MÄSSTIDER OCH INFORMATION veckoblad vk 37 sept 9, 23 sön 2018

23 söndagen under året 2018 

1:a läsningen Jes 35:4-7a
Psaltaren                                      Ps 145:7-10
2:a läsningen Jak 2:1-5
Evangeliet Mark 7:31-37

Lördag  8 september

10.00 Vår fru Mässa

Söndag 9 september

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

Måndag 10 september

18.00  Vesper

18.30  Mässa, 

Tisdag 11 september

18.00 Vesper

18.30  Mässa,

Onsdag 12 september

18.00 Vesper

18.30 Mässa

Torsdag 13 september

18.00  Vesper

18 .30  Mässa

Fredag 14 september

18.00 Vesper

18.30 Mässa

Lördag 15 september

10.00 Vår fru Mässa

KYRKOHERDEN P. CHIKEZIE  ONUOHA , MSP LÄMNAR FÖRSAMLINGEN EFTER 12  ÅR (JUNI 2006—SEPT 2018)

EFTER 12 ÅR SOM FÖRSAMLINGENS FÖRSTA KYRKOHERDE ÄR DET DAGS ATT GÅ VIDARE.  JAG TACKAR FÖR MIG!

P. Chikezie avskedsfesten ägde rum  lördag den 8 september  kl 17.00 i församlingen och avskedsmässan är idag  söndagen den 9 september kl.11.00 .

Den nye kyrkoherden, p Livinus Torty MSP, nuvarande kyrkoherde i S:t Olofs församling, Sundsvall  firar sin första mässa hos oss den 16 september; den högtidliga installationen kommer att vara senare, Hjärtligt tack!

NORDISKA BISKOPARNAS HERDABREV OM RELIKERNA AV LILLA THÉRÉSE

Herdabrev från de nordiska biskoparna om relikerna av lilla Thérèse skall läsas upp 2 september.   Relikerna av Thérèse av Lisieux samt hennes föräldrar, Louis och Zélie Martin, besöker Norden mellan den 28 september och 12 november och kommer att vara utställda i flera katolska kyrkor i Sverige mellan den 28 september och 6 oktober; mellan den 14 oktober och 19 oktober samt mellan den 30 och 31 oktober. Med anledning av detta finns ett herdabrev från de nordiska biskoparna som skall läsas upp 2 september.  

KERALA BEHÖVER DIN HJÄLP

Översvämningskatastrofen i Kerala, Indien, har gjort miljontals människor hemlösa och utan möjlighet att försörja sig. Caritas Sverige samlar nu pengar för att stötta den verksamhet som Caritas Indien redan har i gång för att undsatta de drabbade.  Behoven är dock fortsatt stora och all hjälp är därför mycket välkommen. Mer information om katastrofen hittar ni på , www.caritas.se  Caristas biståndsnummer Bg 900-4789, Swish-nummer 900 4789

Ange Kerala på inbetalningen.

BE MED PÅVEN I  SEPTEMBER 2018

Universell: Att de unga i Afrika får tillgång till utbildning och arbeta i sina hemländer.

Vill du delta i påvemässor, liturgiska förrättningar med påven eller i generalaudiensen som påven brukar hålla varje onsdag? Då behöver du förhandsbeställa gratisbiljetter. Du får inträdesbiljetter till arrangemangen via websidan för "Prefekturen för det påvliga hushållet" (Prefettura della Casa Pontificia).

KATEKETENS DAG 29 SEPTEMBER

”På väg med Kristus”

En fest dag kateketer samlas runt biskopen får att få inspiration i sin viktiga uppgift i olika församlingar i vårt stift. Dagen ger Anders Kardinal Arborelius ocd, möjlighet att tacka kateketerna och ungdomsledare för deras insatser. Den äger rum den 29 september i S:t Ansgars katolska kyrka i Södertälje. Vår församling kommer att åka.  Gärna kontakta Robert Azrak och Johanna Backman för mer information.

EN PÅMINNELSE OM STIFTETS BERESKAPSPLAN OCH RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA ÖVERGREPP

Med anledningen  av den nyligen presenterade utredningen i USA som visar omfattade övergrepp på barn i kyrkan vill vi påminna om stiftets beredskapsplan. Det är oerhört viktigt att man inte håller tyst kring misstankar om övergrepp utan att man berättar vad man vet. Alla misstankar om sexuella övergrepp på minderåriga måste polisanmälas.

EVIGHETSLAMPAN BRINNER
Under veckan brinner evighetslampan i tacksägelse för kyrkoherde Chikezie Onuoha MSP som lämnar församlingen under veckan. Låt oss tänka och tacka Gud för honom under veckan.  Du kan boka evighetslampan för dig och de som du vill be för. Ring expeditionen på 031 78 77 600. Man ger ett stipendium som stöd till församlingens karitativa arbete på minst 100 kronor.

JAG VILL LÅTA LÄSA MÄSSA FÖR MIN INTENTION

Fråga din kyrkoherde eller någon annan präst om han kan ta emot din önskan. Man ger ett s.k.  mässtipendium på ca 50 kr.

24:a SÖNDAGEN UNDER ÅRET
Jes 50:5-9a;  Ps 116:1-9; Jak 2:14-18; Mark 8: 27-35

 

INFORMATION IN ENGLISH

FAREWELL FOR OUR BELOVED PARISH PRIEST, FR CHIKEZIE ONUOHA, MSP

It is with mixed feelings that we celebrate the last Holy Mass with our parish priest, Revd Fr Chikezie Onuoha, MSP.  He was not just our parish priest but our parish builder and  our first ordinary parish priest. Together with him, we have had memorable and unforgettable events that will last through life for many of us. No doubt he will always be remembered especially in the history of Mary Magdalene’s parish.  We like to thank all for the friendship, companionship and love that many in the parish have shown him especially for the past weeks.  Fr Chikezie  is full of thanks.

KEREALA NEEDS YOUR HELP

The flooding disaster in Kerala, India, has made millions of people homeless and unable to support themselves. Caritas Sweden is raising funds  to support the activities that Caritas India has already begun to help the victims. However, the needs are still  great  and all help are therefore welcome. More information about the disaster can be found at www.caritas.se Caritas assistance number Bg 900-4789, Swish number 900 4789. Mark Kerala on the payment.

BECOMING AN ASSOCIATE MISSIONARY OF ST PAUL (AMSP)

There are different ways of going to the missions. Some people become missionaries by leaving their own countries. Some others become missionaries by supporting those who leave their countries by making spiritual and material contributions. AMSP are those who support the MSP  in their work for the missions around the globe through prayers and financial aids.  Please contact any of the  MSPs in the parish  for more information on how you can join. Please for  the AMSP  brothers and sisters.

THE BIBLE IN YOUR LIFE

It is a known  fact that ignorance of the Bible is also ignorance of God. It is unfortunate that many Catholics are not investing in the word of God. Please read your Bible. In it God speaks to you in a special way. In His word is His power!

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen