Pressmeddelande

Published on Monday, 21 September 2009 20:43

Pressmeddelande
Stockholms katolska stift
De europeiska Justita et Pax-kommissionerna
090915

"Var går gränsen för Europas solidaritet" tema när de katolska rättvise- och fredskommissionerna samlas i Sevilla

Representanter för de 31 i nationella katolska Rättvise-och
fredskommissionerna i Europa samlas den 18-22 september i Sevilla, Spanien, till en workshop med rubriken "Var går gränsen för Europas solidaritet?"

Fokus för mötet är situationen för migrationen till Europa och den nya fattigdomen i Europa och Spanien. De problem dessa människor möter och det hopp som ändå finns ska studeras närmare genom en rad besök till olika ickestatliga centra som arbetar konkret med dessa frågor. Bland annat besöks ett kyrkligt center för illegala invandrare, "Sevilla Acoge, som visar på den positiva sidan med att arbeta för att integrera invandrare, Fundación Forja XXI kommer att berätta om sitt arbete bland unga arbetslösa och sitt program för att förbereda unga marockaner för att emigrera till Europa.

På kvällen den 19 september samlas alla deltagarna på stranden vid Algeciras för en gemensam minnesbön för all de emigranter som dött till havs under sina försök att nå Europa.

Svenska deltagare är dominikansyster Madeleine Fredell, ordförande för Stockholms katolska stifts Rättvise - och fredskommission, och Ingrid Lindström Leo, medlem i kommissionen.

Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift arbetar med mänskliga rättigheter, säkerhetspolitik, migration och integration samt ekonomisk och social rättvisa.

Justitia et Pax grundades av Paulus VI 1967. Johannes Paulus II upphöjde kommissionen till ett påvligt råd 1988. Den svenska kommissionen grundades 1987 - 1988.

Principerna för kommissionens arbete är desamma som för den katolska socialläran:
- människans absoluta värdighet
- personprincipen: människan som en relationell samhällsvarelse
- delaktighetsprincipen: varje människas rätt och ansvar att bygga ett
samhälle
- balans mellan subsidiaritet och solidaritet i organisationen av
samhällslivet
- commune bonum: en strävan efter det gemensamma bästa sett ur hela mänsklighetens perspektiv
- en fullödig utveckling av hela människan och alla människor både materiellt, kulturellt och andligt

 Information:
Maria Hasselgren                 sr Madeleine Fredell
Pressansvarig                    Generalsekreterare
Stockholms katolska stift   Rättvise- och fredskommissionen
08-462 66 27/070-252 19 30  08-556 020 21/070-542 21 44
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.