Nyheter från Vatikanen

Påven Bendikt XVI:s budskap för Missionssöndagen 2009

alt

"Folken skall leva i detta ljus" (Upp 21:24).

På denna söndag som är helgad åt missionen vänder jag mig särskilt till er, mina bröder i biskops- och prästämbetet, och sedan också till er, bröder och systrar i hela Guds folk, och uppmuntrar var och en av er att gå i folkens lärare och apostel Paulus spår och på nytt bli medvetna om Kristi uppdrag: "Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar" (Matt 28:19).

"Folken skall leva i detta ljus" (Upp 21:24). Målet för kyrkans mission är att upplysa alla folk på vägen till Gud genom historien med evangeliets ljus så att de i honom når hela sin verklighet och sin fulla utveckling. Vi måste längta efter och ivrigt anstränga oss för att ge alla folk Kristi ljus, som strålar fram i kyrkans ansikte så att alla under Guds faderliga ledning sluts samman till en enda mänsklig familj.

 

Read more...

Religionsundervisning i de ryska skolorna

alt

Drygt 90 år efter den ryska revolutionen så skall nu religionsundervisning återigen bli ett officiellt ämne i Rysslands statliga skolor inom loppet av tre år. Eleverna på lågstadiet kommer så att kunna delta i kurser där det ges andlig och moralisk undervisning och välja mellan fyra traditionella religioner - den ortodoxa kristendomen, islam, judendomen eller buddhismen.          Vatikanradion 25.08.09

Det var den 24 juli - i samband med mötet med ledarna för landets traditionella religioner - som presidenten Medvedev personligen meddelade om detta beslut. Och nu utarbetar undervisningsministern Fursenko pilotprojektet, som från september kommer att gälla 18 regioner och 12.000 skolor - d.v.s. en femtedel av den ryska federationens skolinrättningar.

 

 

Read more...

Påven om Marias upptagning i himlen

 

altBenedictus XVI höll i dag sin onsdagsaudiens på borggården i Castel Gandolfo, det påvliga sommarresidenset.
Vatikanradion12/08/2009. Han började med att hälsa de 4000 deltagarna välkoma och som vanligt ska vi höra hans ord till alla de engelsktalande pilgrimerna och turisterna som kommit upp till den vackra lilla staden ovanför Albanosjön.

Ämnet som Påven idag tog upp i sin audiens var Marias upptagnng i himlen och hennes betydelse för prästerna i världen. Han underströk den stora hjälp som Maria utgör för dem och han påpekade hur deras verksamhet i dagens värld är fylld av problem.

"Ett varmt välkommen till alla de engelsktalande deltagarna i dagens audiens," sa Påven. De kommer bl.a från Malta, Australien och USA. Eftersom vi är nära helgen då vi firar Marias upptagning i himlen koncentrerar sig min katekes idag på Maria, prästernas moder. Hon ser på dem med speciell tillgivenhet som om de vore hennes egna söner. Och i verkligheten liknar deras uppgift hennes , prästerna är ju kallade att sprida Kristi frälsande kärlek i världen.

Påven: Alla helgon, men särskilt martyrerna, vittnar om Gud

alt

Det var martyrernas hjältemod som stod i centrum för påvens Agelusbön igår, då han samtidigt uppmanade människorna att inte överge Gud och varnade för den ateistiska humanismens utbredning.  
(Vatikanradion10.08.09)

Under det pågående prästerskapets år har påven Benedictus XVI valt att med extra uppmärksamhet lyfta fram helgonen som kärlekens vittnen och föredömen för oss; och i sin Angelusbön igår på Castel Gandolfos borggård talade han om några av dem som vi firar i dessa dagar.

Han nämnde Sankt Lars som vi firar idag, Sankta Klara, imorgon - men la sin främsta vikt på de två helgonen som led martyrdöden i koncentrationsläger, och som kyrkan nu firar.

 

Read more...

Frankrikes arbetsminister hyllar "Caritas in Veritate"

alt
Frankrikes arbetsminister, Xavier Darcos, har uttalat sig om påvens nya sociala encyklika, "Caritas in Veritate". Han säger att den har "kommit vid en läglig tidpunkt, som en strimma av ljus bland mörka moln". Han tilläger att Kyrkans sociala undervisning nu uppvisar ett klart svar på den fria marknadens mer cyniska aspekter. (Vatikanradion06.08.09)

 

I en artikel i Vatikanens dagstidning L'Osservatore Romano, skriver Xavier Darcos att den nya encyklikan erbjuder andra tillvägagångssätt genom att understycka att förändring är möjligt och nödvändigt om man har det kristna budskapet som grund. "Encyklikan pekar mot hoppet och innovativa lösningar", skriver han.
Webbdesign: Peter Tynkkynen