MÄSSTIDER OCH INFORMATION, veckoblad Heliga Trefaldighets Dag vk 21, 27 maj 2018

Heliga Trefaldighets Dag

1:a läsningen 5 Mos 4:32-34, 39-40
Psaltaren                                      Ps 33:4-6, 9, 18-20, 22
2:a läsningen Rom 8:14-17
Evangeliet Matt 28:16-20

Lördag  26 maj

10.00 Mässa

Söndag  27 maj

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

Måndag 28 maj

18.00  Vesper

18.30  Mässa,

19.00 Rosenkransen

Tisdag 29 maj

18.00 Vesper

18.30  Mässa,

19.00 Rosenkransen

Onsdag  30 maj

18.00 Vesper

18.30 Mässa

19.00 Rosenkransen

Torsdag 31 maj

18.00  Vesper

18 .30  Mässa,  Den Saliga Jungfrun Marias besök, fest

19.00  Rosenkransen

Fredag 1 juni

18.00 Vesper

18.30 Mässa,  S:t Justinus

Lördag 2 juni

10.00 Mässa,  Vårfrumässa

 

TILLBEDJAN TILL JESU HJÄRTA

Adoration till Jesu Hjärta hålls i församlingen varje första fredagen i månad kl 17.45. Nästa gång blir  1 juni  2018. Välkomna!

HÄRLIGT BESÖK

Svarsbesöket av vår vänförsamling, ”Sankt Maria Magdalena und Christi Auferstehung” i Bonn ,Tyskland var mycket lyckat. Tack vore några  i församlingen som ställde upp och såg till att de kände sig välkomna.  Dekanen Pfarrer Alfons Adelkamp tackar hjärtligt  på gruppens vägnar för församlingens generositet och vänskap. Vi hoppas att vänskapen växer till Guds ära och båda församlingens frälsning. 

MARIA MÅNAD

Maj är traditionell Jungfru Maria, Herrens Moders månad. Kyrkan inbjuder oss att be speciellt med och be för Jungfru Marias förböner. Med anledningen av detta kommer vi att avsluta vardag mässorna under denna månad med rosenkransensbön. Välkomna  att be och ära hon som änglarna ärar och alla släkte ska ära.

ENGAGEMANG I FÖRSAMLINGEN

Först vill jag börja med att rikta ett stort tack till er alla som deltog aktivt i påskfirandet. Ert deltagande och feedback betyder allt för vår församlings arbete. Utan att ni visar intresse kan inte vår församling veta exakt vad vi skall förbättra och utveckla för att motsvara era behov och pastoralstrategi utvecklas. Arbetet i församlingen kräver alla medlemmars insats, engagemang och intresse så att tillsammans vi kan ta fram nya verktyg för att bemöta de utmaningar som vi står inför som troende i dagens samhälle. 

BE MED PÅVEN I  MAI 2018

Universell: att lekmännen troget följer sin kallelse genom att, på ett kreativt sätt möta dagens utmaningar.

Vill du delta i påvemässor, liturgiska förrättningar med påven eller i generalaudiensen som påven brukar hålla varje onsdag? Då behöver du förhandsbeställa gratisbiljetter. Du får inträdesbiljetter till arrangemangen via websidan för "Prefekturen för det påvliga hushållet" (Prefettura della Casa Pontificia).

BIBELN I DITT LIV

Det är väl känt att likgiltighet för Bibeln också är likgiltighet för Gud. Läs Bibeln! I den talar Gud till dig på ett speciellt sätt. Hans ord är Hans makt.   För dig som längtar efter bibelfördjupning finns det två terminer halvfart distans kurs samt resa till det Heliga landet en vecka i mars. Kursen arrangeras av Sankta Elisabets Folkhögskola –www.elisabet.se och startar  den 20 Augusti 2018. Ansök senast  15 maj.

EVIGHETSLAMPAN BRINNER
Under veckan brinner evighetslampan i tacksägelse för familjen Ethel. Låt oss tänka på dem under veckan.  Du kan boka evighetslampan för dig och de som du vill be för. Ring expeditionen på 031 78 77 600. Man ger ett stipendium som stöd till församlingens karitativa arbete på minst 100 kronor.

FÖRSTA HELIGA KOMMUNION

I år blir det ingen första heliga kommunionen för den svenska gruppen. Däremot har vi för den engelska gruppen den 3 juni kl 5.00

STORT GRATTIS!

Vi gratulerar Isabel Lindström, en av våra kateketer som fyllde arton år igår. Tack till många församlingsmedlemmar som uppvaktade henne. Låt oss be att Isabels liv må fortsätta växa i Guds nåd och att hon lyser i Gud i allt hon gör i livet.

NY MEDLEM

På församlingens vägnar välkomnar vi Stacy Egbe som i söndags på Pingstdagen upptogs in i den katolska kyrkans fulla gemenskap och konfirmerades . Konfirmationsfadder var Viera Låt oss tänka på henne i våra böner och ber att Guds vilja uppfylls i hennes liv. Vi önskar Stacy Guds rika välsignelse och ett liv i helgelse.

HELGDAGAR I JUNI

Jesu hjärtas dag firas som  en högtid fredagen 8 juni

S:t Petrus och S:t Paulus, apostlar firas  som högtid fredagen 29 juni

BÖNMÖTE

El Shaddai karismatiska gruppen träffas tisdagar,  torsdagar och  lördagar varje veckan kl 18.30

Eritreanska gruppen träffas varje lördag kl 14.00

Engelskakören träffas varje fredag kl 17.00

JAG VILL LÅTA LÄSA MÄSSA FÖR MIN INTENTION

Fråga din kyrkoherde eller någon annan präst om han kan ta emot din önskan. Man ger ett

s.k.  mässtipendium på ca 50 kr.

HELIGA TRFALDIGHETS DAG
5 Mos 4:32-34, 39-40; Ps 33: 4-6, 9, 18-20, 22; Rom 8:14-17; Matt 28:16-20

Vi ihågkommer Herrens intåg i Jerusalem med en högtidlig procession. Vi samlas på gården utanför kyrkan Läsning: Matt 21.1-11.

Jes 50:4-7, Ps 22:8-9, 17-20, 23-24, fil 2:6-11, Matt 26:14-27:66

Hes 37:12-14, Ps 130, Rom 8:8-11, Joh 11:1-45

1:a Jes 43:16-21; Ps 126, 2:a Fil 3:8-14; Evang: Joh 8:1-11

 

INFORMATION IN ENGLISH

NEW MEMBER

On behalf  of the parish, we like to welcome our sister, Stacy Egbe to full communion with the Church. She was received into full communion with the Church on Pentecost Sunday. May she continue to grow in the favour of God and God’s plan for her be fulfilled.

PILGRIMAGE TO OSKARSTRÖM

Thanks to all those who  made the pilgrimage to Oskarström yesterday. Many have said it was a wonderful day with Catholics from many other parishes.

About 11 of those who had registered for the pilgrimage could not make it. We are requesting those who registered  for the  journey to  pay for it as it was announced. We need to pay the bus company. Thanks!

WONDERFUL VISIT

It was a great  experience having our twin parish, Sankt Maria Magdalena from Germany pay us a return visit. Fr Alfon Adelkamp expresses his appreciation for the warm welcome and the generosity shown to the group. It is our hope that this relationship with grow to God’s glory

FIRST HOLY COMMUNION : 3  JUNE

The first holy communion for the English community holds on Sunday 3 June at 5 pm . General preparations, confession and information meeting for all participants and their parents or guardians will hold on  Friday 1 June  at 6.30 pm. Candidates for first holy communion are required to go to confession.

JOINED IN THE SACRAMENT OF HOLY MATRIMONY

Kelvin Banye and Victoria Apochi were joined as one in the sacrament of Holy Matrimony yesterday. The ceremony took place in Kristus Konungens parish , Gothenburg.  On behalf of the parish we wish them God’s peace in their marriage.

TABERNACLE LIGHT

The Tabernacle light burns in thanksgiving to God for the family of Ethel. Please let us remember them in our prayers this week.  Do you want the tabernacle light to burn for you and your loved ones in any particular week, please contact  on  031 78 77 600.

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen