MÄSSTIDER OCH INFORMATION, veckoblad vk 20, Pingstdagen 20 maj 2018

Published on Friday, 18 May 2018 09:14
Written by Chikezie Onuoha MSP

Pingstdagen

1:a läsningen Apg. 2:1-11
Psaltaren                                      Ps 104
2:a läsningen Gal 5:16-25 (1 Kor 12:3b-7, 12-13)
Evangeliet  Joh 15:26-27, 16:12-15 (Joh 20:19-23)

Lördag  19 mai

10.00 Mässa, S:t Johannes I

14.00 Mässa med El Shaddai

Söndag  20 mai

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

TIDEN UNDER ÅRET

Måndag 21 mai

18.00  Vesper

18.30  Mässa, S:t  Kristoffer Magallanes, präst and hans följeslagare

19.00 Rosenkransen

Tisdag 22 maj

18.00 Vesper

18.30  Mässa, S:ta Rita Cascia

19.00 Rosenkransen

Onsdag  23 maj

18.00 Vesper

18.30 Mässa

19.00 Rosenkransen

Torsdag 24 maj

18.00  Vesper

18 .30  Mässa, Vår Herre Jesus Kristus, den evige översteprästen

19.00  Rosenkransen

Fredag 25 maj

18.00 Vesper

18.30 Mässa, S:t  Beda Venerabilis

19.00 Rosenkransen

Lördag 26 maj

INGEN MÄSSA - Vallfärd till Oskarström

 

BESÖK AV VÄNFÖRSAMLING FRÅN TYSKLAND

Vår vänförsamling i Tyskland, Sanct Maria Magdalena, Bonn besöker oss från och med ikväll 20—24 mai 2018. Kyrkoherde  dekan Alfons Adelkamp och kaplanen Gideon är med gruppen. På församlings vägnar vill jag hälsa dem värmt välkomna och en välsignad besök i vår församling och stad. Välkommen på tisdag kväll för att fira  tillsammans med dem kl 18.30. Det är vår förhoppning att vår vänskap ska växa och berika båda församlingarna. 

VALLFÄRD TILL OSKARSTRÖM

Årets rosenkransvallfärd till Oskarström äger rum den 26 maj. Alla barn som deltar i trosundervisning tillsammans med föräldrar och kateketerna förväntas delta.

Alla barn åker grattis medan vuxna betalar 150 kr. Anmälan kan göras på expeditionen tel 031 78 77 600  eller på listan som ligger på bordet i vapenhuset. Du får gärna betala via swish eller betala kontant till Robert eller Doris.

Andlig Ledare: Anders Kardinal Arborelius OCD

Tema: ”Vår inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud”

Busen tar 50 personer . Först till Kvarn gäller. Samling på gården kl. 07.45. Avfärd kl 08.00. Hemresan från Oskarström kl 16.00 och beräknas tillbaka kl 19.00. Glöm inte att ta mat och dryck.

MARIA MÅNAD

Maj är traditionell Jungfru Maria, Herrens Moders månad. Kyrkan inbjuder oss att be speciellt med och be för Jungfru Marias förböner. Med anledningen av detta kommer vi att avsluta vardag mässorna under denna månad med rosenkransensbön. Välkomna  att be och ära hon som änglarna ärar och alla släkte ska ära.

ENGAGEMANG I FÖRSAMLINGEN

Först vill jag börja med att rikta ett stort tack till er alla som deltog aktivt i påskfirandet. Ert deltagande och feedback betyder allt för vår församlings arbete. Utan att ni visar intresse kan inte vår församling veta exakt vad vi skall förbättra och utveckla för att motsvara era behov och pastoralstrategi utvecklas. Arbetet i församlingen kräver alla medlemmars insats, engagemang och intresse så att tillsammans vi kan ta fram nya verktyg för att bemöta de utmaningar som vi står inför som troende i dagens samhälle. 

BE MED PÅVEN I  MAI 2018

Universell: att lekmännen troget följer sin kallelse genom att, på ett kreativt sätt möta dagens utmaningar.

Vill du delta i påvemässor, liturgiska förrättningar med påven eller i generalaudiensen som påven brukar hålla varje onsdag? Då behöver du förhandsbeställa gratisbiljetter. Du får inträdesbiljetter till arrangemangen via websidan för "Prefekturen för det påvliga hushållet" (Prefettura della Casa Pontificia).

BIBELN I DITT LIV

Det är väl känt att likgiltighet för Bibeln också är likgiltighet för Gud. Läs Bibeln! I den talar Gud till dig på ett speciellt sätt. Hans ord är Hans makt.   För dig som längtar efter bibelfördjupning finns det två terminer halvfart distans kurs samt resa till det Heliga landet en vecka i mars. Kursen arrangeras av Sankta Elisabets Folkhögskola –www.elisabet.se och startar  den 20 Augusti 2018. Ansök senast  15 maj.

EVIGHETSLAMPAN BRINNER
Under veckan brinner evighetslampan i tacksägelse för en familj som vill vara anonym. Låt oss tänka på dem under veckan.  Du kan boka evighetslampan för dig och de som du vill be för. Ring expeditionen på 031 78 77 600. Man ger ett stipendium som stöd till församlingens karitativa arbete på minst 100 kronor.

FÖRSTA HELIGA KOMMUNION

I år blir det ingen första heliga kommunionen för den svenska gruppen. Däremot har vi för den engelska gruppen den 3 juni kl 5.00

JAG VILL LÅTA LÄSA MÄSSA FÖR MIN INTENTION

Fråga din kyrkoherde eller någon annan präst om han kan ta emot din önskan. Man ger ett

s.k.  mässtipendium på ca 50 kr.

HELIGA TRFALDIGHETS DAG
5 Mos 4:32-34, 39-40; Ps 33: 4-6, 9, 18-20, 22; Rom 8:14-17; Matt 28:16-20

 

INFORMATION IN ENGLISH

EL SHADDAI PRAYER PARTNER

The monthly worship took place on Saturday. It was moved back because of the pilgrimage to Oskarström taking place next Saturday which collides with El Shaddai’s monthly worship.

BAPTISM OF HUGO BANYE

We rejoice and thank God for Hugo Banye, son of Kelvin and Victoria, who became a member of the Church yesterday through the Sacrament of Baptism. 

VISIT OF OUR TWIN PARISH

Our twin parish in Germany Sanct Maria Magdalena parish, Bonn is visiting us from this evening 20– 24 May 2018. There are two priests in the group– Very Revd Fr Alfons Adelkamp and Father Gideon.  On behalf of the parish, we welcome and wish them a blessed and enriching visit to our parish and city. It is our hope that this relationship will grow and enrich our parishes. 

RECEPTION INTO THE CHURCH

For the past couple of years, our sister Stacy Egbe has been participating actively in our liturgy. She is even one of the most active members of our English choir. She was formerly a Presbyterian. Now she has made a decision to be accepted into full communion with the church. We pray that the Lord that has started this work in her will bring it to completion.

FIRST HOLY COMMUNION : 3  JUNE

The first holy communion for the English community holds on Sunday 3 June at 5 pm . General preparations, confession and information meeting for all participants and their parents or guardians will hold on  Friday 1 June  at 6.30 pm. Candidates for first holy communion are required to go to confession.

PILGRIMAGE TO OSKARSTRÖM

The Annual Rosary Pilgrimage for  all west Sweden Catholics to Oskarström takes place on Saturday 26 May. All the young people taking part in our religious classes and their catechists are required to participate in the pilgrimage. It costs 150 kr for adults and free for children. You could pay to Robert or Doris. It is also possible to swish and indicate ‘Oskarström’. We gather at the church by 07.45. The  Bus leaves at exactly 8:am.  Leader: Anders Cardinal  Arborelius OCD.