Coronaviruset (uppdatering 15 mars)

Published on Sunday, 15 March 2020 06:46

Tills vidare firas alla mässor i vår församling som vanligt. Antalet mässbesökare under våra mässor understiger 500 personer. Annars gäller de försiktighetsregler som stiftet och myndigheterna har formulerat. Den aktuella situationen kan förändras snabbt och kan också leda till att mässor och andra gudstjänster måste ställas in. Var god och kolla regelbundet på församlingens hemsida. Vi kommer löpande att hålla församlingsmedlemmarna uppdaterade.

 

Bön

Herre Jesus Kristus, sänd din helige Ande över vår värld, som är angripen av coronaviruset. Hela i din godhet dem som blivit sjuka, beskydda oss för att drabbas, och ge styrka åt dem som vårdar de sjuka. Hjälp oss alla att vända om och förlita oss på dig. Amen.

 

Heliga Maria, du hälsan för de sjuka, bed för oss.

Helige Josef, bed för oss.

Helige Ansgar, bed för oss.

Heliga Birgitta, bed för oss. 

Helige Henrik, bed för oss.

Helige Olav, bed för oss.

Helige Thorlak, bed för oss.

Alle Nordens heliga, bed för oss.

Alla Guds änglar och helgon, bed för oss.