MÄSSTIDER OCH INFORMATION, veckoblad 4:e påsksöndagen 22 april 2018 B

Fjärde påsksöndagen

1:a läsningen Apg. 4:8-12
Psaltaren                                      Ps 118:1,8-9, 21-23, 26, 28-29
2:a läsningen  1 Joh 3:1-2
Evangeliet  Joh 10:11-18

Lördag 21 april

10.00 Mässa

Söndag 22 april

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

Måndag 23 april

18.00  Vesper

18.30  Mässa

Tisdag 24 april 

18.00 Vesper

18.30  Mässa

Onsdag  25 april 

18.00 Vesper

18.30 Mässa , S:t Markus, evangelist

Torsdag 26 april

18.00 Vesper

18.30 Mässa 

Fredag 27 april

18.00 Vesper

18.30 Mässa 

Lördag 28 april

14.00 Mässa El Shaddai

 

VALLFÄRD TILL OSKARSTRÖM

Årets rosenkransvällfärd till Oskarström äger rum den 26maj. Var god och anmäl dig

TRÄDGÅRDSDAEN

Den sker lördagen  den 12 maj och börjar med morgonmässa kl 10.00. Välkomna!

VILL DU SJUNGA MED OSS?

Torsdagen den 27 kl. 19.00 (efter kvällsmässan) kommer det svenska kören att öva. Kom och hjälp oss bilda en kör grupp som kan bidra till vår liturgi i församlingen.  Välkomna!

BLOMMOR TILL KYRKAN

Vi är tacksamma till alla er som vill ge blommor till kyrkan. Det är fint att se att ni vill smycka kyrkan till Herrens ära. Ibland är det dock alltför många som kommer samtidigt med blommor-då vet vi nästan inte, var vi ska ställa alla blommorna. Därför försöker vi ordna så, att  du får skriva vilken söndag du vill ge en blomma till Herren. På så vis kommer din blomstergåva inte försvinna bland alla an

OBS! Kom ihåg att det endast ska vara levande blommor och växter– inga plast eller tygblommor alltså.

ENGAGEMANG I FÖRSAMLINGEN

Först vill jag börja med att rikta ett stort tack till er alla som deltog aktivt i påskfirandet. Ert deltagande och feedback betyder allt för vår församlings arbete. Utan att ni visar intresse kan inte vår församling veta exakt vad vi skall förbättra och utveckla för att motsvara era behov och pastoralstrategi utvecklas. Arbetet i församlingen kräver alla medlemmars insats, engagemang och intresse så att tillsammans vi kan ta fram nya verktyg för att bemöta de utmaningar som vi står inför som troende i dagens samhälle. 

VÄRLDSUNGDOMSDAGAR

Hålls i Panama 22-27 januari 2019.  Åldersgräns 18 år. Anmälningsperiod 1 januari-30 april 2018. Pris 15.000 kronor. Se  www.panama2019.PA. Anmäld dig på www.suk.se Programmet ligger på bordet i vapenhuset.

SUK

Du som är barn/ungdom är väl med i SUK, Sveriges Unga Katoliker? Om inte gå in på deras hemsida www.SUK:SE och anmäl dig som medlem. Det är gratis. Alla medlemmar som är under 13 år får tidningen Angelus gratis hem i brevlådan. Angelus utkommer  med fyra nummer per år.

BE MED PÅVEN I APRIL 2018

UNIVERSELL

Universell: att de styrande med ansvar för ekonomin har modet att avvisa alla former av utslagning, och finner nya öppningar inom ekonomin.

Vill du delta i påvemässor, liturgiska förrättningar med påven eller i generalaudiensen som påven brukar hålla varje onsdag? Då behöver du förhandsbeställa gratisbiljetter. Du får inträdesbiljetter till arrangemangen via websidan för "Prefekturen för det påvliga hushållet" (Prefettura della Casa Pontificia).

BIBELN I DITT LIV

Det är väl känt att likgiltighet för Bibeln också är likgiltighet för Gud. Läs Bibeln! I den talar Gud till dig på ett speciellt sätt. Hans ord är Hans makt.   För dig som längtar efter bibelfördjupning finns det två terminer halvfart distans kurs samt resa till det Heliga landet en vecka i mars. Kursen arrangeras av Sankta Elisabets Folkhögskola –www.elisabet.se och startar  den 20 Augusti 2018. Ansök senast  15 maj.

EVIGHETSLAMPAN BRINNER
Under veckan brinner evighetslampan i tacksamhet för Ethel och Freddie. Låt oss tänka på dem under veckan.  Du kan boka evighetslampan för dig och de som du vill be för. Ring expeditionen på 031 78 77 600. Man ger ett stipendium som stöd till församlingens karitativa arbete på minst 100 kronor.

SÅNGBÖCKER– CECILIA

Våra sångböcker minskar i antal. Har du tagit hem någon av dem av misstag ber vi dig lämna de tillbaka till kyrksalen. Vi har förra veckan köpt i ytterligare tjugo stycken. Samtidigt vill vi be föräldrar att inte låta sina barnen leka med dessa sångböcker och göra dem trasiga.

JAG VILL LÅTA LÄSA MÄSSA FÖR MIN INTENTION

Fråga din kyrkoherde eller någon annan präst om han kan ta emot din önskan. Man ger ett s.k.  mässtipendium på ca 50 kr.

FJÄRDE PÅSKSÖNDAG
Apg 4:8-12; Ps  118:1, 8-9, 21-23, 26, 28-29; 1 Joh 3:1-2; Joh 10:11-18

 

INFORMATION IN ENGLISH

LIFE IN THE SPIRIT PRAYING OVER

We like to invite you to El Shaddai Charismatic Life in the Spirit praying over next Saturday, 28 April. This marks the conclusion of weeks of intensive walking with the Lord by the members of the group.  Please let us join the members of El Shaddai Charismatic  Prayer Partners to pray for a fresh outpouring of the gifts of the Holy spirit upon all the members who will be prayed over.

PILGRIMAGE TO OSKARSTRÖM

The Annual Rosary pilgrimage to Oskarström  takes place on 26 Maj. It will serve as the end of the spring term for those participating in our religious instruction classes

THE BIBLE IN YOUR LIFE

It is a known  fact that ignorance of the Bible is also ignorance of God. It is unfortunate that many Catholics are not investing in the word of God. Please read your Bible. In it God speaks to you in a special way. In His word is His power!

MAKING THE COMMUNITY A FAMILY

We are blessed to have people from different parts of the worshipping together. We are also truly blessed to belong to the Catholic Church where the liturgy is the same all over the world. It would be wonderful to make our liturgy a worship of one family in  spirit and truth. Why no make a concrete contribution to the spiritual growth of this family through joining the choir, lay readers, alter servers, prayer group, preparing and serving coffee..? 

BECOME AN ASSOCIATE MISSIONARY OF ST PAUL (AMSP)

There are different ways of going to the missions. Some people become missionaries by leaving their own countries. Some others become missionaries by supporting those who leave their countries by making spiritual and material contributions. AMSP are those who support the MSP in their work for the missions in about 22 countries around the globe through prayers and financial aids. Please contact any of the  MSPs in the parish  for more information on how you can join.

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen