Att vänta på Herren- Kristus Konungens dag 2016

Mina vänner, jag har det svårt att vänta på något. Att vänta på något kräver tålamod särskilt när det dröjer och vi verkar ha bråttom. Många väntar på att få resevisum andra har sömnlösa nätter av att vänta på uppehållstillstånd, somliga är fyllda av ångest i väntan på att få klara teoriprovet eller att få köra upp för att få körkort. De sjuka har bråttom att bli friska och de fattiga vill lämna fattigdom så fort som möjligt. Det finns många moment som vi måste vänta på andra för att fatta beslut om saker och ting som kan vara livsavgörande för oss. Efter att ha erkänt för er att jag inte gillar att vänta, kan jag nu påminna var och en av er att ni inte gillar att vänta heller. Varför har vi så många "snabbmat" kedjor? Det är så eftersom vi inte vill vänta.Vi vill att allt ska avgöras så fort som möjligt. De flesta har det svårt att vänta på att bli framgångsrika. De vill inte arbeta hårt för att få framgång men de vill bli framgångsrika omedelbart utan att det kostar något. Men livet lär oss att allt som är värt att sträva efter kräver väntans tid och ofta är det också ganska lång tid som man måste vänta på det. Att bli den bästa i något kräver hårt arbeta, hängivenhet, fokus, tålamod och tid. Det tycks av många troende att Herrens återkomst dröjer och många blivit trötta på att vänta på världsalltets konung. Vi klarar inte väntetiden.

Vi möter en person som idag i skriften tillbringade en stor del av sin tid på att vänta. David fick vänta ungefär 15 år från det att han var först smord av Samuel tills han blev kung över Juda. Det tog ytterligare sju år innan David blev den smorde kungen över hela Israel. Detta innebär att David väntade mer än 20 år av sitt liv för att få bli kung över hela Israel. Hur David hanterad detta mer än två decenniers långa väntetid har mycket att lära om att "vänta på Herren."

Kung Saul slutade lyda Gud och som ett resultat, tillåts han inte längre vara kung. Gud sände profeten Samuel att söka efter en ny kung. När Samuel kom till Davids hus, hans far, Jesse, trodde att en av Davids äldre bröder skulle bli kung. Men Gud tittar inte på utseendet. Gud ville ha någon vars hjärta skulle vara rätt för honom. Samuel frågade Jesse om han hade några fler söner. Jesse svarade att han hade en son som var ute hos fåren. David var det yngsta barnet, men Gud la märke till honom. Gud visste att David skulle vara den typ av kung som skulle följa honom. Så, David, en ung herdepojke, förmodligen 15 år, smordes till nästa kung av Israel.

David blev inte omedelbart kung efter hans smörjelse. Dessa 20 år som han fick vänta var inte lätt för David. Kom ihåg att under dessa år, kämpade David mot jätten Goliat. Senare skulle han fly för sitt liv från den svartsjuke kung Saul. Kung Saul visste på grund av sin olydnad mot Gud, att han en dag skulle bytas ut. Han trodde att det enda sättet att hålla David borta från tronen skulle vara att döda David. Så under 10 år, jagade Saul och hans 3000 soldater David runt öknen.

David var trettio år gammal, när han blev konung, och han regerade fyrtio år. I Hebron regerade han över Juda i sju år och sex månader, och i Jerusalem regerade han trettiotre år över hela Israel och Juda. David tillbringat minst 15 år för att förbereda sig för uppdraget att vara kung över hela Israel.

Davids framgångar i krig mot filistéerna gjorde Saul avundsjuk. Till sist blev det allmän kunskap att han befallde att David skulle dödas (1 Sam 19:1). Både Sauls son, Jonathan och Sauls dotter kom till Davids hjälp (1 Sam 19:2–7; 19:11-17). Det stod klart för David att han inte kunde leva och arbeta med Saul. Därför flydde han. Prästen Achimelek som gav David assistans miste sitt liv för detta (22: 16–19) tillsammans med andra präster och deras familjer och vänner (22:1–5). Trots tillfällig ånger fortsatte Saul att jaga David för att döda honom (2 Sam 1:1; 2 Sam 4:9–12).

När kung Saul och Jonathan dog i strid, blev David kung över en del av Israel, av Juda stam. De andra stammarna ville ha en av Sauls söner som härskare över dem; alltså, Sauls son, Ish-Boshet blev härskare över de andra 11 stammarna i Israel.David väntade på Herren. David visste att Gud var trogen sina löften; och en dag, skulle han bli kung över hela Israel. Efter sju år, dog Ish-Boshet, och det fanns inga andra söner att ta hans plats. De styrande i de andra stammarna kom till David. När Ish-Boshet mördades (2 Sam: 4) - så vände sig nu stammarna till David

Anledningen till att David inte smordes till kung över hela Israel är Abner, kusin till Saul, och befälhavare för Israels arme (2: 8–11). Abners agerande kan knappast motiveras. Han vet att Gud har utsett David som nästa kung över Israel, och det gör även folket (3: 8–10, 17–19). Abner antingen försöker undvika eller försena Davids regeringstid i stället för Saul och hans ättlingar. Abner installerar Ish-Boshet som Sauls efterträdare. Få skulle argumentera mot detta med Abner, en man som personligen var hotfull, för att inte tala om att han hade de väpnade styrkorna under sin auktoritet. Vem skulle våga motsätta sig Abner eller Ish-Boshet?

Ish-Boshet hade inte installerats som kung över Israel för att folket ville ha honom, eller av gudfruktiga motiv och avsikter av Abner. Abner verkar söka sina egna intressen i att se till att Ish-Boshet blev kung. Ändå ger David honom chansen att bli kung eftersom han ansåg att det är Gud som i slutändan ska sätta honom i detta läge av makt och auktoritet. Han kommer inte att gå emot kungen, för att bli kung i hans ställe. Dessutom gjorde David ett löfte till Saul, ett löfte att inte skära av hans ättlingar, och inte förstöra Sauls namn för sin fars hushåll. David tar inte bort Ish-Boshet eftersom han inte kan göra det och samtidigt hålla sitt ord till Saul. Här är en man av princip, en man som kommer att vänta sju år bara för att hålla sitt ord, bara för att vänta på Herren. David upptäckte vad som var Guds plan för hans liv. Trots allt motstånd och lidande höll han fast vid det och med tålamod väntade han på att Guds plan skulle infrias i hans liv. Ibland händer det att vi vill springa fortare än våra skuggor. Vi vill påskynda Guds plan för vårt liv. På något sätt tänker vi att vi kan ge Gud en hjälpande hand i vårt fall

Det är tråkigt att stammarna endast vände sig till David när Ish -Boshet inte fanns längre. Enligt samma princip, är det tråkigt när kristna egentligen bara erkänner Jesus som kung när andra val faller sönder och sviker. Vi bör välja Jesus framförallt, inte bara när andra alternativ misslyckas.

I Hebron regerade han och i Jerusalem regerade han: Allt som allt regerade David i 40 år. Hans 15 år av förberedelser var inte alltför länge jämfört med hans regeringstid. Gud använder stor förberedelse när uppgiften är stor. David var länge förberedd för den storhet han senare nådde, och han kom till platsen för storhet eftersom Herren Gud Sebaot var med honom. I Guds plan finns det nästan alltid ett dold pris för storhet. De som väntar på Herren bli värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset (Kol 1:12). Har Gud räddat oss från mörkrets välde då ska vi vänta på honom oavsett skiftande tider.

Vi lever i en tid människor protesterar mot Gud och förvägrar Guds plan. De flesta har förlorat tron på Gud och känsla för helighet och härlighet försvagas dagligen hos människor. Dagens människors situation liknar Eos som bad Zeus att ge evigt liv till Tithonus, hennes människlige man, men glömde samtidigt att också be om evig ungdom, och Tithonus blev äldre tills han förvandlades till en syrsa, som nu i evighet beklagar sin lott. Det som vi önskar är inte alltid det bästa för oss. Därför måste man akta sig för vad man önskar. Vi har inte längre tid, tålamod att vänta på Kristus konungen, historiens mästare. David har mycket att lära oss om att vänta på Herren. Dagens omständigheter, svårigheter, förföljelse, lidande, tvivel, förvirring och osäkerhet ska inte beröva oss gåvan att vänta på honom som lovat evigt liv åt de troende. Vi drömmer och försöker lösa icke-tekniska problem, rationella lösningar på människans medfödda villkor, sjukdom, lidande och död. Men Kristustron är inte idealistisk utan realistisk. Den möjliggör att livets brister och sårbarhet förvandlas till tillgångar eftersom Kristus finns före allting, och allting hålls samman i honom. Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen