Predikningar

Hos ingen annan finns frälsningen 4:e påsksöndagen 2018 B

Mina vänner, eftersom dagens evangelietext handlar om den gode herdens egenskaper och vad som förväntas av herden, kallas i dag för Den gode herdens söndag. I vår tid när så många påstår sig vara herdar och göra anspråk på att vilja det bästa för andra människor är det oerhört viktigt att vi lyssnar noga till vad vår Herre Kristus säger om sig själv som den gode herden. Det här förstås naturligtvis inom ramen för Petrus proklamation, där han tydligt säger: "Frälsning finns i ingen annan, för det finns inget annat namn under himlen som ges till mänskligheten, genom vilken vi måste bli räddade."

Det som beskrivs i första läsningen är en fortsättning på förra veckans berättelse (Apg. 4:8–12). Petrus och Johannes hade botat en lam vid sköna porten. Medan vanliga judar var imponerade och accepterade tron på Jesus var ledarna, prästerna och fariséerna inte glada. De arresterade Petrus och Johannes och hade dem inlåsta över natten. Nästa dag förhördes de och Petrus svarade för dem båda. Petrus fylldes av den heliga anden precis som Jesus hade lovat (Matt 10:17-20). Inför det stora rådet hade Petrus på grund av en tjänsteflicka och för att värma sig vid elden förnekat Jesus, medan han nu med obeskrivligt mod vittnar om Jesus som Messias. Petrus ville att alla de palestinska judarna skulle höra om budskapet. Genom att avvisa Jesus som Messias uppfyllde ledarna psaltarpsalm 108, vers 22.

Läs mer...

Ni handlar av okunnighet 3:e Påsksöndagen 2018 B

Mina vänner, Petrus och Johannes är på väg till templet. Vid templets port som kallades den sköna porten satt en lam tiggare. Medan Petrus och Johannes passerade sträckte han ut handen för att få några slantar. Apostlarna sade: Vare sig guld eller silver har vi, men det som vi har, det ger vi dig. I Jesu Kristi namn: Stig upp och gå. Det skedde omedelbart så som de bad. Med denne man som sjöng och dansade av glädje gick de till templet. Av nyfikenhet samlades folket kring dem för att höra vad som skett. Det var varför Petrus började förkunna och vittna om Jesus och hans uppståndelse från de döda (Apg. 3:13-15, 17–19).

Läs mer...

Acceptera inte synd genom att åberopa barmhärtighet. Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 8 april 2018 B

Mina vänner, idag mer än någonsin behövs ett budskap om barmhärtighet. I en tid då människor behandlar och dödar medmänniskor liksom djur kan vi inte tröttna på att lyfta fram nödvändigheten med utövandet av barmhärtighet bland världens folk. Därför är det glädjande att Kyrkan denna dag firar den gudomliga barmhärtighetens söndag. När vi läser dagens liturgiska texter kan de för oss öppna en port till förståelse om Kristi uppståndelses natur. Jesus är Guds barmhärtighets ansikte. Och vi behöver ständigt reflektera över Guds barmhärtighet skriver Påven i dokumentet “Misicericordiae Vultus” för utlysning för ett extraordinärt Jubilee: Barmhärtighetens År. Det är lätt att hävda sig tro och älska Gud medan ens gärningar på allt sätt förnekar honom. Därför är det oerhört viktigt med det som Johannes skriver i sitt första brev: ”Ty detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud”. Vi använder vad vi har för att försörja oss, vår familj och alla som står oss nära. Vi är skyldiga att inte slösa pengar på oss och vår familj medan andra lider brist på nödvändiga saker. Det är skamligt att leva i lyx medan grannar lider hungersnöd. Många lever i fattigdom utan egen förskyllan. En femtedel lever i överflöd eller lyx. Oavsett hur lite vi har, finns det alltid något vi kan göra om kristen generositet råder i våra hjärtan och liv. Tänk vilken underbar värld det skulle vara om alla får vad de behöver, och ingen skulle lider någon nöd. Tyvärr, otrolig girighet har bländat oss att endast tänka på oss själva och samla mer än vad vi behöver och därmed berövar andra vad de behöver.

Läs mer...

Mitt i den kristna sorgen är hoppet. Påskdagen 1 april 2018 B

Mina vänner, det finns ingen tvekan om att apostlarna och lärjungarna hade trott att långfredagens händelser hade gjort slut på all deras messianska förväntan och hopp om befrielse.  Uppståndelsen var fullständigt oväntad för lärjungarna. De hade glömt Jesus tidigare hänvisning till att han skulle uppstå från de döda. För dem Kalvaris grav var slutet på deras hopp.  De hade gömt sig bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Två var redan på väg tillbaka till sin hemstad på påskdagen, besvikna över Jesu misslyckande. De andra väntade på möjligheten att sticka från staden. Men uppståndelsen ändrade allt. Det oväntade, oförutsägbara händer. Lärjungarna kunde knappast tro på det som de hör – att Jesus hade uppstått. De var skeptiska och tvivlande. De blev övertygade endast när Jesus uppenbarade sig för dem.

Läs mer...

Dog och uppstod i Faders händer- Påskafton 31 mars 2018 B

Mina vänner, trots att Jesu historiska liv och uppståndelse skedde för tvåtusen år sedan här på jorden, gör våra liturgiska handlingar dem aktuella för oss. Genom dem blir vi samtida med Jesus och hans handlingar. De blir ständiga aktuella i liturgin. De förmedlar nåd som spränger tidens ramar. Påskdagen är både den tredje dagen i triduum och den första dagen i påsktiden. Påsken innebär att Kristus går in i härligheten. Och Kristi påsk är vår påsk. Med påsk börjar Gud sin nya skapelse. I denna heliga natt övergår Kristus från döden till livet. Den första påsken i Egypten skedde den 14 i månaden Nisan - den första månaden i hebréernas kalender. Hebréerna använder månkalender och den 14 var fullmåne efter vårdagjämningen. Därför varierar denna dag från år till år. Det är med anledning av detta vårt påskfirande också varierar.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen