Har Kristus blivit delad? 3:e sön under året 2017

Mina vänner, i onsdag var jag med i ett ekumeniskt föredrag som samlades präster och pastorer från olika samfund i Göteborg och tjänade som inledande möte för bön veckan för kristen enhet. Det organiserades av Göteborg kristna råd.  Föredraget som handlade om de fem imperativa som påve Franciskus undertecknade tillsammans med ledarna from reformations kyrkorna i Lund förra året gavs av biskop Anders Arborelius, ocd. Trots Kristi bön att de kristna ska bli ett, har det skett splittringar från det allra tidigaste i ur församlingar ända till vår tid.

Dagens första läsning ur profeten Jesaja (Jes 9:1–4) skildrar den nya tiden av frihet och glädje, som den utlovade Messias ska skänka Galileen i nordöstra delen av Palestina. Det var ett område som var befolkat av hedniska assyrier som kom dit efter att norra Israel hade fallit år 722. Hedningarna hade tagit kontroll och de få israeliter som hade stannat hade svårt att hålla fast vid fädernas tro. Profetens ord säger att allt detta ska förändras. Sebulon och Naftali var två av det tolv stammarna som bosatte sig i Galileen efter flykten från Egypten (Jes 29: 21–39). Galileen ska spela en mycket viktig roll i framtiden. Det var där som Jesus spenderade den mesta tiden av sitt offentliga liv. Elva av de tolv apostlarna kom därifrån (Matt 4:12-16). Profeten Jesajas profetia bekräftas av Jesus som uppfylld i dagens evangelium. Det hedniska mörkret och slaveriet ska förvandlas till det kristna ljuset och den sanna friheten genom Kristi ankomst. 98% av världens befolkning levde och vandrade i mörker och hopplöshet. De visste ingenting om den Gud som hade skapat dem. Resten av befolkningen 2 % som var judar visste något om Gud, men det var en begränsad kunskap.  De tjänade honom av rädsla istället för kärlek. Genom Jesu inkarnation lärde vi inte bara att Gud älskar oss men att han älskar oss med gränslös kärlek. Han har gjort oss till sina adopterade barn. Som kristna vandrar vi idag i ljuset av Guds fullkomliga och obegränsade kärlek för oss, av Guds plan för evig glädje för oss, Guds underbara nåd som räddar alla syndare. Vårt liv bör stå i tacksamhet för Guds otroliga nåde-gärningar. Har vi accepterat Guds ljus som lyser i vårt mörker?

I församlingen i Korint började de kristna dela upp sig i olika läger (1 Kor 1:10-13, 17). Apollos ankomst kan ha bidragit till detta. Han var en jude från Alexandria som konverterat. Apollos var en mycket begåvad karismatisk predikant. Vissa kan ha föredragit honom framför Paulus, andra tänkte att Petrus (Kefas) var den bäste, medan vissa inte hörde till någon av lägren utan till Kristus. Paulus försöker i sitt brev att vägleda dem i denna kris. Det tog inte ens tre år innan splittringen började i Kristi kyrka. Nu kom högmodighet in i deras hjärtan. Detta förvånar knappast eftersom vi lever i en situation som är präglad av det som beskrivs i församlingen i Korint. Högmodighet har genom tiderna skadat Kristi kyrka. Splittringen var redan från början en skandal av evangeliets budskap och har varit ett hinder för omvändelse för syndarna. Jag uppmanar er att vara överens och inte dela upp er i olika läger - stå eniga i tankar och åsikter. I Jakobs brev får vi höra: Varifrån kommer all kamp oh stride ibland? Är det inte begäran som får krig i era lemmar? Ni vill ha, men får ingenting. Ni kämpar och strider (Jakob 4:1–2). Splittring i Guds kyrka uppstår för att vi vill ha, men får ingenting.

Många förkunnare har tömt Kristi ord på dess kraft. Idag är det svårt att skilja mellan evangeliets förkunnare och artister, komiker, underhållare. Det finns många vältaliga som gör Kristi kors till tomma ord. I vissa kristna grupper är det liksom att vara i en nattklubb eller diskotek. Är vi i Katolska kyrkan befriade från allt detta? Nej, idag kan man bli konfunderad och förbryllad av många prästers och biskopars ord och gärningar. Det finns till och med stift som inte längre lär och lever som Guds ord genom läroämbetet manar till. De tillåter och uppmuntrar värderingar som strider mot Guds ord. Vissa präster anser studierna på prästseminariet vara akademisk jargong. Vi är helt och hållet ett splittrat folk. Det finns till och med etniska och nationella kyrkor. Guds ord begränsas endast till dem som tillhör samma nation eller har samma språk som jag. De är dem som är mina bröder och systrar i Herren. Vårt intresse måste vara alla människors frälsning oavsett deras härkomst.

Många kristna är förfärade över utvecklingen inom kristenheten. Ett fenomen som med rätta kan kallas kyrkliga entreprenörer har utvecklats i kristenheten och liksom alla andra handlare använder dessa entreprenörer samma taktik som sina kolleger i annan affärsverksamhet, för att optimera vinsten. Att ha framgång räknas efter hur mycket tionde som kommer in i kassan och hur mycket pengar och tillgångar som dessa välklädda entreprenörer med sina designade, kostym, klockar, slipsar etc. De marknadsför sig precis som andra handelspersoner. Trots att de anser sig vara Guds tjänare, synden viskar sitt ord i deras hjärta, hos dem finns ingen fruktan för Gud. Deras ord är ondska och svek, åt insikt och godhet vänder dem ryggen. Dessa falska evangeliets förkunnare har slagit in på orätt väg, de skyr inte något ont (Ps 36:5). Allt de gör har syfte till att lura andra folk särskilt sårbara människor. Med andra ord är de bedragare. 

Denna vecka inleds böneveckan för kristen enhet. Kristus har bett om enhet, ändå är vi uppdelade i olika läger. Enhet kan vi inte åstadkomma med egna krafter. Enhet sker genom, i och med Kristus. Endast genom att vara nära Jesus som individer och grupper kan vi erfara enhet. Utan mig kan ni ingenting göra lyder Guds ord. Det är inte genom våra egna krafter utan genom Guds ande vi får erfara enhet i våra familjer, grupper, kyrkor och som kristna måste vi söka Jesus i ande och sanning. Då dras vi nära honom och alla blir vi ett i honom. Han är vår enhet. När Jesus är långt borta från oss är vi som i Sebulons och Naftalis land, hedningarnas Galileen. Vi är ett folk som bor i mörker i dödens land och skugga. Med Jesus lyser ett stort ljus för oss. Det är han som går framför oss på dagen i en molnpelare för att visa oss vägen och om natten som en eldpelare för att lysa upp för oss. (2 Mos 13:21-22).

Livet kan föra med sig olika utmaningar och svårigheter. Glöm inte Moses ord till israeliterna.: ” Var inte rädda! Stanna här idag skall ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er. Ty som ni ser egypterna idag skall ni aldrig någonsin se dem mer” (2 Mos14:13–14). I psaltarpsalm 91 har vi ett löfte: Den som bor i Elgons hemliga plats och vilar i Shaddais skugga (boning) säger: ” Herren är min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på:” Herren räddar från jägarens nät…täcker med sina vingar” Herren kämpar mot dem som kämpar mot oss. Han strider mot dem som strider mot oss” (Ps 35:1). Med Kristus kan vi segra över krafterna som är mot vår enhet som kristna.

Vår hjälp är endast i Herren. Han som har skapat himmel och jord. När egypterna kom nära israeliterna flyttade sig nu Guds ängel som hade gått framför israeliterna och gick nu bakom dem. Molnpelaren som gått framför dem flyttade sig och tog plats bakom dem, så att den kom mellan egypterna och israeliterna. Då föll mörkret och hela natten gick utan att de fick känning av varandra. När Herren strider för oss kan våra fiender inte stanna. ”Låt oss fly! Herren strider för Israel mot oss egypter!” (2 Mos 14:25). När vi befinner oss vid Pi Hachirot mitt emot Baal Sefon kommer Herren att strida för oss. Det är han som i första hand leder oss till denna plats mellan Migdal och havet. Med teologerna och ledarna i de olika kyrkor har viktig roll att spela för att alla kristna ska bli ett så som Herren har bett, kan detta inte komma till stånd om lekfolk i kyrka inte anbefaller enträget i bön så att himmelen kommer nere till jorden. Till slut måste vi inte glömma att Herren är historiens mästare och enhet mellan alla kristna ingår Guds försyn och kommer att ske på Guds tid. Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen