Allmänt

Julmarknad 2018

Välkommen till Julmarknad

i S:ta Maria Magdalenas kyrka

den 9 december 2018

 

För att göra julmarknaden framgångsrik, ber vi om Din hjälp. Vi behöver t.ex. tombolavinster, lotterivinster, leksaker, mat, kakor, tårtor och allt annat som man kan sälja på en marknad. Tyvärr har vi ingen plats för loppmarknad.

Alla bidrag och gåvor är välkomna, även penninggåvor!

Du kan lämna det som du vill skänka vid gudstjänsten eller under vardagarna till expeditionen. Vi kan också hämta saker om det behövs. Ring i så fall 031-78 77 600 eller 031-55 53 15.

Om Du vill bidra med mat eller bakverk ber vi dig vara snäll skriva upp namn och telefonnummer på listan i vapenhuset för att vi skall kunna veta hur mycket vi kan räkna med.

Behållningen från julmarknaden går oavkortat till Tro och Ljus, som är en internationell och ekumenisk rörelse för människor med ett intellektuellt funktionshinder, deras familjer och för alla som vill vara deras vänner. Pengarna går till vårt internationella arbete för att hjälpa Tro och Ljusgrupper i utvecklingsländer. En del av pengarna använder vi för att ge finansiell hjälp så att gruppen här i Göteborg kan göra en utflykt och delta i sommarlägret i Vadstena.

Det finns fem Tro och Ljusgrupper i Sverige och ca 1450 grupper i 86 länder runt om i världen. Göteborgsgruppen bildades 1979. Vi träffas den första söndagen i månaden.

Tro och Ljus är grundat på tanken att varje person har ett unikt värde och sin bestämda plats i vårt samhälle och inte minst i Guds rike

Besök vår Julmarknad och få en chans att vinna en lax till ditt julbord!

S:ta Maria Magdalenas Kyrka

Slättadammsgatan 10, 417 27 Göteborg

Biträdande rektor sökes

Biträdande rektor tillika förskolechef till Katolska skolan av Notre Dame i Göteborg


Katolska skolan av Notre Dame är en tvåparallellig grundskola f-9 med förskoleverksamhet för barn från 3 års ålder. Skolan har en öppen katolsk profil som bärs upp av medarbetare med kristen syn på liv och yrke. Våra elever kommer från hela världen, har olika hemspråk och olika kulturell bakgrund. Att visa solidaritet med människor i andra länder genom praktisk handling och förståelse för deras kultur är betydelsefullt, en attityd som präglar skolans verksamhet. Undervisningen bedrivs enligt grundskolans läroplan. Skolan har dessutom upprättat en lokal arbetsplan som bygger på Marchtalpedagogiken.

Read more...

TEOLOGI PÅ JOHANNESGÅRDEN

 

 

Lördags föreläsning

 

Johannesgården erbjuder två föreläsningar om kyrkofäderna

Lördagen den 5 november och lördagen den 12 november 2011 kl 10.00 till kl 17.00

Med rubriken

Grundläggarna -- en introduktion till kyrkofäderna

Kursledare är Anders Ekenberg docent, högskolelektor i teologi Newmaninstitutet

 

Programmet börjar kl 10.00 och avslutas med kaffe kl 17.00.

Priset för seminariedagen är 300 kr inkl lunch och kaffe.

Anmälan: senast måndag 31 oktober respektive den 7 november 2011

till Johannesgården, telefon 031 709 64 80, eller mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

telefon 031 709 64 80

www.johannesgarden.net

 

Pentecost of the Nations

alt

alt

Pingsten är kyrkans födelsedag. Utan Anden kan vi som troende ingenting göra.  Utan den helige Anden är Kyrkan bara en mänsklig organisation som staten eller någon annan organisation. Men det är Anden som gör Kyrkan levande och skiljer henne från alla andra organisationer. Utan den helige Anden är allting dött, livlöst. Med Anden blir allting levande. Den är den helige Anden som lär och påminner oss om allt som Jesus har sagt. Låt oss be att en ny "pingsten kultur" ska spridas i Kyrkan.

Vill du veta hur du kan fira pingsten på det mest andliga sätt, läs mer om Katolska karismatiska förnyelsens hemsida www. isidor.se

Kristofobi - förföljelse eller självöm

SvT:s existens om kristofobi‏

från SvT:s hemsida:

Kristofobi - förföljelse eller självömkan?


DEL 4 AV 10. Inom FN är kristofobi numera ett begrepp likställt med antisemitism och islamofobi. Juristen Gudrun Kugler har grundat centret Christianophobia in Europe i Wien. Hon kartlägger händelser där kristna
mobbas och trakasseras och menar att problemet växer och det både handlar om att man marginaliseras på grund av sin tro men också att de grundläggande mänskliga rättigheterna hotas.

Gudrun Kugler pekar på händelser i England, Italien, Ryssland och Turkiet, där präster och munkar har blivit misshandlade och kyrkor attackerats. Lennart Sacrédeus, riksdagsledamot för KD bekräftar Gudrun Kuglers analys och ser att kristofobin växer i Sverige men att det än så länge handlar om nedlåtande attityder och fientlig retorik. KG Hammar, f.d. ärkebiskop i Sverige anser däremot Kristna ska vara försiktiga med att använda
begreppet och att det i stället oftast handlar om kritik mot den kristna kyrkan som maktfaktor. KG Hammar menar också att man som kristen måste vara mer uppmärksam och ha medkännande med andra verkligt förföljda människor och grupper.

Existens: Torsdag 23/4 20.30


Biskop Anders har intervjuats av Existens för ett kommande program om att bli katolik. Har ännu inte fått datum för när det programmet ska sändas.


Mvh
Maria Hasselgren
Pressansvarig
Stockholms katolska stift
Webbdesign: Peter Tynkkynen