MÄSSTIDER OCH INFORMATION, veckoblad vk 22, Kristi kropps och blods högtid 3 juni 2018 B

Kristi kropps och blods högtid

1:a läsningen 2 Mos 24:3-8
Psaltaren                                      Ps 116:12-13, 15-18
2:a läsningen Heb 9:11-15
Evangeliet Mark 14:12-16, 22-26

Lördag  2 juni

10.00 Mässa

Söndag  3 juni

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

18.30 Mässa på kroatiska

Måndag 4 juni

18.00  Vesper

18.30  Mässa, S:ta Maria Elizabeth Hesselblad

Tisdag 5 juni

18.00 Vesper

18.30  Mässa, S:t Bonifatius, minnesdag

Onsdag 6 juni

18.00 Vesper

18.30 Mässa

Torsdag 7 juni

18.00  Vesper

18 .30  Mässa,  Den Saliga Jungfrun Marias besök, fest

Fredag 8 juni

18.00 Vesper

18.30 Mässa,  Jesu Hjärtas Dag, högtid

Lördag 9 juni

10.00 Mässa,  Jungfru Maria obefläckade hjärta, minnesdag

 

KRISTI KROPPS OCH BLODS, HÖGTID

Mässa avslutas idag med sakramental tillbedjan till Jesus i altaret heligaste sakrament.

DEN FÖRSTA HELIGA KOMMUNION

Den första heliga kommunionen för det engelska gruppen äger rum idag söndagen den 3 juni kl. 17.00. Den polska gruppen kommer att hålla sin första kommunion kl 9:30. Vi gratulerar alla de barn som kommer att få försoningens sakrament och Kristi kropp och blod för första gången. Vår uppskattning går också till barnens föräldrar och kateketer  som har förberett dem för denna underbara dag. Må dem fortsätta att leva och växa i Kristus.

ENGAGEMANG I FÖRSAMLINGEN

Först vill jag börja med att rikta ett stort tack till er alla som deltog aktivt i påskfirandet. Ert deltagande och feedback betyder allt för vår församlings arbete. Utan att ni visar intresse kan inte vår församling veta exakt vad vi skall förbättra och utveckla för att motsvara era behov och pastoralstrategi utvecklas. Arbetet i församlingen kräver alla medlemmars insats, engagemang och intresse så att tillsammans vi kan ta fram nya verktyg för att bemöta de utmaningar som vi står inför som troende i dagens samhälle. 

NYA EUROPEISKA DATASKYDDSFÖRORDNING, GDPR

Många av oss har säkert hört talas om GDPR. Sammanfattat innebär det att du som medlem i olika organisationers register har rätt att få veta vilka uppgifter de har om dig och hur uppgifterna används och kan få uppgifterna om dig raderas om du vill. 

Stiftet följer GDPR och alla församlingar gör det samma. Detta innebär att som församling är vi ansvarig för alla  register som har att göra med församlingens verksamhet och måste se till att all behandling av personuppgifter i församlingen uppfyller de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen.

BE MED PÅVEN I  MAI 2018

Universell: att man på sociala medier respekterar varandra som personer, trots olikheter i åsikter.

Vill du delta i påvemässor, liturgiska förrättningar med påven eller i generalaudiensen som påven brukar hålla varje onsdag? Då behöver du förhandsbeställa gratisbiljetter. Du får inträdesbiljetter till arrangemangen via websidan för "Prefekturen för det påvliga hushållet" (Prefettura della Casa Pontificia).

BIBELN I DITT LIV

Det är väl känt att likgiltighet för Bibeln också är likgiltighet för Gud. Läs Bibeln! I den talar Gud till dig på ett speciellt sätt. Hans ord är Hans makt.   För dig som längtar efter bibelfördjupning finns det två terminer halvfart distans kurs samt resa till det Heliga landet en vecka i mars. Kursen arrangeras av Sankta Elisabets Folkhögskola –www.elisabet.se och startar  den 20 Augusti 2018. Ansök senast  15 maj.

EVIGHETSLAMPAN BRINNER
Under veckan brinner evighetslampan i tacksägelse för familjen Augustine.  Låt oss tänka på dem under veckan.  Du kan boka evighetslampan för dig och de som du vill be för. Ring expeditionen på 031 78 77 600. Man ger ett stipendium som stöd till församlingens karitativa arbete på minst 100 kronor.

KALLELSE TILL PASTORAL OCH EKONOMIRÅDET

Sammanträdet äger rum den 13 juni. Vi börjar med mässa 18.30. De som har lust att delta vid vespers är välkomna kl 18.00.

HELGDAGAR I JUNI

Jesu hjärtas dag firas som  en högtid fredagen 8 juni

S:t Petrus och S:t Paulus, apostlar firas  som högtid fredagen 29 juni

BÖNMÖTE

El Shaddai karismatiska gruppen träffas tisdagar,  torsdagar och  lördagar varje veckan kl 18.30

Eritreanska gruppen träffas varje lördag kl 14.00

Engelskakören träffas varje fredag kl 17.00

JAG VILL LÅTA LÄSA MÄSSA FÖR MIN INTENTION

Fråga din kyrkoherde eller någon annan präst om han kan ta emot din önskan. Man ger ett s.k.  mässtipendium på ca 50 kr.

10:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET
1 Mos 3:9-15; Ps 130; 2 Kor 4:13-5:1; Mark 3:20-35

1:a Jes 43:16-21; Ps 126, 2:a Fil 3:8-14; Evang: Joh 8:1-11

 

INFORMATION IN ENGLISH

FIRST HOLY COMMUNION : 3  JUNE

The first holy communion for the Polish community holds this Sunday 3 June at 09.30 am. The English community will take place at 5 pm. We like to congratulate all the children who are receiving the sacraments of reconciliation and the body and blood of Christ for the first time. Our appreciation goes also to their parents and religious instruction teachers who have prepared them for this wonderful day. May these young ones continue to live and grow in Christ.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR)

Many of us have certainly heard about the new European Data Protection Regulation that went into effect, 25 May 2018. Briefly said, this means that you as a member  in the register of different organisations have the right to know what information theses organisations collect on you and how the data is used. You have also the right to ask that any information kept about you should be deleted.  The diocese if following this new regulation. As a parish, we are equally working in accordance with this new regulation.

TABERNACLE LIGHT

The Tabernacle light burns in thanksgiving to God for the family of Augustine. Please let us remember them in our prayers this week.  Do you want the tabernacle light to burn for you and your loved ones in any particular week, please contact  on  031 78 77 600.

THE BIBLE IN YOUR LIFE

It is a known  fact that ignorance of the Bible is also ignorance of God. It is unfortunate that many Catholics are not investing in the word of God. Please read your Bible. In it God speaks to you in a special way. In His word is His power!

THOSE WHO ARE NOT RECEIVING THE HOLY COMMUNION.

We wish to encourage those who are not receiving the most Holy Eucharist because of their state in life to  make an effort to discuss their challenges in this regard with any of  our priests.

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen