Predikningar

Kärleken vållar inte din nästa något ont - 23:e sön A 2017

Mina vänner, det känns som om alla religioner har misslyckats. Kärnan i alla religioner är budet om kärlek. Världen verkar fylld av hat, konflikter, krig, mord. Lust har infekterat världen med korruption. Oxford-ordbok 2016 förklarade "post-sanningen" som årets Ord. Online-upplagan av samma ordbok definierar "post sanningen" som " omständigheter i vilka objektiva fakta är mindre viktiga i utformningen av den allmänna opinionen än känslor och subjektivt tyckande. "Vissa forskare tror att världen redan finns i post-sanningens era speciellt i politiken där "det är lätt att körsbärsplocka data och komma till vilken slutsats som helst du önskar. "Det verkar som om i denna era, det finns lite eller ingen hänsyn till korrespondensen av tanken till verkligheten. Riktiga lögner tenderar nu att tolkas så att de ser ut som sanningar. Det flesta människor är bemästrade av världen och nu kan sägas vara av världen. Krig råder inom människor och människor emellan på så sätt att tal om förlåtelse, barmhärtighet, tålamod, mildhet, generositet inte längre finner hem hos många människor i världen.

Läs mer...

Du lever som du tänker -22 sön 2017

Mina vänner, idag firar vi sjätte året av invigningen av vår kyrka. När vi tänker tillbaka kan vi vara stolta och fyllda av tacksamhet för allt som Gud har gjort för vår församling och för våra medlemmar i sina individuella liv. Vår kyrka har blivit ett kyrkorum som uppskattas av alla som kommer hit. Med dess enkelhet och stilrenhet inbjuder den lätt alla besökande till en vördnad och tillbedjan. Många har blivit förnyade och förvandlade i sin tro genom vår kyrka och många kommer också att fortsätta möta Gud på ett speciellt sätt i denna kyrka som Gud har vigt åt sig och i vilken vi som medlemmar är infogade som byggstenar.

Läs mer...

Hans är härligheten i evighet, 21 sön 2017

Mina vänner, vår tid kallas för postsanningens era. Den nya uttrycksformen för de flesta kristna är att skapa egna bilder av kyrkan och Gud. Idag finns det en utbredd kristen vidskepelse, vantro eller vad som kan kallas ’kristen trolldom’ i vilken alla typer av extra sensorier perception (ESP) används för att förutsäga framtiden och dåtiden, att utföra ’underverk’, lova ett framgångsrikt liv på allt sätt.

Läs mer...

De som får komma till Guds heliga berg, 20 sön 2017

Mina vänner, av hjärtat tackar jag Gud att få komma tillbaka efter några veckors semester i Nigeria. Tack till er alla som tänkte på mig i era böner under min frånvaro. Era böner betydde mycket. Gång på gång visar Gud att de som sätter sitt hopp på honom aldrig kommer på skam. Han är deras seger, glädje, styrka och beskydd. Under min resa till Nigeria kunde jag erfara Guds hand i mitt liv. Med frimodighet och starkhet vittnade jag om sanning och evangeliets kraft. När jag firade min femtioårsdag en vecka innan jag åkte bort för semester sade jag att jag känner mig hemma här i Sverige. Varje gång jag åker bort hungrar och törstar jag att få komma tillbaka. Nu är Sverige hemma och på andra platser känner jag mig som en gäst. Här är min själ i ro. Jag vet att Gud väntar på mig här och därför är jag i frid och fred. Tro är verktyget med vilket vi besegrar världen. Utan tro på Guds son, Jesus Kristus kan vi ingenting göra.

Läs mer...

En ljus framtid för dig- 14 söndag 2017

Mina vänner, idag möter vi en av Gamla Testamentets profeter, Sakarja som hade förutsagt Jesu ankomst. Hebreiska zekharyahu och zekharyah, betyder "Jahve minns". Han var en profet i Juda, den elfte av de tolv mindre profeterna. Likt Hesekiel, var han av prästerlig släkt. Han beskriver sig själv (1:1) som "son Berechiah." I Esra 5:1 och 6:14 kallas han "son Iddo," som troligen var hans farfar. Hans profetiska karriär började i det andra året av kung Darius (520 f. Kr). Han var samtida med Haggaj (Esra 5:1). Hans bok består av två olika delar. Första delen är allomfattande (kapitel 1–8) och ger en översikt av deras historia och den andra delen (9–14) försäkrade dem om Guds närvaro och välsignelse. Det är i denna del som profeten Sakarja förutser att Jesus skall komma i härlighet för att befria sitt folk.

Läs mer...

Webbdesign: Peter Tynkkynen