i Europa och ett i Amerika. Genom entreprenörskap, hälsofrämjande arbete, social boende, mikrofinans och utbildning samarbetar vi med de fattiga och marginaliserade för att de ska kunna besegra fattigdom och hunger. Sedan 2008 då organisationen grundades har vi nått tusental människor och hjälpt många att förändra sina liv. Min inspiration i detta arbete finns i berättelserna som vi läser i båda dagens första läsning och dagens evangelium. Nu får vi ge oss i texterna.

Liksom många har jag alltid tolkat texterna i ljuset av eukaristin. Men att enbart ha eukaristin för ögonen när det gäller dessa texter skulle inte göra rättvisa mot dem. Det var en fallgrop som jag och troligen många fallit offer. I dag kan jag konstatera att jag har fått en bättre och djupare insikt om dessa texter och hur de borde tolkas med hänsyn till kontexterna och hur tillämpas de idag, i vår tid.

Read more...

Ty han är vår fred 16 sön under året 2018 B

Mina vänner, vi vet att det är mycket svårt att hålla sin tro levande i vår tid, särskilt som många starkt troende tappar sin tro och lever som om de som inte känt Herren. Vi lever i en värld som går långt från Gud. Vi finner folk vilka har som enda syfte i sitt liv att ta ut allt de kan i detta korta liv på jorden. De glömmer helt och hållet att deras verkliga mål i livet är att komma in i himmelriket. Vi lever i en förändrad tid med brist på allt heligt. Det kan inte tas för givet idag att de som regelbundet besöker gudstjänsterna verkligen tror på Guds ord eller lever efter det. Vi söker frid och fred i fel platser. Endast några få är övertygade om att Herren är vår fred. Därför har vi ett ansvar att ständigt förkunna och vittna om evangeliets budskap.

Profeten Jeremia talade mot folkets ledare såväl de religiösa som de politiska ledarna. Det var ett budskap liknande det som vi hörde förra veckan från profeten Amos mot Israel. Tider av framgång och belåtenhet gjorde att folket glömde sin Gud och levde i likgiltighet mot Gud och hans ord. Idag är det Juda-folkets tur att få höra det som Gud riktar mot dem genom Jeremia. Trots de otroliga och mäktiga ting Gud gjorde för dem, lyssnande de inte på honom.

Read more...

Gå och profetera för mitt folk, 15 sön B 2018

Mina vänner, för varje dag som går förstår jag ännu bättre att det enda sättet att lyda Gud är att sätta Guds ord i handlingar i vardagssituationer. Hela världen går genom en otrolig förändringsprocess. Mycket lidande orsakats av det apati och likgiltighets som råder runt om i världen. Min erfarenhet med min senaste vistelse i Nigeria är att det flesta som kallar sig kristna, tar inte avstånd från mörkrets makt och därför lever inte i Guds dopets nåd. Många gläder sig och blir starka i det onda. Nu behövs mer evangeliets vittne mer än någonsin.

Att vi är välsignade av Gud är knappast något vi behöver tvivla på. Att Gud sände sin ende Son till världen därför att han älskar oss är ett faktum. Tack vare detta faktum kan vi aldrig förneka Guds kärlek. När vi stöter på lidande eller svaghet hos oss själva eller andra kan vi inte glömma att Gud har välsignat oss genom Kristus med all andlig välsignelse som finns i himlen. Det är inte en historisk händelse i den meningen att den tillhör det förgångna, utan Han ger sin Son i evigt presens. Jesu uppståndelse är nog är demonstrera Guds kärlek och kraft i oss.

Read more...

Var alltid vid gott mod 11:e söndagen under året 2018

Mina vänner, jag har alltid fascinerats av antika grekiska filosofiska tänkandet. Nu tänker jag på Epikuros. En av hans populäraste citat lyder:  ”Om Gud lyssnade på människornas böner, hade alla män snabbt gått förbi; ty de ber alltid för onda mot varandra”. Att dyka in i filosofiska världen kan man likna till Jesu användning av liknelser i sin förkunnelse till folket. I liknelser kan vi förnimma hur Jesus levde och lärde. Hur tolkar vi dessa liknelser? Det går för oss lite på samma sätt som för Jesu samtida och även för hans lärjungar. Liknelser är mångskiktade inbjudningar till att tro på Jesus. Kunskap om Gud kräver hela människans engagemang. Filosofi är inget ämne för den icke engagerad. Detta är något som inte kan nås utan omvändelse. I en av synd präglad värld, måste jaget brytas upp och öppna sig för en ny kärlek. Jesus klargör med liknelsen hur synden kan leda till större kärlek. Vi måste varje gång fråga vad Jesus vill säga oss med varje enskild liknelse (mashal).

Read more...

Webbdesign: Peter Tynkkynen