Påven har ordet

Den helige Faders Fastetidens budskap 2009

PåvenKära bröder och systrar!

Vid början av fastetiden som innebär en väg till intensivare andligt engagemang ställer liturgin åter fram för oss tre botövningar som den bibliska och kristna traditionen sätter mycket stort värde på: bön, allmosor och fasta. Vi skall därigenom bättre kunna fira påsk och på detta sätt erfara Guds kraft. I påskvakan hör vi hur denna Guds kraft ”jagar ondskan på flykten, avtvår synderna, återskapar oskulden hos de fallna och glädjen hos de bedrövade. Den utplånar hatet, försonar de stridande och tvingar makterna till lydnad”(påskvakan, förkunnelse av påskbudskapet). I fastebudskapet för innevarande år vill jag särskilt koncentrera mig på fastandets värde och mening. Fastan påminner oss om vår Herres fyrtio dagars fasta i öknen, som han gick igenom innan han inledde sin offentliga verksamhet. Vi läser i evangeliet: ”Jesus fördes av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig” (Matt 4:1-2).

Liksom Mose som fastade innan han tog emot lagens tavlor (jfr 2 Mos 34:28) och Elia som fastade innan han mötte Herren på berget Horeb (jfr 1 Kung 19:8) förberedde sig också Jesus med bön och fasta för det uppdrag som låg framför honom. Hans sändning präglades från början av en hård kamp med frestaren.

 

Read more...

Webbdesign: Peter Tynkkynen