Predikningar

Shalom Alechem- fred till er! 7:e påsksöndagen 2018 B

Mina bröder och systrar, Shalom Alechem-fred till er! Vi närmare oss pingsten. I torsdags firade vi Kristi himmelsfärd. Innan Kristus lämnade lärjungarna lovade han att sända åt dem den heliga anden. Den är fredens ande. "Frid, lämnar jag er, min frid ger jag er. Jag ger er inte som världen ger. Låt inte er hjärtan bli oroliga och låt dem inte rädda." (Joh 14:27). Shalom! Hälsningen till välkommen och farväl bland Guds folk i Israel och runt om i världen är inte rikedom, framgång eller till och med välstånd. Det är helt enkelt fred! Vi är sänt till världen för att genomsyra den med Kristi fred. Ett uppdrag som inte är lätt eftersom världen hatar oss för Jesu skull. 

Det är ganska svårt att höra Gud eller vila i hans närvaro när vi är upptagna med oro och rädsla. Jesus syftar till detta när han sade: "Kan någon av er genom att oroa sig lägga till en enda timme i sitt liv?" (Matteus 6:27). Hur får vi Guds fullkomliga fred mitt i världens misslyckanden? Svaret får vi av Guds ord: "De kommer att behålla fullkomlig fred [shalom shalom] de vars tankar är fasta eftersom de litar på dig" (Jesaja 26: 3).

Läs mer...

Så att vårt liv blir ett med vår tro 6:e påsksöndagen 2018 B

Mina vänner, i dagens kollektbön ber vi att vårt liv blir ett med vår tro. Vid prästvigningen får den som vigs till prästutmaning att leva som den lär. Gör man inte det kallas det hyckleri. Det betonas vikten att leva som vi lär. Därför kan det frågas vad detta egentligen innebär. Kan någon egentligen leva som hon eller han lär? När jag reflekterar om mitt liv kan jag inte annat än konstatera att jag inte lever som jag alltid lär, men jag försöker mycket att leva som jag lär. Människor har samma natur. Aposteln Paulus var mycket medveten om hur svårt att leva som man lär när han säger vad han ville göra gjorde han inte men det som han inte ville gjorde han. Detta innebär att ingen förmodligen helt lyckas leva upp till sina goda föresatser. När jag som präst säger till folk att jag inte lever alltid som jag lär brukar folk undra. Men jag brukar förklara att ingen människa kan helt och hållet 100% leva som de lär. Med tanken på att ingen är övermänniska kan jag inte som sagt leva alltid som jag lär. Mänskliganaturen har sina begränsningar. Till exempel, att be kompletorium är ofta svårt för mig fast att jag förpliktad mig som präst att göra det. Däremot ställer jag inga krav på andra som jag inte ställer på mig själv. Mitt mål är att jag inför alla människor bli Kristi kärleks vittne i gärning och sanning. Så länge viljan finns där så finns det hopp.

Läs mer...

Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning 5:e påsksöndagen 2018 B

Mina vänner, igår var det avslutning på El Shaddai Karismatiskt Prayer Partners livets i andes seminar i vår församling. Vi tackar Gud för andes förnyelse i våra liv och församling. Vore det önskarvärt om många kristna återupptäcker den helige andes verk i deras liv. Jesus talade till oss och berörde alla som öppnade sig för att bli förnyade i den heliga andes gåvor. Jesus är den störste av alla lärare. Han är den störste pedagog. Jesus brukar inte tala med abstrakta begrepp, utan konkret, med bilder och liknelser. De bilder han använder hämtar han alltid från vardagslivet. I hela skapelsen kan vi upptäcka bilder av Gud, tecken på hans verk I världen finns det ingenting som inte talar om Gud. Skapelse talar om Guds härlighet står det i den heliga boken (Ps 19:1; Rom 1:19-20). Både i Bibeln och i livets möter vi Guds handlande och Guds närvaro. Runt omkring oss, i skapelse, i naturen om vi öppnar oss kan vi upptäcka tecken på Guds närvaro. 

Läs mer...

Hos ingen annan finns frälsningen 4:e påsksöndagen 2018 B

Mina vänner, eftersom dagens evangelietext handlar om den gode herdens egenskaper och vad som förväntas av herden, kallas i dag för Den gode herdens söndag. I vår tid när så många påstår sig vara herdar och göra anspråk på att vilja det bästa för andra människor är det oerhört viktigt att vi lyssnar noga till vad vår Herre Kristus säger om sig själv som den gode herden. Det här förstås naturligtvis inom ramen för Petrus proklamation, där han tydligt säger: "Frälsning finns i ingen annan, för det finns inget annat namn under himlen som ges till mänskligheten, genom vilken vi måste bli räddade."

Det som beskrivs i första läsningen är en fortsättning på förra veckans berättelse (Apg. 4:8–12). Petrus och Johannes hade botat en lam vid sköna porten. Medan vanliga judar var imponerade och accepterade tron på Jesus var ledarna, prästerna och fariséerna inte glada. De arresterade Petrus och Johannes och hade dem inlåsta över natten. Nästa dag förhördes de och Petrus svarade för dem båda. Petrus fylldes av den heliga anden precis som Jesus hade lovat (Matt 10:17-20). Inför det stora rådet hade Petrus på grund av en tjänsteflicka och för att värma sig vid elden förnekat Jesus, medan han nu med obeskrivligt mod vittnar om Jesus som Messias. Petrus ville att alla de palestinska judarna skulle höra om budskapet. Genom att avvisa Jesus som Messias uppfyllde ledarna psaltarpsalm 108, vers 22.

Läs mer...

Ni handlar av okunnighet 3:e Påsksöndagen 2018 B

Mina vänner, Petrus och Johannes är på väg till templet. Vid templets port som kallades den sköna porten satt en lam tiggare. Medan Petrus och Johannes passerade sträckte han ut handen för att få några slantar. Apostlarna sade: Vare sig guld eller silver har vi, men det som vi har, det ger vi dig. I Jesu Kristi namn: Stig upp och gå. Det skedde omedelbart så som de bad. Med denne man som sjöng och dansade av glädje gick de till templet. Av nyfikenhet samlades folket kring dem för att höra vad som skett. Det var varför Petrus började förkunna och vittna om Jesus och hans uppståndelse från de döda (Apg. 3:13-15, 17–19).

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen