MÄSSTIDER OCH INFORMATION veckoblad VK 23, 10 sön under året , 10 juni 2018

Published on Friday, 08 June 2018 12:02
Written by Chikezie Onuoha MSP

10 söndagen under året 2018

1:a läsningen 1 Mos 3:9-15
Psaltaren                                      Ps 130
2:a läsningen 2Kor 4:13-5:1;
Evangeliet Mark 3:20-35

Lördag  9 juni

10.00 Mässa, Jungfru Marias obefläckade hjärta

Söndag  10 juni

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

Måndag 11 juni

18.00  Vesper

18.30  Mässa, S:t Barnabas, apostel

Tisdag 12 juni

18.00 Vesper

18.30  Mässa, S:t Eskil

Onsdag 13 juni

18.00 Vesper

18.30 Mässa, S:t Antonius av Padua

Torsdag 14 juni

18.00  Vesper

18 .30  Mässa,  Den Saliga Jungfrun Marias besök, fest

Fredag 15 juni

18.00 Vesper

18.30 Mässa,  

Lördag 16 juni

10.00 Mässa

 

EWTN NORDIC  HAR STARTAT

EWTN (Eternal Word Television Network),  startade förra veckan en nordisk gren, EWTN Nordic.”. Plattformen kommer att tillhandhålla svenskatextade EWTN– program och egna produktioner, som video on demand (VOD),  och streaming över internet direkt från EWTN UK.

EWTN är idag det största katolska medianätverket i världen. EWTN Global Catholic Network sänder över satelit, kabel-TV och internet på engelska, spanska, tyska, ukrainska. Den svenska redaktionen består av tre medarbetare och leds av Ulf Silverling. Läs mer på EWTN Nordic hemsida.

NORDISKA BISKOPSKONFERENSEN PÅ AD LIMINA I ROM

Under 6-12 juni gör nordiska biskopskonferensen (NBK) ett Ad limina-besök i Rom. Syftet med denna typ av besök är att hålla påven och kurian informerade om läget i stiften. Ad limina  Apostolorum betyder "Till apostlarnas trösklar". Nordiska Biskopskonferensens Ad limina kommer bland annat att innehålla en audiens med påven Franciskus och möten hos olika kongregationer och dikasterier i Vatikanen. Biskoparna kommer också att fira mässa i de fyra huvudbasilikorna samt i Santa Maria degli  Angeli (som är kardinal Arborelius titelkyrka i Rom). Nordiska Biskopskonferensen består av de katolska biskoparna från Norge, Finland, Island, Danmark och Sverige.

NYA EUROPEISKA DATASKYDDSFÖRORDNING, GDPR

Många av oss har säkert hört talas om GDPR. Sammanfattat innebär det att du som medlem i olika organisationers register har rätt att få veta vilka uppgifter de har om dig och hur uppgifterna används och kan få uppgifterna om dig raderas om du vill. 

Stiftet följer GDPR och alla församlingar gör det samma. Detta innebär att som församling är vi ansvarig för alla  register som har att göra med församlingens verksamhet och måste se till att all behandling av personuppgifter i församlingen uppfyller de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen.

BE MED PÅVEN I  JUNI 2018

Universell: att man på sociala medier respekterar varandra som personer, trots olikheter i åsikter.

Vill du delta i påvemässor, liturgiska förrättningar med påven eller i generalaudiensen som påven brukar hålla varje onsdag? Då behöver du förhandsbeställa gratisbiljetter. Du får inträdesbiljetter till arrangemangen via websidan för "Prefekturen för det påvliga hushållet" (Prefettura della Casa Pontificia).

BIBELN I DITT LIV

Det är väl känt att likgiltighet för Bibeln också är likgiltighet för Gud. Läs Bibeln! I den talar Gud till dig på ett speciellt sätt. Hans ord är Hans makt.   För dig som längtar efter bibelfördjupning finns det två terminer halvfart distans kurs samt resa till det Heliga landet en vecka i mars. Kursen arrangeras av Sankta Elisabets Folkhögskola –www.elisabet.se och startar  den 20 Augusti 2018. Ansök senast  15 maj.

EVIGHETSLAMPAN BRINNER 
Under veckan brinner evighetslampan i tacksägelse för familjen Augustine.  Låt oss tänka på dem under veckan.  Du kan boka evighetslampan för dig och de som du vill be för. Ring expeditionen på 031 78 77 600. Man ger ett stipendium som stöd till församlingens karitativa arbete på minst 100 kronor.

KALLELSE TILL PASTORAL OCH EKONOMIRÅDET

Sammanträdet äger rum den 13 juni. Vi börjar med mässa 18.30. De som har lust att delta vid vespers är välkomna kl 18.00.

HELGDAGAR I JUNI

Jesu hjärtas dag firas som  en högtid fredagen 8 juni

S:t Petrus och S:t Paulus, apostlar firas  som högtid fredagen 29 juni

BÖNMÖTE

El Shaddai karismatiska gruppen träffas tisdagar,  torsdagar och  lördagar varje veckan kl 18.30

Eritreanska gruppen träffas varje lördag kl 14.00

Engelskakören träffas varje fredag kl 17.00

JAG VILL LÅTA LÄSA MÄSSA FÖR MIN INTENTION

Fråga din kyrkoherde eller någon annan präst om han kan ta emot din önskan. Man ger ett s.k.  mässtipendium på ca 50 kr.

11:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET
1 Hes 17:22-24; Ps 92; 2 Kor 5.6-10; Mark 4:26-34

 

INFORMATION IN ENGLISH

NORDIC BISHOPS IN AD LIMINA IN ROME

The Scandinavian Bishops are in Rome for their Ad Limina visit. This is a special visit that that the bishops of a particular country or region make to the pope. The aim of the visit is to inform the pope and the Roman curia of the situation of things in their country or region. The Holy Father discusses their mission in the region with them, and they update him on the work being carried out in their respective countries. Sweden has the largest Catholic population in Scandinavia, with nearly 150,000 faithful.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR)

Many of us have certainly heard about the new European Data Protection Regulation that went into effect, 25 May 2018. Briefly said, this means that you as a member  in the register of different organisations have the right to know what information theses organisations collect on you and how the data is used. You have also the right to ask that any information kept about you should be deleted.  The diocese if following this new regulation. As a parish, we are equally working in accordance with this new regulation.

TABERNACLE LIGHT

The Tabernacle light burns in thanksgiving to God for the family of Augustine. Please let us remember them in our prayers this week.  Do you want the tabernacle light to burn for you and your loved ones in any particular week, please contact  on  031 78 77 600.

THE BIBLE IN YOUR LIFE

It is a known  fact that ignorance of the Bible is also ignorance of God. It is unfortunate that many Catholics are not investing in the word of God. Please read your Bible. In it God speaks to you in a special way. In His word is His power!

THOSE WHO ARE NOT RECEIVING THE HOLY COMMUNION.

We wish to encourage those who are not receiving the most Holy Eucharist because of their state in life to  make an effort to discuss their challenges in this regard with any of  our priests.