Pressmeddelande

Pressmeddelande

 

Biskop Anders uttalande om de kristna irakierna på Alla själars dag

Pressmeddelande
Stockholms katolska stift
101102 Alla Själars dag

 

Katolske biskopen vädjar till svenska myndigheter att kristna irakier ska få stanna

Idag andra november firar världens katoliker Alla själars dag, då vi ber för alla döda. I ett uttalande uttrycker den katolske biskopen i Sverige, Anders Arborelius, sitt medlidande med den kristna minoriteten i Irak, särskilt de som drabbades av blodbadet i en katolsk kyrka i Bagdad i söndags då 37 personer, däribland två präster, dödades.

Samtidigt uppmanar han svenska myndigheter att ompröva sin uppfattning att det är säkert att sända tillbaka kristna flyktingar till Irak.

""Idag på Alla själars dag ber vi för de döda och idag ber vi speciellt för alla offren för blodbadet i den katolska kyrkan i Bagdad. Vi sörjer med alla dem som drabbats och med hela den kristna minoriteten i Irak, som redan har utsatts för så grym förföljelse. Samtidigt vädjar jag återigen till svenska myndigheter att ompröva sin inställning och inte fortsätta att sända tillbaka kristna flyktingar till Irak, där de riskerar sitt liv".

Innan invasionen av Irak 2003 fanns ca en miljon kristna i Irak, mer än 90% tillhör den Syrisk-ortodoxa kyrkan eller är katolska kaldéer.  Sedan invasionen beräknas närmare hälften av alla kristna ha flytt landet. Många har kommit till Sverige.

För mer information:

Maria Hasselgren
Pressansvarig
Katolska kyrkan i Sverige
070-252 19 30

Pressmeddelande om svenska kyrkans beslut att viga samkönade par


Katolska kyrkan i Sverige

091022

Katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna i Sverige beklagar Svenska kyrkans beslut att viga samkönad par

  "Beslutet uttrycker en radikalt förändrad syn på hur kyrkan och kristna i alla tider har efterföljt den tro som "gavs av Herren, förkunnades av apostlarna och bevarades av kyrkans fäder och mödrar," säger

fader Fredrik Emanuelson omi, handläggare för ekumenik för katolska kyrkan, och fader Misha Jaksic, samordnare för den ortodoxa kyrkofamiljen på Sveriges Kristna Råd i ett gemensamt uttalande.

 Uttalandet görs med anledning av att Svenska kyrkans kyrkomöte idag fattat beslut om att äktenskap även ska omfatta samkönade par. Beslutet var inte oväntat även om det föregicks av en lång debatt på kyrkomötet.

 Uttalandet lyder i sin helhet:

 "Med sorg tar vi del av beskedet att Svenska kyrkans kyrkomöte idag fattar beslut om att viga samkönade par och att det ska kallas äktenskap. Detta är ett avsteg, inte bara ifrån den kristna traditionen, utan från alla de stora världsreligionernas syn på vad ett äktenskap är.

 Beslutet uttrycker en radikalt förändrad syn på hur kyrkan och kristna i alla tider har efterföljt den tro som "gavs av Herren, förkunnades av apostlarna och bevarades av kyrkans fäder och mödrar", bl.a. tydligt uttryckt i bibeln, kyrkans viktigaste urkund, och trots att Svenska kyrkan inte längre är en statskyrka, så har här en tydlig politisk agenda tillåtits väga tyngre än Guds eget ord.

 I våra kyrkor och samfund kommer vi inte att viga samkönade par, eftersom det står i tydlig motsättning till kyrkans tradition och hela vår syn på skapelsen; dess mening och harmoni, människan roll i den, liksom hela vår förståelse av vad ett äktenskap är. Inte heller kan vi betrakta "äktenskap" mellan två personer av samma kön som ett äktenskap.

 Då staten inte bör ha jurisdiktion över religiösa samfunds inre angelägenheter, har vi förespråkat en total åtskillnad mellan staten och de religiösa samfunden gällande äktenskapslagstiftningen. Detta innebär att vi föredrar att alla ingår ett civilt äktenskap, och att de som så önskar sedan kan gifta sig kyrkligt eller i enlighet med någon annan ritual.

 Skulle situationen uppkomma att vi som har vigselrätt av staten åläggs att viga samkönade par, så återstår bara alternativet att avsäga oss vigselrätten.

 

Ingen av oss vill avbryta de ekumeniska samtalen med Svenska kyrkan. Visserligen innebär detta beslut att Svenska kyrkan valt att vidga gapet mellan sig och de stora kyrkotraditionerna, men, samtal är nu viktigare än någonsin om vi ska uppfylla det som Kristus anbefallt oss: att vi ska bli ett, för att världen ska tro. "

 

Fader Fredrik Emanuelson omi                                                   Fader Misha Jaksic

Kyrkoherde                                                                               Kyrkoherde

Handläggare för ekumenik                                                         Ortodox samordnare

Katolska kyrkan i Sverige                                                          Sveriges Kristna Råd

 

 

För information kontakta:
Maria Hasselgren                        f Fredrik Emanuelson                f Misha Jaksic

Pressansvarig                               073-631 63 80                        070-914 91 89

Katolska kyrkan i Sverige

070-252 19 30

 

Pressmeddelande

Pressmeddelande
Stockholms katolska stift
De europeiska Justita et Pax-kommissionerna
090915

"Var går gränsen för Europas solidaritet" tema när de katolska rättvise- och fredskommissionerna samlas i Sevilla

Representanter för de 31 i nationella katolska Rättvise-och
fredskommissionerna i Europa samlas den 18-22 september i Sevilla, Spanien, till en workshop med rubriken "Var går gränsen för Europas solidaritet?"

Fokus för mötet är situationen för migrationen till Europa och den nya fattigdomen i Europa och Spanien. De problem dessa människor möter och det hopp som ändå finns ska studeras närmare genom en rad besök till olika ickestatliga centra som arbetar konkret med dessa frågor. Bland annat besöks ett kyrkligt center för illegala invandrare, "Sevilla Acoge, som visar på den positiva sidan med att arbeta för att integrera invandrare, Fundación Forja XXI kommer att berätta om sitt arbete bland unga arbetslösa och sitt program för att förbereda unga marockaner för att emigrera till Europa.

På kvällen den 19 september samlas alla deltagarna på stranden vid Algeciras för en gemensam minnesbön för all de emigranter som dött till havs under sina försök att nå Europa.

Svenska deltagare är dominikansyster Madeleine Fredell, ordförande för Stockholms katolska stifts Rättvise - och fredskommission, och Ingrid Lindström Leo, medlem i kommissionen.

Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift arbetar med mänskliga rättigheter, säkerhetspolitik, migration och integration samt ekonomisk och social rättvisa.

Justitia et Pax grundades av Paulus VI 1967. Johannes Paulus II upphöjde kommissionen till ett påvligt råd 1988. Den svenska kommissionen grundades 1987 - 1988.

Principerna för kommissionens arbete är desamma som för den katolska socialläran:
- människans absoluta värdighet
- personprincipen: människan som en relationell samhällsvarelse
- delaktighetsprincipen: varje människas rätt och ansvar att bygga ett
samhälle
- balans mellan subsidiaritet och solidaritet i organisationen av
samhällslivet
- commune bonum: en strävan efter det gemensamma bästa sett ur hela mänsklighetens perspektiv
- en fullödig utveckling av hela människan och alla människor både materiellt, kulturellt och andligt

 Information:
Maria Hasselgren                 sr Madeleine Fredell
Pressansvarig                    Generalsekreterare
Stockholms katolska stift   Rättvise- och fredskommissionen
08-462 66 27/070-252 19 30  08-556 020 21/070-542 21 44
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen